№91 школа-гимназия Общеобразовательная школа-гимназия №91

Учебно-воспитательная работа

 

 

Бишкек шаарындагы Октябрь районунун  №91 мектеп-гимназиясынын

2017-2018-окуу жылындагы

окуу-тарбия иштеринин анализи

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек шаарындагы Октябрь районунун  №91 мектеп-гимназиясынын

2017-2018-окуу жылындагы окуу процессинин анализи

 

Максаты: педагогикалык коолективдин ишмердүүлүгүнүн анализи, жаңы окуу жылынын иш планынын максатын жана  тапшырмасын иштеп чыгуу, мектептин ишинин калыптануусунун жолдорун аныктоо.

Педагогикалык анализдин булактары:

 1. Мектептин презентациясы.
 2. Мектептин өнүгүү программасы, анын максаты.
 3. Педагогикалык кадрлардын сандык-сапаттык курамы.
 4. Мектептин билим сапаты жана окуучулардын жетишүүсү.
 5. Предметтердин окутуу деңгээли жана сапатынын анализи.
 6. Олимпиаданын жыйынтыктары.
 7. Окуу планынын аткарылышы.
 8. Нормативдик документтер менен иштөө, педкеңештин жана өндүрүштүк кеңештердин чечимдеринин аткарылышы.
 9. Зээндүү, жетишпегенжана аттестацияланбаган окуучулар менен иштөө (предметтик кружоктор).
 10. Мектептин усулдук иштеринин планынын аткарылышынын ишке ашышы.
 11. Насаатчылардын иштери.
 12. Көчүрүү жана мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынын жана ЖРТ  жыйынтыгы.
 13. Башталгыч класстарынын иштеринин анализи.
 14. Мамлекеттик тил боюнча директордун орун басарынын ишинин анализи.
 15. Мектеп документациясынын сапаттуу жүргүзүлүшү.
 16. Тарбия иштеринин анализи.
 17. Ийримдердин отчету.
 18. Окуучулардын социалдык паспорту.
 19. Мектеп психологунун ишинин анализи.
 20. Жыйынтыктар, сунуштар.

 

 

 

 

 

 

 

1.Мектептин презентациясы (кыскача).

 

№91 мектеп-гимназиясы Бишкек шаарындагы Октябрь районуна караштуу Кара-Жыгач жаңы конушунун Оберон көчөсүндө жайгашкан. Мектептин имараты типттүү, үч кабаттуу. 2010-жылы эксплуатацияга берилген. Проект боюнча 960 окуучуга ылайыкташтырылган. Мектепте китепкана, жыйындар залы, ашкана жана спорт залы ишке киригизилген.

2017-2018-окуу жылынын башында  91 мектеп-гимназиясында 1-11-класстагы окуучулардын саны-1472, балдар-739, кыздар-733. Окуу жылынын аягында окуучулардын саны – 1465 , анын ичинен балдар- 750, кыздар- 715. Мындан башка мектепте 480 сааттык программа боюнча- 84 окуучу. Жалпы окуучулардын саны- 1556.

 

 1. Мектептин өнүгүү программасы, анын максаты.

 

№91 мектеп-гимназиясын  өнүктүрүү боюнча иш планы.

Жаңыланган мектепке өтүүнүн  стратегиялары,саясаты жана милдеттери.

 

Түшүндүрүүчү  багыт:

 

 1. Билим берүүнүн мазмунун  жаңыртуу;
 2. Материалдык-техникалык базасын бекемдөө;
 3.   Педагогикалык жаңы технологияларды үйрөнүү;
 4. Психологиялык жагдай түзүү;

 

Мектептин жаңылануу жолдору:

1.Окуу тарбия процессини жакшыртуу (модификациялоо, модернизациялоо, сарамжалдуу оптималдаштыруу);

 1. Даяр жаңы илимий жана методикалык иштелмелерди өнүктүрүү;
 2. мектептен тышкаркы иштелип чыккан даяр технологияларды өздөштүрүү;
 3. Каталар үстүндө иштөөнүн жолу;

5.Илимий-негизделген жана усулдук жактан камсыздалган   иштерди колдонуу менен мектеп мугалимдерин сыноо, эксперименттен  өткөрүү  менен жаңы билим берүү тажрыйбасын түзүү;

 

1 этап     2017-2018-окуу жылы.

 1. Иш жүзүндө изилдөөлөрдү, табылгаларды колдонуу;
 2. Инновациялык потенциалга жетүү; модификациялык,комбинатордук жана радикалдуу жаңылыктар;
 3. Иштин ырааттуу жүрүшүнө байкоо жүргүзүү;

 

 

 

№91 мектеп-гимназиясында педагогикалык ишмердүүлүктүн тармактарында  жаны инновациялык технологияларды жана эффективдүү усулдардын приоритеттүүлүгүн аныктаган  инновациялык ишмердүүлүктүн тапшырмалары аныкталган:

 • Педагогдор жана окуучулар үчүн ылайыктуу инновациялык климат түзүү;
 • Билим берүүнүн сапаттуулугун жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу;
 • Билим берүү процессинде жаңы педагогикалык  инновациялык  технологияны активдүү колдонуу. Мугалимдер үчүн маалымат аймагын түзүү.
 • Мугалимдердин чыгармачылык денгээлин жогорулатуу жана аны ишке ашырууга шарт түзүү, алардын демилгелерин колдоо ,   усулдук иштердин ар түрдүү формаларын калыптандыруу жана өнүктүрүү.

 

Билим берүү уюмунун астына койгон тапшырмаларынын негизинде окутуу жана тарбиялоо ишмердүүлугүн жакшыртуу төмөнкү аспектилерге таянат:

1.Окуу планын аткаруу;

2.Окуучулардын жетишкендиктери;

 1. Окутуу, тарбиялоо жана сабак берүү;
 2. Мектептин ички тартиби;

5.Ресурстар.

 

 

 

3.Педагогикалык кадрлардын сандык-сапаттык курамы.

 

2017-2018-окуу жылында штаттык жүгүртмө боюнча: 1ст- директор, 2ст-ОТИ боюнча директордун орун басарлары, 1ст-ТИ боюнча директордун орун басары,0,5ст-мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары, 0,5ст-илимий иштер боюнча директордун орун басары, 1,25ст- социалдык педагог, 1ст-психолог, 1,25 ст- уюштуруучу, 1,5ст –китепканачы жана китепкана башчысы, 46-класс жетекчи, 22 ст-ийрим жетекчилери, жалпы  сааттардын торчосу боюнча 94 мугалим тарификациядан өткөрүлдү.

 

 

к/н №МектепМугалимдердин саныАдминистрация мүчөлөрүСоц.педагогПсихологКвалификациясын жогорулатуу курсу 2017-2018-окуу жылыЖаш мугалимдер (п/с 3 жылга чейин)
1№91 МГ948111218

 

Педагогикалык стажы, сыйлыктар

 

2017-2018-окуу жылында мектеп-гимназиясы педагогикалык кадрлар менен толук камсыз болгон. Алардын ичинен педагогикалык стажы боюнча:

 1. 3 жылга чейин — 24
 2. 5 жылдан 10 жылга чейин –27
 3. 11 жылдан 15 жылга чейин — 14
 4. 15 жылдан жогору — 29
 5. Эл агартуунун отличниктери — 8
 6. КР Билим жана илим министрлигинин Ардак грамотасы – 7
 7. Пенсия курактагы мугалимдер – 6

 

 

Мектепте 8 усулдук бирикме иштейт. Ар бир усулдук бирикме 2017-2018-окуу жылына иш планын жана методикалык темасынын негизинде  иштеп жатат. Бирикмедеги ар бир мугалим өзүнүн методикалык темасынын негизинде иш алып барат.

4.Мектептин билим сапаты жана окуучулардын жетишүүсү.

2017-2018-окуу жылында окуу процесси 2 сменде жүргүзүлөт. Мектепте 46 класс-комплектиси бар. 480 сааттык программа боюнча 3 группада 84 окуучу окуйт. Жалпы окуучулардын саны – 1556. 44 класста окутуу кыргыз тилинде, ал эми 3е жана 4д-класстарында окутуу орус тилинде жүргүзүлөт. Сабактардын узактыгы-45 минут, 1-класстардын сабагынын узактыгы-40 минут.  Башталгыч класстын окуу күнүнүн узактыгы-5 күн, 5-11-класстарда – 6 күн.

 

 

2017-2018-окуу жылындагы класстарды комплектөө:

 

 

КлассыС кыргызским языком обученияС русским языком обученияКол-во классовВсего уч-ся по школеМД
Кол-во классов«А»«Б»«В»«Г»«Д»«Е»Всего Кол-во классов«Д»«Е»Всего    
1 класс43737343514341436380
2 класс63536353636322106210101109
3 класс54036373435182136366218115103
4 класс4343231341311282851599267
1-4классы191461411371397132666228366421733371362
5 класс43535333814141416675
6 класс5273029293014651458560
7 класс5302830272714251426775
8 класс5303031313115351537578
9 класс3263027833834142
5-9классы2214815315012588 66422663334330
10 класс22322452452421
11 класс131311311021
10-11 кл35422763763442
Всего443483162872641593214062283664461472739733

 

 1. 480 программа боюнча – 3 группа — 84 окуучу;
 2. 1-4-класста – 21 класс-733 окуучу;
 3. 5-9-класста — 22 класс — 663 окуучу;
 4. 10-11-класста –3-класс — 76 окуучу, жалпы 1556 окуучу окуду.

Окуучулардын кыймылынын 5 жыл ичиндеги салыштырмалуу анализи:

                                    Окуу жылы                  Жыл башында                      Жыл аягында                    Келди                    Кетти
                                  2013-2014                           1203                                        1091                                   29                              139
                                  2014-2015                           1178                                       1143                                    43                              78
                                  2015-2016                           1298                                        1244                                   53                              107
                                  2016-2017                           1405                                        1368                                   71                              108
                                  2017-2018                           1472                                        1465                                   92                               99

 

Окуучулардын жыл өткөн сайын көбөйүүсүнүн же кыймылынын себеби- ички миграция, республиканын ар кандай областынан жаңы конуштарга көчүп келүүсү.

                   

 

 

 

Окуучулардын жетишүүсүнүн жана  билим сапатынын 5 жыл ичиндеги салыштырмалуу анализи жана мониторинги:

 

 

 

к/н

мектеп2013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018

 

Сап-тыЖети

шүү

Орд калууКүз-гү сын-ооСапа-тыЖе-

шүү

Орд калууКүзгү сы-нооСапа-тыЖети-шүүОрд калууКүз-гү

сыноо

Сапа-тыЖети-шүүОрд кал-ууКүз-гү

Сы-ноо

Сапа-

ты

Жет-

шүү

Орд калууКүз-гү –сы-ноо
%%санысаны%%санысаны%%Са-нысаны%%Са-ныСа—ны%%саныСа-ны
9138%100%440%100%1641%99%%744,5%100%2645%99%8

 

 

 

                    №91 мектеп-гимназиясынын акыркы 5 жылдагы билим сапатынын жана жетишүүсүнүн мониторинги көрсөтүп тургандай 2013-2014-окуу жылынан бери көрсөткүчтөр жогорулап отурган. Мектеп педагогдорунун астына: билим берүүнүн сапатын жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу, ар бир окуучунун жөндөмдүүлүгүн аныктоо жана өстүрүү,   мугалимдердин чыгармачылык деңгээлин жогорулатуу жана аны ишке ашырууга шарт түзүү, аларга маалымат аймагын түзүү максаттары коюлган. Мектеп алдына койгон максаттарын ишке ашыруу үчүн администрация тарабынан алгылыктуу иштер жүргүзүлгөн: предметтик мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу Кыргыз Билим берүү академиясынан, Билим берүү системасын чыңдоо” өнүгүү секторунун проектиси(АБР проектиси)жана ЮСАИД фонду уюштурган “Келгиле окуйбуз”, “Бирге окуйбуз” окуу жөндөмүн күчөтүү долбооруна дээрлик 31 мугалим,Жеке ишкер А.Салымбековдун колдоосу боюнча өткөрулгөн форумга, “Англис тили боюнча жаш мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу”курсуна, “Америка элчилиги жана “Лингва” борборунун колдоосу менен англис тили мугалимдеринин билимин жогорулатуу “ курсуна, Япония мамлекети өткөрүлгөн тренингге, “Мугалим мугалимге жардам берет”(ТНТ) “Интеграция предмет аралык байланыш “ОК-Г Эврика–2” катышышты.” Ал эми акыркы окуу жылында көрсөткүчтүн төмөндөөсүнүн себеби ички миграциянын өскөндүгүндө.

 

2017-2018-окуу жылындагы окуучулардын билим сапаты жана жетишүүсүнүн отчету:

 

 

КлассВсего классов Число

уч-ся

Аттесто-вано Неаттестовано 5432% Качество

 

% Успеваемость
Всего По болезни Другие причины 1 класс
1-421725580145  145117180283 51%100%
5-922669669    57209398540%99%
10-1137171    102140 44%100%
1-114614651320145  145184410721545%99%

 

 

 

 Окуу жылы ичинде звенолор боюнча окуучулардын билим сапатынын жана жетишүүсүнүн салыштырмалуу мониторинги:

 

 

           

Мониторинг көрсөткөндөй жогорку билим сапатын башталгыч класстар звеносу берген, ал эми төмөн көрсөткүчтү ортоңку звено (5-9-класстар) берген. Башталгыч класстын окуучуларынын сабактарга болгон кызыгуусу күч, мугалимдердин койгон талабын окуучу ата-эне менен бирге аткаруусу, ата-энени мектепке тартуу жакшы жолго коюлган. Ал эми ортоңку звенонун окуучуларынын арасынан предметтик мугалимдер зээндүү жана таланттуу балдар аныкташып, алар менен иш алып барышат. Жалпы окуучулардын билимге умтулуусу,кызыгуусу башталгыч класска караганда төмөндөй түшөт. Ата-энелер да мектепке тартылат. Жогорку класстын окуучуларына олимпиадага даярдоо, кесип тандоого багыт берүү, ЖРТга даярдоо максатында зээндүү балдар менен иш алып баруу жакшы жолго коюлган. Жалпы предметтик мугалимдер ар кандай интерактивдүү усулдарды, окутуунун инновациялык методдорун колдонуп сабак берүүдө кесип тандоого да өзгөчө көнүл бурулат. Окуучулардын калыптануусун, сүйлөө речинин өстүрүү, коомдо өзүн алып жүрүүсүн калыптандыруу , жан дүйнөсүнүн байытуу, билим деңгээлинин өстүрүү  – бул мугалимдердин бирбен бир милдети  жана окуучулардын өзүн-өзү өстүрүүгө болгон күчтүү аракеттери болуп эсептелет. Ал эми негизги себеп окуучулардын окууга коюлган талапты аткарбагандыгы жана ата-энелер тарабынан толук көңүл бурулубагандыгында.

 


Окуу жылы ичиндеги окуучулардын кыймыл отчету:

Классы Кол-воуч-ся на нач четв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уч-ся на

 

 

 

 

Кол-во классов

 

 

 

Прибыло Выбыло   
Из школы района

 

 

Из  школы города

 

 

Из шк   республ.Из стран   СНГ

 

Из -за рубеж РаботаютИз ПЛДругие причины

 

Внутри школы

 

 

всего

 

Школы района

 

Школы города

 

Республика СНГ

 

В ПЛ     

 

СУЗы ТрудоустроилисьДругие причиныВнутри школывсего

 

   
1143413     72017    37181456679
22106 251    191581    11620310697
32186127     11149     11421611898
4159527      9331     71619269
1-47312116321    949113272   3955725382343
51414112     21534     291477077
614556     17135     1101428260
7142515      615      61427072
8153529      11371     111547579
98332      21      1844142
5-966522 434     341110221    337669338331
10452 2      21 225422121
11311        1   1  229920
10-11763  2      2  2 2 3  7713041
Итого 14726110681    1292235132 3312991465750715

5-11- класстарынын  билим сапатынын  2017-2018-окуу жылынынI, II,III, IV чейректеринин жана жылдык  көрсөткүчтөрүнүн салыштырмалуу  мониторинги:

 

2017-2018-окуу жылындагы 5-класстардын билим сапатынын салыштырмалуу мониторинги:

 

 

 

 

6-класстарынын 2017-2018-окуу жылындагы билим сапатынын салыштырмалуу мониторинги

 

 

 

 

2017-2018-окуу жылындагы 9-10-11 -класстардын билим сапатынын салыштырмалуу мониторинги

            2017-2018-окуу жылы ичинде ар бир чейрек сайын класстардын ар кандай предметтер боюнча билим сапаты аныкталып, анализденет, төмөн көрсөткүч берген предметтер педагогикалык кеңешке салынып, талкууланат жана кийинки айга ички көзөмөлгө коюлат.  Жогоруда параллель класстардын предметтер боюнча жылдык салыштырмалуу  мониторинги берилген. Монитрингден класстын чейрек чайын өсүүсүн же төмөндөөсүн көрүүгө жана анын үстүнөн иштөөгө болот.Көбүнчө төмөндөөнүн себептери болуп класстагы окуучулардын санынын көбөйүшү, предметтик мугалимдердин алмашуусу же жаш мугалимдердин сабакты жеткиликтүү бере албагандыгы ж.б.у.с себептер аныкталат. Ал учурда мугалимдерге усулдук жардам катары мектеп ичинде семинарлар, насаатчы мугалимдердин сабактарынын иштелмелерин жайылтуу же сабак өтүп берүүсү, шаардык семинарларга катыштыруу жана сабактарына катышуу иштери жүргүзүлөт.

            Мониторингдин негизинде жакшы билим сапат берген класстар:

6а-классы (44%) – класс жетекчиси Саламатова Назгул Жолдубаевна

5а-классы (39%) – класс жетекчиси Тургунбек кызы Жибек

5г-классы (36%) – класс жетекчиси Асанакунова Элзат Усөнбековна

10а-классы (36%)- класс жетекчиси Акматова Назира Шаршеновна

5б, 5в, 6г –класстары (35%) Класс жетекчилер- Бейшенова С.О, Асаналиева Ж.А, Аддыбекова Н.А.

Жыл ичинде төмөн көрсөткүч берген класстар:

8а-классы (23%) – класс жетекчиси Базарбаева Гүлмайрам Самиевна, 8в-классы (23%) – класс жетекчиси Таалайбек кызы Назгүл

7в-классы (23%) – класс жетекчиси Мамбеталиева Алтынай Мелисбековна

Жыл ичинде класс жетекчилер класстын мониторингин  түзушөт, класстын предметтер боюнча жетишүүсун жана билим сапатын аныкташат, анализдешет Төмөндө мисал катары 8б-классынын монитринги берилди:

 

 

6г-классынын предметтер боюнча чейректик монитоинги:

 

 

 

 

2017-2018-окуу жылындагы жалпы негизги предметтердин мониторинги.

Кыргыз тили жана адабияты боюнча жылдык билим сапатынын класстар аралык салыштырмалуу мониторинги:

 

 

 

 

Орус  тили жана адабияты боюнча жылдык билим сапатынын класстар аралык салыштырмалуу мониторинги:

Англис тили, математика, физика жана информатика предметтери  боюнча  билим сапатынын класстар аралык жылдык салыштырмалуу мониторинги:

 

 

Англис тили, Кыргызстандын тарыхы, дүйнө тарыхы, география, биология жана химия  предметтери  боюнча  билим сапатынын класстар аралык жылдык салыштырмалуу мониторинги:

 

 

 

 

 

Орус тили

 

 

Орус адабияты

 

 

Кыргызстан тарыхы боюнча  билим сапатынын класстар аралыкчейректик салыштырмалуу мониторинги:

 

Дүйнө тарыхы боюнча  билим сапатынын класстар аралык чейректик салыштырмалуу мониторинги:

 

 

 

Информатика

 

Класстар1-чейрек2-чейрек3-чейрек4-чейрекЖылдык
9-А69,269,969,366,772,3
9-Б41,472,471,270,272
9-В70,160,760,962,768,3
8-А76,976,377,17078,1
8-Б85,385,986,268,768,1
8-В68,769,770,468,869,3
8-Г66,666,666,971,871,9
8-Д72,374,378,173,478,1
7-А68,368,66968,269
7-Б69,269,86977,877,6
7-В67,369,769,967,969,3
7-Г68,168,768,768,969,3
7-Д67,167,869,167,969,9

Математика

Биология

 

 

 

Англис тили

 

 

 

 

Физика

 

 

 

 

 

География

 

 

Химия

 

           

Мониторинг боюнча төмөн көрсөткүч көрсөткөн жана окуучуларга көйгөйлүү болгон предметтерге математика, химия, физика жана орус тили предметтери. Математика предмети окуучулар үчүн да, мугалимдер үчүн да  дайыма кыйынчылыкты туудурган предмет. Окуучулар арасында математикага кызыккан окуучулар гана даярданып, жооп беришет, тапшырма аткарып келишет, жадыбалды жаттоого ата-энелер тарбынан өзгөчө көңүл бурулса.  Математикадан жетишпеген окуучулар кружокторго да катышышат. Химия предметинин берилиши – өтө кызыктуу заманбап сабактар. Окуучулар кабыл алып, реакциялырда аткарып, формулаларын түзуп бериши алар үчун кыйынчылыкты жаратат. Жетишпеген окуучулар химия предмети боюнча кружокторго тартылган. Физика сабагы боюнча окуу китептеринин таптакыр жоктугу .Мисалы: 10-класстарда жалпы эки эле окуу китеби бар. Калган класстарда да жетишсиз. Ошондуктан сабакта мисалдарды, маселелерди иштөө кыйык болуп эсептелет.  Ал эми орус тили сабагынан республиканын ар кандай региондорунан келген окуучулар жетишпей жатышат. Орус тилинен жазуу иштери өзгөчө кыйынчылыкты туудурат: туура жаза алышпай, уккандарын жазышат, орфографиялык каталар өтө көп, кол жазмалары да начар. Орус адабиятынан өз ойлорун толугу менен жеткире алышпайт, сөз байлыгы начар, эске тутуу жөндөмдүүлүгү начар өнүккөн.Мугалимдер жетишпеген окуучуларга кошумча тапшырма берип , сабакта жекече мамиле кылууга аракеттенишет. Жалпысынан алганда, ата-энелер жана класс жетекчи тарабынан жеткиликтүу көзөмөл жүргүзүлбөйт.

Класс жетекчилерге сунуш:  көзөмөлдү күчөтүү, ата-энелер менен тыгыз байланышта болуу, аларга окуучунун жетишүүсү жөнүндө өз убагында маалымат берип туруу.

Предметтик мугалимдерге сунуш: жетишпеген окуучуларга жекече мамиле жасоо.

Башталгыч класстын мугалимдерине сунуш: математика жана орус тили предметтеринин берилишин жакшыртуу, мугалмдердин бири-бирини сабагына катышуусун күчөтүү, окуучулардын билимин объективдүү баалоо.

Окуу бөлүмүнүн башчыларына сунуш:  билим сапаты төмөн класстарды өзгөчө көзөмөлгө алуу.

 

Окуу жылынын ичинде окуучулардан ар кандай предметтер боюнча Билим берүү башкармалыгы тарабынан жана мектеп ичинде  билим кесилиштери алынган.  5, 9 жана 11- класстардан жыл ичинде орус тилинен  эки жарым жылдыкта эки жолу алынган  билим кесилишинин салыштырмалуу мониторинги:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык

 

 

Наибольшее количество ошибок в контрольных работах по русскому языку обучающиеся допустили на следующие орфораммы:

 • Непроверяемые безударные гласные в корне слова (12%);
 • Морфологический разбор глагола (21%);
 • Правописание глаголов 2 лица, ед.числа (9%);
 • Нероизносимые согласные (8%);
 • Правописание етированных гласных (3%);
 • Знаки препинания при однородных членах предложения (10%),

 

На заседании методического объединения русского языка и литературы были обсуждены допущенные учащимися ошибки,т.е выполнение письменной работы и сделаны необходимые выводы.

 

 

Кыргыз тили

Окуу жылынын башында эле 5-класстардан улантмалуулук боюнча жазуу иштери алынды. Төмөндөгүдөй жыйынтык беришти.

классбардыгыжазганыБилим сапаты %Жетишүүсү

%

1.5- А35333964
2.5 – Б34283988
3.5 – В33303367
4.5 — Г37354474

Жазуу ишитерин жазууда окуучулар төмөндөгүдөй каталарды кетиришти:

-катар келген үнсүздөрдү калтырууда,

-созулма үндүүлөрдү жазууда,

-энчилүү аттарды жазууда.

Жазуу иштеринин жыйынтыгын салыштыруу үчүн  үчүнчү чейректе кайрадан жазуу иши алынат. Окуучуларга жазуу дептер ачылып, калиграфиясы менен иштеп жатышат.

 

Ошондой эле 4-класстардын кыргыз тилинин грамматикасын текшерүү үчүн “Кыргызстан”  деген темада жат жазуу жазышты жана төмөндөгү жыйынтыкка келишти:

 

классбардыгыжазганыбилим сапатыжетищүүсү
1.4 — А34334064
2.4 — Б33325579
3.4 – В31284371
4.4 – Г34335779
5.4 — Д28275061
жалпы1601545071

 

4 – класстардын жазуу иштерин алууда төмөндөгүдөй каталарды кетиришти:

 • Созулма үндүүлөрдү жазууда;
 • Йоттошкон тамгаларды жазууда;
 • Ташымалдагандан ;
 • Катар келген каткалаң үнсүздөрдү жазууда.

Ошондой эле окуучулардын  каллиграфиясына басым жасалып , жазуу эрежесин жакшыртуу үчүн 3-чейректе 4- класстардын каллиграфия жана кетирген каталары боюнча жазуу иштерин кайта алынсын.Каталардын үстүндө иштөө предметтик мугалимдерге милдеттендирилсин.

 

2- чейрек ноябрь айында башталып. 29 ноябрь 2017 жылы 8-класстарга  билим кесилиш келип,  “Эне” деген темада жат жазуу алынды.

 

классбардыгыжазганыбилим сапатыжетишүүсү
1.8 — А30275685
2.8 — Б32295286
3.8– В31274885
4.8 – Г29265485
5.8 — Д29265585
жалпы1511355385

 

Окуучулар  жат жазуу жазууда төмөндөгүдөй каталар кетиришти:

— катар келген үнсүздөрдү жазууда

— созулма үндүүлөрдү жазууда;

-ташымалдагандан.

2017-жылдын сентябрь айында 5-класстардын билим сапатын текшерүү максатында “Эне тилим – канатым” деген темада билим кесилиши (жат жазуу) алынды.

 

Жалпы жат жазууну 118 окуучу жазышкан.  “5”- 20, “4” – 34, “3” – 43, “2” – 18 окуучу .  Жазуу ишин текшергенде  окуучулар тарбынан төмөнкүдөй  каталар кетирилген:

-тыныш белгилерин коюудан;

-катар келген үнсүздөрдөн жана созулма үндүүлөрдү жазуудан;

— сөздөрдү ташымалдоодон;

Жалпы 5-класстардын билим сапаты – 46%ды, жетишүүсү 76%ды түздү. Билим сапаты негизинен бирдей. “Канааттандырарлык эмес” баа алган балдардын саны көбүрөөк.

Усулдук бирикме жетекчисине сунуш: предметтик мугалимдер 5-б жана 5-г-класстарынын жетишүүсү жана жетишпеген окуучулар көзөмөлгө алынсын, аларга жекече мамиле жасоо зарыл.Башталгыч класстын мугалимдери менен тыгыз байланышта иштөө.

 

Алынган билим кесилиштеринин негизинде кыргыз тили жана адабияты УБ кеңеши өткөрүлүп, анда окуучулар тарбынан кетирилген каталар талкууланды. Жаш мугалимдер Назаркул кызы Гүлай жана Кубанычбек кызы Чолпон насаатчы мугалимдери Р.Ш.Бакеева жана А.Мамбеталиевалар менен тыгыз байланышта иштешсин, мектеп ичиндеги жана шаардык семинарларга катышуусу айтылды.

 

 

 

 

              Математика 

 

5-класстардан алынган билим кесилишинин жалпы көрсөткүчү – 39%, жетишүүсү – 88%ды түздү. Кетирилген каталар:

-көп орундуу сандарды көбөйтүүдөн жана бөлүүдөн  -22%;

-татаал тендемени чыгаруудан -18%;

-маселени иштөөдө формуланы колдонуудун -11%

 

9-класстардан алынган жазуу ишиндеги типтүү каталар:

-квадраттык формулаларды көбөйтүүчүлөргө ажыратуу – 17%;

-функцияны чыгаруудан, аны изилдөөдөн- 12%;

9-класстардын жазуу иши боюнча билим сапаты- 2,6%, жетишүүсү – 83,3%ды түзду.

 

Салыштырмалуу мониторинг көрсөткөндөй  5-кл тапшырмаларды аткаруусу  стабилдүү эмес , бул алардын кийинки звеного өтүүсу кыйынчылык туудуруп жаткандыгы. Эң төмөн жетишүү 5в- 27% (мугалими-Бейшенова С.О),  9-класстарда 9б-23% , 9а-26%, 9-в-27%  мугалими Сыдыкова Н.Ж

Бул  көрсөткүч  төмөн. Мугалим бул окуучуларга 5-класстан бери сабак берет, эмне үчүн көрсөткүч  төмөн? Анын сабак берүү методикасын, тактикасын карап чыгуу зарыл.

 

 

Математика мугалимдери тарабынан 4-класстын окуучуларынан административдик текшерүү иши алынды. 09.20.2017ж

4-кл математика боюнча билим сапаты – 40%ды түздү, ал эми жетишүүсү – 73%ды түздү. Жалпы-159 окуучу, аткарганы-149,

“5”-14, “4” – 46, “3” – 49, “2” – 40.

Кетирилген каталар:

-амалдарды окуучулар туура, так аткарышкан;

-чен бирдиктерин майдалап, алардын айырмасын жана суммасын таба алышкан;

-Теңдемени чыгарууда белгисиздин маанисин туура эсептей алышкан эмес;

-маселени иштөөдө көпчүлүгүнүн жообу туура эмес.

 

Башталгыч класстын мугалимдерине сунуш:  окуу жылынын башында өтүлгөн темаларды кайталоого көңул буруу, татаал теңдемелерди кайталоо, өзгөчө 4б-класс октябрь айына ички көзөмөлгө алынсын, класс жетекчиси Темирова Г Ч ар бир окуучуга жекекче мамиле жасоо жана ата-энелер менен биргеликте иш алып баруусу милдеттендирилсин.

 

 

 

Окуу жылынын аягында (апрель айында) 5-класстардан кайрадан билим сапатын аныктоочу административдик текшерүү иштери алынды.

5-класстын окуучулары тарабынан кетирилген типтүү каталар:

-Сандын процентин табуудан – 16%;

-маселени чыгаруудан- 22%    Маселени чыгарууда шартын туура түзө алышат, масштабга карата берилгенмисалдарды жакшы өздөштүрүшөн.

Окуу жылынын башындагы көрсөткүчкө салыштырмалуу  5-кл билим сапаты 5б-  5%га , 5в- 2%га жана 5г- 6%га жогорулаган

 

Жазуу ишин 84 окуучудан 80 окуучу аткарган, “5” – 3, “4” – 24, “3” – 46, “2” – 7 окуучу . Билим сапаты – 34%, жетишүүсү – 91,3%

Административдик текшерүү ишин аткарууда төмөнкүдөй каталар кеткен:

-амалдарды аткарууда терс көрсөткүчтүү даражана оң көрсөткүчтүү даражага алып келүүдөн – 17%;

— эки туюнтманын айырмасы менен суммасын көбөйтүүсүнө алып келүүдөн  12%;

-тамырлардын белгилеринен – 9%, жоопторун жазуудан -13%, сан огунда көрсөтүүдөн -16%;

-тригонометриялык фунцияларды чыгарууда формулаларды колдонуудан -21%

Окуу жылынын башындагы көрсөткүчкө салыштырмалуу  9а-  3%га , 9б- 10%га жана 9в- 21%га жогорулаган. Бул математика мугалиминин жыл ичинде жетишпеген окуучулар менен системалык түрдө талыкпай иштөөсүнүн жыйынтыгы. Бирок бул жыйынтык да талапка жооп берерлик эмес. Себеби  ата-энелер тарбынан да көзөмөл болуп, эки тарптуу аракет болгондо гана жакшы жыйынтык болот эле.

2018-жылдын 11-майындагы 6-класстардын Билим берүү башкармалыгы тарабынан  алынган билим сапатын аныктоочу текшерүү ишинин анализи: окуучулар амалдарды аткара алышкан, координата тегиздигинде чекиттерди таба алышкан, маселени теңдеме аркылуу түзүуну билишет.

Жазуу ишин аткаруудагы кетирилген типтүү каталар:

-Координата тегиздигиндеги чекиттин абсциссасын жана ординатасын алмаштырып алышкан;

-теңдемени чыгарууда кашааны ачуудан жана маселени чыгаруудан ката кетиришкен.

 

 

Информатика

            Текшерүу ишин аткарууда окуучулар эсептөө системаларын, программалоо тилинин эрежелерин жакшы өздөштүрүшкөндүктөн, тестти жакшы аткарышкан, маселеден жана программа түзүудөн ката кетиришкен. Жазуу ишин 84 окуучудан 76 окуучу аткарган, “5” – 11,  “4” – 26, “3” – 29, “2” – 10 окуучу . Билим сапаты – 47,3%, жетишүүсү – 89,4%

Физика

Физика сабагы боюнча билим кесилишин аныктоочу текшерүү иштин жыйынтыгы

Мектеби:  №91 мектеп-гимназиясы    Өткөргөн күнү:  «24» январь 2018-жыл   8а,б,в,г,дкласс

 

КлассОкуучулардын саныБаасыКөрсөткүчүМугалимдин аты жөнү
БардыгыЖазганыЖазбаганы 

 

2%

сапаты

%өздөштүрүүсү%Жетишпегени
18-а30273816330%89%11%Турдалиева А
28-б333214619331%91%9%Дайырбек к М
38-в302821717329%89%11%Сыдыкова Н
48-г292632615331%88%12%Сыдыкова Н
58-д302821817232%93%7%Дайырбек к М
 жалпы15214111835841431%90%10% 

 

Анализ

8-класстарга берилген тапшырмалар боюнча тушундуруу иштери жургузулду. Кѳбүнчѳ окуучулар берилген тапшырмаларды

өздөрү жазганга аракет кылышты. Кээ бир окуучулар формуладан формула чыгарууда жана бирдиктерди айландырууда

каталарды  бир аз кетирип  жатышты

 

 

Химия

Мектептин ички көзөмөлүнүн негизинде административдик  текшерүү иштер алынып, 9-а 42%, 9-б 50 %, 9-в 39%ды түзүп,жалпысынан химия предмети боюнча билим сапаты – 44% ды, жетишүүсү – 88%ды түздү.

 

Химия предметинен жаш мугалим Орозобекова Үмүт сабак берет. 1 жылдык педагогикалык стажы бар. Сабакта окутуунун жаңы технологияларын колдонуп, аракети жакшы. Окуучулар текшерүү иштерди аткарууда эсеп чыгаруудан,  формулаларды колдоно билүүдөн,кээ бир реакциянын типтерин орун алмаштырып алуудан ката кетиришти.Калгансуроолордун баарына алган билимдеринин негизинде жакшы жооп беришкен.Тесттик ишти аткарууда химиялык реакциялардын түрлөрү, формула боюнча атын атоодо кыйналышкан. Химиялык теңдемелер, кубулуштар боюнча жакшы билим ала алышкан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология

Биология сабагынан алынган билим кесилишинин жыйынтыгы

ДатаклассОкуучулардын саныЖазышты«5»«4»«3»% сапаты% жетишүү
24.10.172623410953%100%
24.10.172924291338%100%
24.10.172725491248%100%
Баары827210283452.7%100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ

Биология сабагы боюнча берилген суроолорго  окуучулар-тиричиликтин түзүлүшүнүн денгээлдери жана андагы процесстер боюнча берилген 6класстын денгээлинин структуралык функционалдык бирдиктерин так жана даана көргөзүп бере алышкан эмес. Ал эми тиричилик процесстеринин органикалык жана органикалык эмес бирикмелерди, тукум куучулук жана өзгөргүчтүк боюнча теманы  жогорку денгээлде өздөштүрүшкөн.

География

География сабагы боюнча билим кесилишин аныктоочу тесттин жыйынтыгы

ДатаклассОкуучулардын саныЖазышты«5»«4»«3»%сапаты%жетишүү
13.02.201828265111061%100%
13.02.201829272141160%100%
13.02.20182726491450%100%
Жалпы847911343556%100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ

Тест 14  суроодон турду, географиядан Кыргызстандын географиясы физикалык-экономикалык бөлүмдөр камтылды. Окуучулар физикалык географиясында туура жоопторду көрсөтүшкөн. Географиялык обьектилерди адаштырып алышкан, окшош жерлерди атап алышкан. Эстеп калуу, эске тутуму, контур карта менен иштөөнү жакшы билишет. Экономикалык географияда сандардын, экономиканынөзгөрүүсүнүнайырмачылык мурдагы Кыргызстан жана азыркы кыргызстандын көрсөткүчтөрү.

 

 

 

 

География сабагы боюнча билим кесилишин аныктоочу тесттин жыйынтыгы

ДатаклассОкуучулардын саныЖазышты«5»«4»«3»% сапаты% жетишүү
20.02.201810а2322381150%100%
20.02.201810б201828856%100%
жалпы43405161953%100%

 

 

 

 

Анализ

Берилген тапшырмалар боюнча тушундуруу иштери жүргүзүлдү. Тесттик тапшырмалар эки варианттар берилген.  Дүйнөнүн саясий картасына мүнөздөмө бере алышат. Жаратылыш ресурстары боюнча түшүнүктөрү бар. Атмосфера жана алардын проблемалары боюнча бир аз адашуулар бар.

Мектепте билим берүү 3 багытта  жүргүзүлөт: гуманитардык-лингвисттик, табигый илимдер жана так илимдер. Базистик окуу планынын негизинде мектеп компоненти жана предметтерди тереңдетип окутуу боюнча предметтер аныкталган. Ал предметтерден  окуу жылы ичинде билим кесилиштери алынып жыйынтыгы чыгарылып, салыштыруу мониторинги түзүлдү. Салыштырмалуу мониторинг көрсөтүп тургандай жыл ичинде алынган 3 жазуу ишинин жыйынтыгында  6-класстардын бардык предметтеринен билим сапатынын жогорулоосу байкалат.

 

 

7-класстардын мектеп  компоненти жана тереңдетип окутуу үчүн предметтердин салыштырмалуу мониторингинин жыйынтыгында окуу жылы ичинде мугалимдердин окуучуларга системалуу түрдө сабак өтүүсү, аларга талапты кое билгендигинин негизинде окуучуларды билимдери ар кандай предметтер боюнча өскөн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-класстарда мониторинг боюнча төмөн көрсөткүч 8а-класс – англис тили, мугалими Кыдырбаева С.С,  орус адабияты – Абдраимова Г.Т, химия- 8д-классы – мугалими Орозобекова Ү, 8в-классы – математика – мугалими Сыдыкова Н.Ж.

Мектеп усулдук бирикмесинин жетекчисине сунуш:жогорудагы класстарга көзөмөлдү күчөтүү, мугалимдерге методикалык жактан жардам көрсөтүү.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11-класстар боюнча  мониторинг боюнча билим сапатынын төмөн түшүүсу : 9б-классы –химия – мугалими Орозобекова Ү,  10а-кл –англис тили – мугалими Исакова К.М, . Терендетип окуткан калган предметтердин көрсөткучтөру  стабилдүү жакшы. Мугалимдер жыл ичинде өз предметтеринде окутуунун алдыңкы усулдарын колдонуу менен окуучуларды кызыктырып тартып,  алардын билимдерин жогорулата алышкан.

 

 

Окуу планынын аткарылышы.

 

Окуу планы мамлекеттик үзгүлтүксүз билим берүү концепциясынын  жана окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү мектептер үчүн мамлекеттик базистик окуу планынын  негизинде иштелип чыккан.

Базистик окуу планынын мектептик гимназиялык компоненти конкреттүү жалпы билим берүүчү уюмунун билим берүү тармагындагы өзгөчө керектөөлөрү жана кызыкчылыктарын камсыз кылат жана окуучулардын, алардын ата – энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) мамлекеттик компонентинин сабактарын тереңдетип окутуудагы социалдык талабын ишке ашырат, ошондой эле мектептик циклдеги сабактарды,  адамдын ишмердүүлүгүнүн ар түрдүү тармактарында окуучулардын таанып-билүү кызыкчылыктарын жана жөндөмдүүлүктөрүн канааттандырат. Мектептик компонентке бөлүнгөн окуу сааттары бардык гимназия үчүн милдеттүү болуп эсептелет жана өзгөртүүгө жол берилбейт.

№91 мектеп-гимназиясы  билим берүү тармагындагы окуучулардын өзгөчө керектөөлөрүн  камсыз кылуу жана ар түрдүү тармактарда алардын таанып-билүү кызыкчылыктары менен жөндөмдүүлүктөрүн канааттандыруу максатында гуманитардык-лингвисттик, табигый-илимий жана так илимдер багыттарында иш алып барат.

2017-2018- окуу жылындагы окуу планынын мектептик компонентине киргизилген предметтер математика, физика, химия, орус тили, кыргыз тили, тарых, англис тили жана  ОИВТ.  Окуучулардын аталган предметтер жөнүндө билимин тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Окуу процесси Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна жана мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына баш ийет.

Билим берүү процесси Базистик пландын негизинде жүргүзүлөт, окутуу кыргыз тилинде  (44кл ) жана окутуу орус тилинде (2кл) жүргүзүлөт.

Окуу процесси бекитилген  календарлык окуу пландардын негизинде ишке ашат.  Жалпысынан 2017-2018-окуу жылынын   окуу планынын программалык материалдары  окуу жылынын башында бекитилген графикке дал келет.

Сабактардын жүгүртмөсу бекитилген окуу планынын  жана аны түзүүгө көрсөтүлгөн сунуштаманын  негизинде түзүлгөн, ал  окуу планында көрсөтүлбөгөн сааттарды камтыбайт. Окуу процесси жылы ичинде эч кандай үзгүлтүккө учурабайт.

Мектепте төмөнкү багыттар боюнча ийримдер иштейт.Сабактардын жүгүртмөсу толугу менен аткарылат, мугалим ооруп же себептуу жок болгондо башка мугалимдер тарабынан сабактар алмаштырылат.

 

Нормативдик документтер менен иштөө:

 • Эмгек келишими менен иштөө;
 • Класс жетекчилердин документацияларды жүргүзушү ( класстын паспорту, өздүк делолор);
 • Бекитилген кабинеттин жана анын эмеректеринин документациясынын жүргүзүлүшү;
 • Мектепдокументациясынын жүргүзүлүшү; (класстык журналдар, отчеттор: окуучулардын кыймылы, мониторингдер, билим кесилиштер);
 • Предметтик мугалимдердин жана класс жетекчилердин иштеринин жүргүзүлушу: календарлык-тематикалык пландын аткарылышы, сабактардын өтүлүшү, күнүмдүк сабактын планы. Окуучулар менен иштөө, алардын жетишүүсүнө жана билимине баа берүү. Билим сапаты жана баалардын объективдүү жана туура коюлушу. Мугалимдердин ишин текшерүүнүн негизинде  педагогикалык жамааттын ишинин жыйынтыгы  жана педагогикалык кеңештин чечими  чыгарылды.
 • Жаш адистерге методикалык жардам берүү;
 • Окуучулардын чыгармачылык жөндөмдөрун өнүктүрүү, зээндүү жана жетишпеген окуучулар жана алардын ата-энелери менен бирге иштөө;
 • Ачык сабактарга, класстан тышкаркы ишчараларга жана отурумдарга катышуусу;
 • Мугалимдердин жумуш учурундагы тартибине көзөмөл жүргүзүү: катышуу, сабакты үзгүлтүккө учуратуу, кечигүү, мектеп документациясынын жүргүзүлүшү;

 

Мектептин методикалык иштерин башкаруу жана ишке ашыруу

Мектепте төмөнкү командалар иш алып барат:

 1. Педагогикалык кеңеш
 2. Усулдук кеңеш
 3. Предметтик усулдук бирикмелер
 4. Камсыздоо боюнча ата-энелер кеңеши

Ар бир бөлүм бекитилген иш план менен жыл бою иш алып барышат жана ал иштердин жыйынтыгы мектептин педагогикалык, усулдук кеңешинде, директор алдындагы кеңешмеде, өндүрүштүк кеңешмеде каралат. Бардык иштерге протоколдор жазылат.

Мектепте 8 усулдук бирикме бар.

 1. Башталгыч класстар УБ –                 жетекчиси  Мамбетова К.Э
 2. Кыргыз тили жана адабияты УБ – жетекчиси  Мамбеталиева А.М.
 3. Орус тили жана адабияты УБ – жетекчиси  Курманалиева А.Дж.
 4. Чет тили(англис) УБ — жетекчиси  Кыдырбаева С.С.
 5. Так илимдер УБ- жетекчиси  Сыдыкова Н.Ж.
 6. Табигый илимдер УБ- жетекчиси  Жумагазы уулу Баяз
 7. Эстетика жана дене тарбия УБ- жетекчиси  Өзүбекова А.А.
 8. Эстетикалык цикли — жетекчиси  Шайлообек кызы Анархан

Методикалык ишти пландаштырууда  педагогикалык жамаат  мектептин өнүгүүсүнө шарт түзгөн формаларды тандоого аракет кылды.

Мектепте түзүлгөн методикалык кеңештин иш планы мектептин методикалык темасына ылайык түзүлгөн. Методикалык кенештин тобу төмөнкү мугалимдер: мектеп кеңешинин төрайымы, мектеп директору Чекирова А.Б., окуу бөлүм башчысы Токсобаева М.П., МУБ башчысы Бакеева Р.Ш., башталгыч класстар боюнча окуу бөлүм башчысы Ажыбаева  С,  так илимдер УБнин жетекчиси Турдалиева А.Т. ,  география мугалими Осмонова Б.К, башталгыч класс мугалими Мамбетова К.Э.

Усулдук бирикмеде ар дайым сабактын эффективдүү өтүлүшүн көздөгөн , көйгөйлүу маселелерди чечкен, жетишпеген окуучуларга көңүл

бурган иш-чаралар өтүп турат.

Мугалимдердин педагогикалык чеберчилигин жогорулатууда, бүткүл  мектептин иштөө системасын бириктирип турган бул- методикалык иштер. Методикалык иштин натыйжасында  ар бир предметтик мугалимдин чеберчилиги өсөт, себеби замандын талабына ылайык көптөгөн жаңы технологиялар жаңы методикаларды алып келди. Алар балдарга  сапаттуу билим берүүдө жакшы өбөлгө түзөт. Мугалим өз сабактарын илимдин негизинде жеткиликтүү кылып, башка предметтер менен байланыштырып, сабактарына анализ берип, жетишпеген жактарына көңүлүн буруп, оңдоо иштерин жүргүзүшөт.

 

Усулдук бирикме жетекчилери тарабынан жылдык иш пландар түзүлүп, ал пландар менен иш алып барылды. Планда төмөнкү суроолор  каралган:

 • Окуу –тарбия иштерин методикалык ыкмаларды колдонуу менен жүргүзүү
 • жаңыча ыкмаларды колдонуу
 • предметтик жумалыктарды өткөрүү
 • мугалимдин кесиптик тажрыйбаларын иликтөө ,ар бир мугалимдин өз предмети боюнча чыгармачылык
 • потенциалын өнүктүрүү
 • Окуучуларды мониторинг аркылуу байкоо жүргүзүү
 • Башталгыч класстын ортоңку баскычка өтүшү

Мектептин усулдук   кеңешмелеринде нормативдик иш-кагаздар менен таанышууга өзгөчө көңул бурулду.

 

 

Ар бир УБ нин усулдук темалары такталып, анын негизинде иш алып барылды , андан тышкары ар бир мугалимдин өз алдынча усулдук темалары бекитилген.

 

УБнин аталышыУсулдук тема
1Кыргыз тили ж-а адабияты УБЭлдик педагогиканын негизинде окуучуларды кыргыз тили жана адабияты сабагына кызыктыруу, өз эне тилинде эркин,так, сүйлөөгө жана эне  тилиндеги баалуулуктарды арттыруу менен окуучулардын интеллектуалдык деңгээлин   жогорулатуу
2Орус тили ж-а адабияты УБФормирование коммуникативной компетенции учителя и учащихся как средство повышения качества образования
3Табигый илимдер УБОкуучуларды окутууда инновациялык ыкмаларды колдонуу менен билим деңгээлин жогорулатуу”
4Так илимдер УБ“Окуу – тарбия ишинде окуучулардын өз алдынча иштөөлөрүнүн негизинде билим сапатын жогорулатуу”
5Эстетика ж-а дене тарбия УБ“Окуучулардын  өз алдынча жөндөмдүүлүгүн арттыруу менен интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу”
6Чет тилдер УБОкуучулардын сүйлөө речин  заманбап методиканын негизинде өркүндөтүү
7Башталгыч класстар УБ“Окуу-тарбия ишинде улуттук педагогиканын негизинде окуучулардын билим сапатын жогорулатуу”
8Ийримдер УБ“Окуучулардын чыгармачылыгын, предметке болгон кызыгуусун арттыруу менен жөндөмдүүлүгүн өстүрүү

 

Усулдук бирикменин темасынын негизинде ар бир  усулдук бирикменин мүчөлөрүнүн методикалык темалары бар. Жыл жыйынтыгы менен алар методикалык темасынын үстүндө кандай иштер иштелгени боюнча отчёт беришет.

Салт болуп калган көрүнүштөрдүн бири- бул предмет жумалыктары. Жылдык  иш пландын  негизинде  жумалыктардын  өтүлүү графиги түзүлүп бекитилди.


 

УБ нин жумалыктарынын өтүлүшүнүн графиги:

 

        УБнин аталышыМөөнөтүЖумалыктын аталышы

 

 1Так илимдер  УБоктябрь“ Информатика   технологиянын,  математика тактыктын, физика  кубулуштун булактары ”
2Башталгыч класстар УБноябрь“  Билим кени – китеп,  Тарбия кени – мектеп”
3Кыргыз тили жана адабияты УБ декабрь“Кылым мурасы — кыргыз адабиятында”
4Эстетикалык циклянварь“ Поэзия кечеси”
5Чет тилдер УБфевраль“ Кышкы пейзаж”
6Эстетика жана дене тарбия УБмарт“ Математика , физика, информатика — өнүгүүнүн башаты”
7Орус тили жана адабияты УБапрель“ Великому писателю – 90 лет”
8Табигый илимдер УБмай“ Интеграцияланган сабактар”(лабиринт,коктейлдердин таймашы ж.б.)

 

 

Предметтик жумалык   2017-2018- окуу жылы боюнча так илимдер усулдук бирикмесинен  башталды. Жумалык 5.10.2017-ж  ачылды.

Жумалыктын темасы: Информатика технологиянын, математика тактыктын , физика кубулуштун булактары.

Информатика мугалими Бектурган уулу Канимет  информатика сабагы боюнча “Акыл ордо” интеллектуалдык оюн өткөрдү, ал оюн  3 тур менен  өтүлдү.

1-тур  жалпы предметтерден суроо – жооп

2-туру информатика сабагынан  суроо – жооп

3-туру финал, математика, информатика, физика  сабагынан логикалык суроолор. Жыйынтыгында жеңүүчүгө 500сомдук сертификат берилди.

“Акыл-ордо” интеллектуалдык оюнда  окуучулардын активдүүлүгү артып, өз ара кызматташуулары жогорулады.  Ар бир окуучу өз билимин, шыгын, жөндөмүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алды.  Окуучулардын сынчыл ой-жүгүртүүсү калыптанды.  Бектурган уулу Канимет интерактивдүү доска менен кызыктуу  материалдардарды көбүрөөк пайдаланып өттү.

Физика сабагы боюнча “Электр тогу турмуштамугалими Дайырбек к Махабат 10.10.2017-ж 9-класстар арасында өтүлдү.

Физикалык кече менен башталып, конкурс – сабак менен бүттү.

«Электр тогу турмушта» конкурс –сабак 7 тур менен өтулдү

 • 1-туру саламдашуу
 • 2-туру команданы жактоо
 • 3-туру сатиралык сценка “Электр тогу турмушта”
 • 4-туру Физиктер-лириктер (ырлар)
 • 5-туру Физикалык лото- оюну
 • 6-туру Физикалык табышмактар
 • 7-туру Суроо -жооп оюну

Конкурс- сабакка окуучулар  активдүү катышышты. Мындай ыкмаларды пайдаланып өтүүдө  окуучулар өздөрүн эркин сезишет. Окуучулар маалымат эле албастан, жаңы идеяларды иштеп чыгышты. Сабак көрсөтмөлүү, жаңы технологиялар менен өтүлдү.Окуучулар ойлоно турган  логикалык суроолорго бай. Дайырбек к Махабаттын бул сабагы максатына жетти. Активдүү катышкан окуучулар белектер менен сыйланышты.

    Информатика сабагы боюнча  9-класстар арасында «Билерман» конкурс-сабак  12.10.2017-ж информатика мугалими Абдыбекова Назира жогорку деңгээлде өттү.

«Билерман» 4 турдан болду

 • 1-тур: Эки командага суроо- жооп
 • 2-тур: Сүрөттөр менен иштөө
 • 3-тур: Жеке компьютерден иштөө
 • 4-тур: Чачылган системалык блоктун тетиктерин жыйноо.

Чакан топто иштөө — окутуунун интерактивдүү ыкмасынын маанилүү бөлугү болуп эсептелет. Мындай ыкманы колдонуу окуучуларга өз ара кайчы пикирлерди  чечүүгө пайда берет. Окуучулар өз ой жүгүртүүлөрүн турмуштан алынган тажрыйбаларынан,окуган китептеринен,газета-журналдардан, теле-радиодон алынган маалыматтары менен байытып, аларды топто иштөөдө пайдаланды.Сабак кызыктуу болуп,максатына жетти. Абдыбекова Назира өз предметин мыкты билген мугалимдердин катарында. Активдүү катышкан окуучулар белектер менен сыйланышты.

Математика сабагы боюнча «сабак -викторина”  17.10.2017-ж өтулдү. Математика мугалимдери Сыдыкова Н.Ж жанаТурдалиева А.Т

так илимдер жумалыгын жабышты.

«Викторина-сабак» 3 тур менен өттү

 • 1-тур: Саламдашуу
 • 2-тур: Математикалык табышмактар
 • 3-тур: Жаңылмачтар
 • 4-тур: Фокустар
 • 5-тур: Математикалык викторина
 • 6-тур: Кубик чогултуу конкурсу
 • 7-тур: Кызыктуу маалыматтар слайддар аркылуу суроо-жооп

 

“Акыл чабуулу” – интерактивдүү  ыкма колдонулду. Викторина-сабак тема боюнча билген нерселерин активдештирүүгө кызыкчылыкты туудурууга жана алдыда турган материалды үйрөнүүнүн максаттарын аныктоого багытталды. Топтор аралык таймашта окуучулардын жоопкерчилик сезими калыптандырылат,бири-биринен үйрөнүүгө шарт түзүлдү.Окуучу менен окуучунун жана окуучулар менен мугалимдин ортосунда кызматташтык пайда болду. Мектептин алдыңкы, тажрыйбалуу  мугалимдери Сыдыкова Н.Ж., Турдалиева А.Т. өтө чоң эмгек талап кылгандары  көрүнүп турду. Активдүү катышкан окуучулар грамоталар  менен сыйланышты.

Так илимдер УБнин жумалыгынын жабылышы “Жарык –физика, акыл –математика,технология – информатика –жашоо талабы ”деген теманы ураан катары тандап алышкан. “Планеталар парады” 7-Д класс менен бирдикте өтүлдү.Күн ж.б. планеталар жөнүндө кызыктуу маалыматтар айтылды. Доскадагы планеталардын астында логикалык  суроолор катылган. Мисалы: Эмне күйбөйт ,чөкпөйт дагы? (муз) . Эмне тоого да барат, үйгө да барат, жолдо да калат? ( жол). Саат алты, сутканын канча бөлүгүн түзөт? (4/1)  Планеталар парады бий аткарылды.

7-Г класс “Математикалык КВН” “Фигуралар”, ”Эйнштейн”деген 2 топко бөлүндү.

 • Саламдашуу( плакат жактоо)
 • Ыр саптарын ула.
 • Математикалык макал-лакап
 • Логогриф
 • Табышмак
 • Математикалык домино
 • Шарада
 • Таблица
 • Суроо-жооп

Жыйынтыгында “Фигуралар”тобу жеңишке 54 упай менен жеңишке жетишти.Окуучулардын эсинде калгыдай интеллектуалдык деңгээлди жогорулаткан сабактарга жык толгон жумалык догорку деңгээлде өтүлдү  деп табылды.

Башталгыч класстар усулдук бирикмеси жумалыкты ” Тарбия кени –мектеп, Билим кени-китеп” деген тема менен 20.11.2017-ж – 30.11.2017-ж өткөрүштү. Жумалыктын ачылышында 1-класстар  мектеп босогосун аттагандан баштап алган билимдерин,  таалим тарбияларын ыр-бий менен камтып көрсөтүштү.

          “Китеп –биздин досубуз” деген темада класстан тышкаркы сабак  2-класстар бирдикте  өтүштү. Мугалимдери Эргешпаева А, Токонова А, Жеңишбек кызы С, Андабекова Г, Шабданбекова С. Окуучулар  патриоттук эстетикалык сезимин тереңдетүүдө китептин эбегейсиз ролун, китеп эмнеден жасалаарын, анын келип чыгыш тарыхын, ал билим булагы экендигин, аны баалай сактай билүүгө жана аяр мамиле жасоого үйрөтөөрүн макалдар,  ырлар жана кызыктуу маалыматтар  аркылуу айтып бкришти .“Китеп жана компьютер”, “Жыл жана анын төрт уулу” жомок жана “Бактылуу китеп” сахналаштырылып сценка коюлду.  Китеп жөнүндө  В.Г. Белинскийдин, Д.Дидро,  А.Навои, В.Шекспир,И.А.Каменский, М.Горькийдин айткан сөздөрүн көркөм айтышты.

         ”Келгиле окуйбуз” долбоорунун негизинде “Акыл-ойго жеткирет”  конкурс –сабакты 4-Б класска  ата-энелердин катышуусунда Темирова Г сынак- сабак өттү. Мында эмгектенүү маданиятынын калыптанышына камкордук көрүү, окуучулардын китепке, илимге, эмгекке болгон сүйүүсүн ойготуу, алган билим-тарбияны турмушка пайдалана билүүгө багыттады. Өзгөчө тапшырмасы логикалык суроолордон түзүлгөн   “Ким баамчыл” деген тапшырмасы болду.Жыйынтыгында “Акыл” тобу жана “Билим”тобу 12 балл менен жеңишке жетишти.

         “Мой класс” 4-Д орус тилдүү класс мугалими Алиева М.М. Сабактын планы системалаштырылган эмес. Окуучулар “Мыкты досум “ деген темада дил баян жазышкан. Класстын ынтымагы , жетишкендиктери жөнүндө  окуучулар өздөрү сүйлөп беришти. Окуучулардын аракети бар. Мугалим тараптан  окуучулардын  сүйлөө кеби оңдолбогону билинди. Туура жана так сүйлөөсүнүн үстүндө иш жүргүзүү сунушу айтылды.

         “Суу өмур булагы” 4-Г класс  мугалими Рысбек к Нурай  Окуучуларга суунун  касиеттерин, мисалы,  төрөлгөндө таза сууга жуунуу, көз жумганда таза сууга алынуу, узак сапардан келген адамдын башына суу айландырып чачуу, отуз күндүк орозону суу менен ачуу, агын суунун жээгинде басуу ал нерв ооруларына пайдалуу экендиги тууралуу кызыктуу маалыматтар слайддан көрсөтүлүп айтылды. Окуучулар жаратылыштын байлыгы болгон суунун  жашоодогу маанисин  жана аны кордобой, үнөмдүү пайдалануу керектиги жөнүндө ырларды, макалдарды көркөм айтышты.Мугалим окуучулар менен бирдикте  суунун физикалык  касиеттерин байкоо жүргүзүү үчүн практика түрүндө мастер –класс өттү.  Сабак кызыктуу өтүлдү.                                                                       

        “Менин мекеним Кыргызстан” 2-А, 2-Б класс мугалимдери Эргешпаева А, Бегалиева Г.Ф. интеграцияланган сабак Өтүлгөн ачык сабакта  окуучуларды табигат мене таттуу мамиледе  болууга, экологиялык маселелер менен күрөшүүгө адамдардын бири-бирине мамиле түзө билүүсүнө, окуучуну айлана-чөйрө, коом менен тыгыз байланыштырганга тарбиялады.Башталгыч класстар боюнча биринчи жолу интеграцияланган сабак өтүлдү.

Бирге окуйбуз долбоорунун негизинде” “Билим дүйнөсүнө саякат” 2-Г класс Жеңишбек к Салтанат ата-энелери менен бирдикте конкурс-сабак жогорку деңгээлде өттү. Слайд аркылуу тапшырмалар берилди. Тапшырмалар  окуучулар жана ата-энелер ойлоно тургандай логикалык жактан да кызыктуу түзүлгөн.

   1-бөлүм

 • “Жылан менен куркулдай” жомоктон суроо
 • “Өзүнүкү жана өзгөнүкү” С.Рысбаев
 • Кыргызстан биз үчүн эмне?
 • Улуттук кийимдер
 • Улуттук тамак-аштар, суусундуктар
 • Кыргызстандын Туусу, Герби, Гимни

2-бөлүм

 • Айбанаттардын талашы. Доскадагы жабыштырылган гүлдөрдү алышат. Алардын артында суроолор бар, ошол суроолордун негизинде сценка аткарышат

3-бөлүм

 • Геометриялык фигуралар
 • Логикалык суроолор

4-бөлүм

 • А-3 формат кагазына ата-энелер сүрөт тартышат, балдары презентациялашат.
 • Акча бирдиктериндеги кайсы инсандын сүрөтү,ал жөнүндө айтып бер.

5-бөлүм

 • Сүрөт менен иштөө (сүрөттө эмне катылган?)

Окуучулар да, ата-энелер да активдүү катышты.  Сабак окуучуларды  өз алдынча ой жүгүрткөнгө, ата-эненсинин оюн  угуп, баарлашканга, талкууларды уюштурганга, сөз байлыгын өстүрүп, дүйнө таанымын кеңейткенге жардам берди. Жыйынтыгында ар бир туура жоопко берилген  медалдар саналды. Жеңүүчү ата-энеге да ,окуучуга да белектер берилди.

         3-Е класс орус тилинде окутулган класс “Муха цокотуха” жомок-сабак мугалим Каныбекова А.К. 

        Башталгыч класстын мугалими Каныбекова Алия бул сабакты өтүү планын жакшы системалаштырган. Эмгектенүү маданиятынын калыптанышына камкордук көрүү, окуучулардын эмгекке болгон сүйүүсүн ойготуу, өзүнүн көңүлүнө жаккан ишин, эмгекти турмушка  пайдалана билүүгө багыттады.    Сабак көсөтмөлүү, темага ылайык сүрөттөр, көрсөтмө куралдарга бай жана ар бир каармандын костюму өзгөчө болуп, образды ачып берүүгө жардам берди.Окуучулардын аткарган ролдору боюнча артисттик шык баарынын көңүлүн бурду.Көркөм ырды туура айтууда кемчиликтер байкалды. Катышуучулар тарабынан пикирлер, сунуштар айтылды.

       3-класстар “Жолдо жүрсөң сак бол,эрежеге так бол”тарбиялык саат мугалимдери Байсабаева Н, Токонова А, Бедиярова Г Сабактын жабдылышында  жолдо жүрүү эрежелери боюнча сүрөттөр, жол белгилердин макети,  светофордун макети, машина,мотоцикл, милиционердин костюму окуучуларга өзгөчө таасир калтырды.                                                                                                                                                                                                                                                 “Укпасбектин жоругу” сахналаштырылган сценка коюлду. Окуучулар жолдо жүрүү эрежелерин сөзсүз сактоо керектигин, чоң көчөдөгү тынымсыз өткөн  автомоблдерден, автобустардан этият болуу керектиги жөнүндө түшүнуштү.

       3-А, 3-В класстар “Кыргызстан тоолордун мекени” Токталиева А.М., Ажыбаева С. жумалыктын жабылышында окуучулардын манас айтуусу, көркөм айткан ырлары, обондуу ырлары, макалдар, кыргыз бийлери    окуучулардын аң-сезимин ойготуп, Ата Журтун сүйүүгө, Ата Мекен жөнүндөгү түшүнүгүн бекемдөөгө , окуучулардын толерантуулук рухун да тарбиялоого шык берди. Алып баруучулар Эсенбекова Адинай жана Даниел тартынбай өз ойлорун, ырларын эркин айтууга жетишишти. Кече окуучулардын  өз мекенин сүйүүгө, аны көздүн карегиндей сактоого,патриоттуу болууга багытталды.

       Ийримдер жумалыгы 24.01.18.- 10.02.18 “Поэзия кечеси”деген темада ачылды.   Улуу акын Алыкул Осмоновдун -103 жылдыгына карата акыныбыздын ырларынын маани-маңызын ачып берүү үчүн драм- ийриминде катышкан окуучулардын кыймыл- аракет, мимикалар, дикциялар  менен көркөм ыр айтуусу мактоого арзырлык болду.  Экс-президент Роза Отунбаеванын демилгеси менен уюштурулган долбоор сабакка келген меймандар окуучулардын  чеберчилигин жактырышып, Т.Сатылганов атындагы филармонияга “Буулуккан булуттар” аттуу поэзия кечесине чакырылышты. Мында драм ийриминин жетекчиси Бостонов Өмүрбек  окуучуларды чыгармачылыкка шыктандырып, сахнанын сырларын үйрөтүү максатына жете алды.

       08.02.2018-ж кытай тилинин мугалими Асаналиева Калбүбү”Кытай жаңы жылы” аттуу темада класстан тышкары ачык  сабак өттү.Сабакта мугалим окуучулар менен бирдикте кытай элинин жаңы жылды өткөрүүдөгү өзгөчөлүктөрү, кытай элинин маданияты. салттары менен кыргыз элиникин салыштырып айырмачылыктарды окуучулар менен бирдикте көрсөттү. Ийримге катышкан окуучулардын сүйлөө кеби аркылуу кытай тилине кызыгаары байкалды. Мугалимдин көрсөтмө куралдар менен иштөөдөгү кемчиликтери айтылды.

        08.02.2018-ж Кудайбердиева Арзыкан “Математикалык карта оюну”деген темада сабак-оюн   өттү . Бул сабакта бирдей өчөмдө 5-10 го чейин  карточкалар дайындалган. Окуучулар карточкалардан мисал-маселелердин берилишин көрсөтүшпөйт. Экиден бөлүнүшүп ,каршылашы колдон  тизилген карточкадан бирди сууруп чыгып ,эсебин чыгарат. Оюн токтотулгандан кийин ким канча карточка топтогону  саналат.Мында окуучулар активдүү катышышты. Мындан башка сабакта окуучуларга  математикалык макал-лакаптар, логикалык  табышмактар, суроолор берилди. Маселе,мисалдар чыгарылды. Мугалим  менен окуучунун ишмердүүлүгү көрүндү.

09.02.2018-ж   Бирназар кызы Алтынай Түрк тили боюнча “Жаңы бир дүйнө” аттуу сабак өттү.  Сабактын планы  системалаштырылган. Окуучулар түрк элинин маданиятындагы өзгөчөлүктөрдү айтышты, окуучу кыздардын аткаруусунда түрк тилинде ыр ырдалды.  Адашкан тамгаларды бириктиришип,сөздөр  куралды.Окуучулар  кызыл, жашыл түстөгү тегерекчелер менен бааланды. Предмет аралык байланыш  география,сүрөт, музыка предметтери менен байланышты. Окуучулардын сөз байлыгына көңүл буруу сунушу айтылды.

      10.02.2018-ж Тарых мугалими Сабитакунова Тамара “Жаш тарыхчы”деген темада сабак өттү.Тарых тактыкты сүйөт дегендей окуучулар тарыхый даталарды, жылдарды, байыркы шаймандардын аттарын  оюн аркылуу чагылдырып айтып бере алышты. Окуучуларга жаңы материалдарды таап,  интернет булактарынан пайдаланып көп метериалды камтыган.

        09.12.2018-ж  “Туулган күн өткөрүүдөгү идеялар”аттуу класстан тышкары сабакты немец тилинин мугалими Асанакулова Эльзат өттү. Сабакта немец элинин туулган күн өткөрүү маданиятын чагылдырып бере алды.Сабакта окуучулар сүйлөмдөрдү окуп, которуп,айтып берип жатышты. Окуучунун туулган күнү өткөрүлүп, ага торт жана башка белектер берилди. Окуучуларды оюн аркылуу сөз байлыгын өстүрүүгө жетише алды.

       09.12.2018-ж  ”Мен апамды жакшы көрөм”деген темада Жолдошбекова Эльвина,  окуучулардын канчалык деңгээлде анлгис тилин өздөштүргөнү байкалды.Окуучулар апасын сыйлап ,жакшы көрүшөөрүн ыр-бий аркылуу даңазалап беришти. Сүйлөө кеби аркылуу алардын англис тилин сүйүп окууру байкалды. Интерактивдүүү ыкмалар колдонулду. Сабактын планы системалаштырылган.

      10.02.2018-ж “Саймачы кыздар” ийримдин жетекчиси м Жолдошева Айгүл жумалыктын жабылышын чакан концерттин коштоосунда өттү, окуучулар өз колдору менен жасалган буюмдары менен чакан жарманке уюштурулду. Ошондой эле кыздар мугалим менен бирдикте тиккен кийимдер менен мода көрсөтүштү.  Кошумчалап айта кетчү нерсе өтүлгөн сабактарда дээрлик бардык мугалимдер ноутбук,заманбап техникалык каражаттарды колдонуп өтүштү.

Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмеси ” жумалыктын темасы “Кылым мурасы –кыргыз адабиятында “05.12.-15.0.12.2017-ж

Исмаилова А.Н. Мидин Алыбаевдин 100 жылдыгына арналган майрамдык адабий кече менен ачылды. .4-Д класс (окутуу орус тилинде) жана 5-6-класстар менен бирдикте М.Алыбаевдин өмүрү-чыгармачылыгы жөнүндө слайд аркылуу маалыматтар, көркөм ырлар айтылды.

Тажрыйбалуу мугалим Акбаева Д.Б. “4-декабрь – Манас күнүнө ”карата “Манас айтуу чоң өнөр” деген темада манасчылардын айтышы сынагын уюштуруп өткөрдү. Кеченин башында слайд аркылуу белгилүү манасчылардын өмүр таржымалы көрсөтүлүп, маалыматтар берилди. Андан соң сынак башталып, андагы карала турган критерийлер менен тааныштырылды, ага бардык класстардан таланттуулар катышты. Сынактын жыйынтыгы менен 6-Б класстын окуучусу Асанакунов Арслан, Эсенбеков Касиет жеңүүчү деп табылып райондук сынакка жолдомо алды. 1-класстын окуучусу мыкты деп табылып Гран-принин ээси болду

Кубанычбек кызы Чолпон “Алп акын Алыкулга таазим” класстан тышкаркы ачык сабак өттү. Алыкулдун образын чагылдырып, сахналаштырылган сценка аткарылды. Алыкул Осмоновдун ырлары көркөм айтылды,обондуу ырлары ырдалды.Слайд аркылуу Алыкулдун өмүр жолу жана музейи,  акча бирдиги, көчө, китепкана ж.б.көрсөтүлдү. Кече кызыктуу өтүлдү.

Абдрасулова А.К. “ Ж.Бөкөнбаевдин “ Ажал менен Ар-намыс” поэмасын сабак-сахна кылып өттү. Ар-намыс жана Ажалдын ролдорун 9-В класстын окуучулары аткарышты.Жыйынтыгында  окуучуларга суроо-жооп иретинде дискуссия жүргүзүлдү.

Назаркул кызы Гүлай ”Ала-Тоодон ааламга үн салган Айтматов” деген темада адабий –кече өттү. Ч.Айтматовдун чыгармаларына саякат деген теманын алкагында макеттер, сүрөттөр, буклеттер, китептерден турган бурч уюштурулган. Мында 6-Г класстын окуучулары Ч.Айтматовдун “Ак кеме” чыгармасынан “Бугу-Эненин жомогунан” үзүндү аткарышты. С.Бейшекеевдин “Махабат дастаны” ыры ырдалып,  Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын образдары көрсөтүлдү.

Эсеналиева М.Т.  “ Айтматовдун ааламы” 9-Б класс менен бирдикте адабий –кече өткөрдү. Ч.Айтматовдун ”Саманчынын жолу” повестинен үзүндү аткарышты. Ч.Айтматовдун ааламына саякат жүргүзүлдү, чыгармаларынан көркөм айтылды. “Толгонайдын монологу”,”Майсалбектин монологу” жогорку деңгээлде аткарылды.

Осмонбекова М.С.  ”Даңктаймын, даңктай берем эне тилди”деген темада 5-В класс менен бирдикте адабий –кече өттү. Мамлекеттик тилибиз болгон кыргыз тилди даңазалаган ырлар ырдылды. Көркөм ыр, макал-лакаптар айтылды.

Мамбеталиева А.М. “Улут сыймыгы “Манас” эпосунда” Манасчылар жөнүндө маалыматтар слайд аркылуу берилди. Темага байланыштуу  буклеттер коюлуп, дубал газеталар, сүрөттөр илинди. Манасчылардын айтышы болду. Кыргыз тили, Манас, Чыңгыз – үч ыйык нерсенин байланышын чагылдырып беришти.

       Орус тили жана адабияты   бирикмесинин жумалыгы 29.03.2018-ж “Улуу жазуучу -90 жашта” деген тема менен ачылды.  Кечеде  Ч.Айтматовдун “Бугу-Эне “ жомогун 7-А класстын , 8-Д класстын, 5-Г класстын окуучуларынын аткаруусунда сахналаштырылган сценка коюлду. 5-В класстын окуучулары Ч.Айтматов жөнүндө ырларды көркөм окушту. Ошондой эле  музыкалык номерлер 8-Д класстын окуучуларынын аткаруусунда коштолду. Кечеде Ч.Айтматовдун портрети жана чыгармаларындагы каармандар чагылдырган баннер, боз үй, бугунун мүйүзү жана башка чыгарманы чагылдырган макеттер менен жабдылды.

Ч.Айтматов  “Канткенде адам уулу адам болот” Базарбаева Г.С. 8-А класс     класстан тышкаркы ачык  сабак 8-А класска өттү. Теманы окуучуларга ачып берүү үчүн Ч.Айтматовдун  чыгармаларындагы адамзаттын күн сайын канткенде Адам боло тургандыгы жөнүндө маселени коюп, дискуссия-сабак кылып өттү. Мурун дагы ,азыр дагы бул маселе актуалдуулугун жоготпой келгендиги тууралуу тушүндүрдү.Окуучулардын өз оюн ортого салып тартынбай айтууга, эркин ой жүгүртүүгө сабактын формасы  туура тандалган.

       Ч.Айтматов “Найман-Эне жана маңкурт” Абдраимова Г.Т. 8-Д класс Инсценировка коюшту. Окуучулар каармандардын образын ачууда артисттик чеберчилик  менен мыкты аткарып беришти. Сабакта чыгарманын негизги идеясынын үстүндө  окуучулар өз ойлорун көркөм айтып беришти. Жөнөкөй, бирок логикалуу жана ыраттуу сүйлөөгө аракет жасашты.

       “Эрте келген турналар” повести 7-А класс Саламатова Н.Ж. Чыгармадан тандалып алынган эпизоддордордон алып, жаш десанттардын балалык байо сезимдерин, жүрөгүнүн курчтугун, эч нерседен коркпогон тайманбастыгын көрсөтүп, окуучулар инсценировка коюшту.  Мугалим  окуучулардын  дикциясы, кыймыл-аракети , манералары  менен иштешкен. Кагаздан жасалган турналар фоэге илинип, өзгөчөлүктү жаратты.

       Табигый илимдер усулдук бирикмесинин жумалыгын  мугалимдери   Осмонова Б.К., Жумагазы уулу Б, Абдраманова М.А., Таалайбек к Н, Урпоева Р.Орозобекова Ү.О. ачышты

Бул усулдук бирикмеде көбүнчө өз ишин сүйгөн, талыкпай эмгектенген  жаштар иштегендиктен көп жаңы идеялар менен өзгөчө сабак өтүлөөрүн баса белгилей кетүү керек. Бул окуу жылында  жумалыктын ачылышын “Коктейлдер таймашы “ деп аталган интеграцияланган сабак болду.  Окуучулар топторго бөлүндү.   Бир нече түрдүү коктейлдер столдорго коюлуп,  аларды эмнеден жасалганын даам татуу (дигустация)жолу менен табуу тапшырмасы берилди.  Биология, география, тарых, химия предмет мугалимдери коктейл кайсы жер-жемиш же жашылчадан  жасалганын, анын  тарыхы,  составындагы витаминдер, кайсы өлкөдө өсөт, адам үчүн кандай пайдасы бар экендигин  айтып,  өтө кызыктуу маалымат менен түшүндүрүштү. Окуучулар менен бирдикте мастер-класс өтүштү. Бул сабакты өтүүдө окуучулардын  мурдагы материалдарды эске түшурүүсүнө шарт түзүлдү. Бир нерсени ар тараптуу билгенге мүмкүндүк ачылды. Окуучулардын илимий билими тереңдеди, кругозору кеңейди. Предметке болгон жалпы кызыгуусу артты.

      Токтоналиева Р.Э. тажрыйбалуу мугалим тарых предметинен долбоор сабак 8-класстар арасында өттү. “Россиянын саясий экономикалык өнүгүшүндөгү тийгизген таасири”жана “АКШ- ааламдаштыруу мезгилинде” деген темада сабак өтүлдү. Мында улуу саясий ишмерлер В.В.Путин жана Пётр I дин Россия үчүн кылган эмгектери жөнүндө айтылды. АКШнын президенттери тууралуу, алардын саясий ишмердүүлүгү , алардын атынан коюлган шаарлар,  акча бирдиги, машиналар тууралуу окуучулар изилдөө жолу менен слайд аркылуу айтып беришти. Айтылган пикирлери фактыга негизделди.   Долбоор сабак окуучулар үчүн пайдалуу, илимий –изилдөө жөндөмдүүлүгү жогорулайт.

Жумалыктын жабылышы” Лабиринт- оюн”  деп аталган интеграцияланган сабак. Лабиринт чийини класстын полуна чийилген, сандар, түстөр  көрсөтүлгөн. Ар бир түс мисалы жашыл түс -география, кызыл түс – тарых, сары түс- биология , көк түс химия предметтери боюнча түзүлгөн суроолор. Мында ар бир класстан катышуучу чыгып, берилген суроого так жооп берсе алдыга жылууга мүмкүндүк алат,жооп бере албай калса оюндан четтетилет. Окуучулар үчүн  абдан кызыгууну туудурду. Мындай сабактарда окуучулардын ассоциациалоо жөндөмдүүлүгү жогорулайт.

 

 • Олимпиаданын жыйынтыктары

 

Быйылкы окуу жылында  олимпиаданын 1-туру ( мектептик) 28-ноябрда болуп өттү. Анда 7-11-класстардын окуучулары: кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, англис тили, математика, физика, информатика, химия, биология, тарых жана география предметтеринен катышышты. Гуманитардык предметтер , так жана табигый илимдери предметтери боюнча  олимпиаданын тапшырмалары негизинен тест түрүндө жана тапшырмалардын варианттарын камтыган. Окуучулардын билими  баллдык система боюнча бааланды. Олимпиаданын жыйынтыгы жакшы: I орунду  —  32 ,  II  орунуд — 65 ,   III   орунду  — 72 окуучу ээледи.

Алдыңкы орунду ээлеген окуучулар салтанаттуу линейкада мектептин Ардак грамоталары менен сыйланышты. Олимпиаданын 2-туру  (райондук)  №63 мектеп-гимназиясында 19-20-декабрда болуп өттү.  Токтомдун негизинде олимпиада 2 турда өткөрүлдү: 1-этап- теориялык, 2-этап – практикалык этап.   Мектептик олимпиаданын негизинде  олимпиаданын райондук (2-тур) туруна  катышууга 10-11-классынын  төмөнкү окуучулары жолдомо алышты:

А.А.АКласспредметмугалим
1Съезбеков Акынбек11аКыргыз тили жана адабиятыБакеева Р.Ш
2Шаршембиева Элина11аКыргыз тили жана адабиятыБакеева Р.Ш
3Нурбек уулу Рустам10аКыргыз тили жана адабиятыМамбеталиева А
4Азретова Махабат11аКыргыз тили жана адабиятыМамбеталиева А
5Есенкулова Гульнур11аОрус тили жана адабиятыТоксобаева М.П
6Смаилбекова Бегимай11аОрус тили жана адабиятыТоксобаева М.П
7Токтобекова Сезим11аОрус тили жана адабиятыКурманалиева А.Дж
8Алыбаев Сыргак11агеографияОсмонова Б.К
9Байболсунов Эргазы10бгеографияОсмонова Б.К
10Сталбекова Нурайым10бгеографияОсмонова Б.К
11Төрөбай кызы Гүлназ11абиологияТаалайбек к Назгул
12Темирбеков Даниел10ббиологияТаалайбек к Назгул
13Турарбек к Акылай10ббиологияТаалайбек к Назгул
14Минбаев Айдар10бматематикаСыдыкова Н
15Есенкулова Назима10аматематикаСыдыкова Н
16Акылбеков Ыйман11атарыхЖумагазы уулу Баяз
17Таалайбек уулу Калмырза10бтарыхЖумагазы уулу Баяз
18Мамбетова Айгерим11ахимияОрозобекова Ү
19Айталиева Акылай10бхимияОрозобекова У

 

 

 

 

 

Олимпиаданын II турунун (райондук)  жыйынтыгы:

 

Окуучунун аты-жөнүклассыордупредметимугалими
1Есенкулова Гульнур11-А кл1-орунОрус  тилиТоксобаева М.П.
2Турганбай Гульназ10-А кл3-орунОрус  тилиКурманалиева А. Дж
3Нурбек уулу Рустам10- А кл4-орунКыргыз тилиМамбеталиева А.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек шаары боюнча предметтик олимпиада №72 мектепте 2 тур менен теоретикалык жана практикалык түрдө өтүлдү.

 

Окуучунун аты-жөнүклассыордупредметимугалими
1Есенкулова Гульнур11-А кл

 

3-орунОрус  тилиТоксобаева М.П.

 

 

 

Олимпиаданын жыйынтыгынан төмөндөгүдөй чечим чыгарса болот.

 • Окуучулардын алгачкы алган билимине көңүл бөлүш керек,айрыкча математика, физика, химия, чет тили сабактары боюнча
 • Бардык предметтик мугалимдер зээндүү окуучуларды олимпиадага даярдоону  өзгөчө кароо керек.
 • Зээндүү жана таланттуу окуучуга жекече план түзүп жоопкерчиликтүү даярдоо керек.

 


 

 • Жаш мугалимдер менен иштөө

Мектепте 15 жаш мугалим эмгектенет. Аларга насаатчылыкка педагогикалык тажрыйбасы бар, кесиптик даярдыгы жогорку

мугалимдер  бекитилген.

 

 

Насаатчы мугалимдерПредметиЖаш мугалимдерэскертүү
1 Чекирова А.матемтикаОрозобекова ҮмүтСтажы 2 жыл
2Токсобаева М.П.орус тилиСыргабаева  АсельСтажы 2 жыл
3Акматова Н.Ш.орус тилиАсанакунова  ЭльзатСтажы 3 жыл
4Осмонбекова М.С.кыргыз тилиУсупбекова   ЖибекСтаж 1 жыл
5Токталиева А.М.баштал.клТөштук кызы НаргизаСтаж 0 жыл
6Сыдыкова Н.Ж.математикаБектурган уулу КаниметСтаж 3 жыл
7   Осмонова Б.К.географияУрпоева РанатСтаж 1 жыл
8Мамбеталиева А.М.кыргыз тилиНазаркул кызы ГүлайСтажы 0 жыл
9   Бакеева Р.Шкыргыз тили   Кубанычбек кызы ЧолпонСтаж 1 жыл
10Турдулаиева А.Т.математикаТургунбек  кызы ЖибекСтаж 5 ай
11Исакова К.М.англис тилиДеңизбекова    ЕленаСтаж 0 жыл
12Бейшенова С.О.математикаМаксатбек кызы АдинайСтаж 0 жыл
13Джаманкулова Э.Т.орус тилиКаныбекова  АлияСтаж 2 жыл
14Кыдырбаева С.С.чет тилиКөкүл кызы КаныкейСтаж 3 жыл
15Мамбетова К.Э.башталгыч клАбдиева АидаСтажы 2 жыл

 

 

 

 

 

 

Насаатчынын негизги милдеттери болгон иштөө принциби төмөндөгүдөй:

 

Окутуунун ички интеллектуалдуулугун,  аналитикалык сынчыл ой жүгүртүүсун жогорлатуу, инсандын өзүн-өзү таанып билүү баланын бүтүндөй жан дүйнөсүн ачып жана өзүнүн чыныгы педагог экендигине ынандыруу.

Насаатчылар жаш адистерге  кесиптик такшалуу жагынан жардам, көмөк көрсөтүү аркылуу мектептин кадрлар маселесин чечүүгө өбөлгө түзүп келишет. Алардын педагогикалык ишке дилгирлигин ойготуп, кесиптик ишмердигине тиешелүү муктаждыктарды аныктап, зарыл иш билгилерин өнүктүрүү менен кесиптик чеберчилигин жогорлатууга салымын кошуп келишүүдө.

Жаш мугалимдер бекитилген календарлык –тематикалык план менен иштешет. Күндөлүк сабактын планын бекиттирип турушат.  Алар     мектепке тийиштүү документацияны туура жана өз учурунда толтурууну, окуучуларды окутууда жалпы билим берүү программаларын аткарууну,   мектептин талаптарын аткарууну ,окуучулардын жеке психологиясын, өзгөчөлүгүн изилдөөнү,  ар кандай методикалык ыкмаларды колдонуу менен сабак өтүүнү үйрөнүп эмгектенип келе жатышат.

Насаатчы мугалимдер өздөрүнүн тажрыйбаларынан бөлүшүп, сабактарына катыштырып, көрсөтмө куралдарды жасоодо кеңеш берип, алардын сабактарына катышып, кемчиликтерин жоюуга сунуштарын айтып өз милдеттерин аткарууда. Өзгөчө жаш мугалим менен тыгыз байланышта болгон Жаманкулова Э.Т., Осмонова Б.К., Акматова Н.Ш.,Кыдырбаева С.С., ТоксобаеваМ.П., Бакееева Р.Ш. атап кетсек болот.

 1. Орозобекова Үмүт— химия мугалими . Насаатчысы Чекирова А.Б. Өзү окуткан окуу предметке байланыштуу эреже, теория, аныктама, принцип,түшүнүктөрдү окуучуларга жатык тилде үйрөтө ала турганын көрсөттү. Сабактын өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу коопсуздук эрежелерди билүү жана сабакта колдоно билүү керектигин  үйрөттү. Сабак өтүүнүн ыкмаларын колдонуп өтүү сунушталды.
  2. Сыргабаева Асель —  Токсобаева М.П. насаатчылык кылды.  Сабак өтүүдө предметти, түшүнүктөрдү, аткара турган иштерди так билүүгө, окуу материалына төп келген методду жана окутуу технологиясын, кошумча материалды жана ыкманы колдоно билүүгө үйрөттү.
 2. Асанакунова Эльзат— Насаатчысы Акматова Н.Ш. Предметтин өзгөчөлүгүнө, сабакта өтүлө турган материалга шайкеш келген методдорду жана технологияларды тандай билүүсүн, класс жетекчинин функционалдуу милдеттери тууралуу,  предметтин окуу планга ылайык үйрөтүлүшү керектигин үйрөттү.
 3. Абдиева Аида – башталгыч класстын мугалими. Насаатчысы Мамбетова К.Э. Күндөлүк сабактын  планын өз убагында жазат,  кол койдуруп турат,сабактын максаттарын туура коюну өздөштүргөн. Окуучулар менен тил табыша билет. Окутуунун методикаларын практикалап үйрөнүүдө.
 4. Урпоева Ранат – 8-9-10-11-класстарга география сабагынын берет. Насаатчысы. Бул мугалимге документацияны толтурууда, кундөлүк  сабактын планын түзүүдө, жумалык убагында өтүлүүчү ачык сабактарды өтүудө жардам берди. Күндөлүк сабактын планын жазып , кол койдуруп турат.
 5. Тургунбек кызы Жибек – англис тили мугалими. Насаатчысы Турдалиева А.Т. Сабак өтүүнүн жаңы ыкмаларын колдонуп , көрсөтмөлүү сабак өтөт. Жаңы технологияларды пайдаланат. Мектепке тийиштүү документациясы өз убагында  толтурат.
 6. Бектурган уулу Канимет – химия мугалими . Насаатчысы Чекирова А.Б. Өзү окуткан окуу предметке байланыштуу эреже, теория, аныктама, принцип,түшүнүктөрдү окуучуларга жатык тилде үйрөтө ала турганын көрсөттү. Сабактын өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу коопсуздук эрежелерди билүү жана сабакта колдоно билүү керектигин  үйрөттү. Сабак өтүүнүн ыкмаларын колдонуп өтүү сунушталды8. Каныбекова Алия —  орус тилдүү  башталгыч класска сабак  берет. Насаатчысы Жаманкулова Э.Т. Сабак өтүүдө окуучулардын орусча так , туура сүйлөөсү боюнча иш жүргүзбөйт. Журнал толтурууда кемчиликтер бар. Күндөлүк сабактын планын жазып турат. Насаатчыга сунуш: Окуучуларга психологиялык таасир этүүнүн ыкмаларын эффективдүү пайдаланууну, ата-энелер менен иштөөнү, журналды так толтурууну үйрөтүү күчөтүлсүн. Насаатчылык боюнча отчёт берилсин.

 

 1. Кубанычбек кызы Чолпон — кыргыз тили жана адабияты мугалими . Насаатчысы Бакеева Р.Ш. Сабактын максатын конкреттүү коюуну,  мектеп документациясын туура толтурууну үйрөттү. Жаш мугалимдердин көрсөтмө  куралдардын көргөзмөсүнө  көрсөтмө курал жасоого көмөктөштү. Насаатчыга сунуш : Журналды  туура толтурууну үйрөтүү күчөтүлсүн,өз ара сабакка катышуу жүргүзүлсүн.

 

 1. Көкүл кызы Каныкей —  англис тили мугалими .Насаатчысы  Кыдырбаева С.С.  Календарлык-тематикалык план менен журналдын дал келиши, күнүмдүк  сабактын планын жазууда, ага максат коё  билүүсү, жумалык өткөрүүдө сабактардын өтүлүшү, документацияны кандай толтуруу керектиги боюнча иш жүргүздү. Сунуш:көрсөтмө куралдар менен иштөө, аны сабактарга колдонуу менен көрсөтмөлүү сабак өтүү.

 

 1. Назаркул кызы Гүлай — кыргыз тили жана адабияты мугалими. Насаатчысы Мамбеталиева А.А. —  . Журналды толтурууда, окуучуларды баалоодо,  чейрек чыгарууда обьективдүү баа коюлган эмес. Насаатчыга сунуш: Насаатчылык иш күчөтүлсүн.Маалымдама жазылып,отчёт берилсин.Сабакка катышуу жүргүзүлсүн.

 

 1. Усупбекова Жибек- аскерге чейинки даярдык сабагынан берет. Насаатчысы Осмонбекова М.С. сабакта тиешелүү окуу материалдарды жана көрсөтмө куралдарды колдоно билүүсүн үйрөнүү үчүн насаатчылык ишти күчөтүү насаатчыга сунушталды.Өз ара сабакка катышуу жүргүзүлүп, ар бир жасаган иш боюнча отчёт берилсин.
 2. Төштүк кызы Наргиза — башталгыч класстын мугалими. Насаатчысы Токталиева А.М. Сабагына катышуу менен жаңы теманы мурда өтүлгөн жана кезектеги сабакта өтүлө турган темаларга байланыштыруу керектигин, сабак өтүүнүн методикаларын билбегендиги аныкталды.Насаатчыга сунуш: Өз ара сабакка катышуу жүргүзүлүп , сабак өтүүнүн жолдорун үйрөтүү керек, насаатчылык иш күчөтүлсүн. Отчёт берилсин.
 3. Максатбек к Адинай- физика мугалими Насаатчысы Бейшенова С.О. Күндөлүк сабактын планын жазууда кемчиликтер кетирген. Сабак өтүүнүн ыкмаларын өздөштүрө элек. Насаатчыга сунуш: өз ара сабакка катышуу жүргүзүлүп, насаатчылык иштер күчөтүлсүн. Отчёт берилип турсун.
 4. Деңизбекова Елена — англис тили мугалими Насаатчысы Исакова К.М. Жетишпеген окуучулар менен иштөө начар, жаңы технология менен көрсөтмөлүү сабак өтүүсү сунушталган. Өз убагында журнал толтурулбайт. Насаатчыга сунуш: Журнал толтуруу көзөмөлгө алынсын, өз ара сабакка катышуу жүргүзүлүп туруу күчөтүлсүн.

Мактоого татырлык жаш мугалимдердин атын атап кетсек:  химия мугалими Орозобекова Ү, биология мугалими Урпоева Р, адеп мугалими  Асанакуова Э, англис тили мугалими Тургунбек кызы Ж, башталгыч класстын мугалими Абдиева Аида.  Бул мугалимдер өздөрүнүн жаштыгына, педагогикалык стажысынын аздыгына карабай окуучуларды өз предметине кызыктырган сабактарды өтүп, окуучуга дифференциалдык мамиле түзө билип,  интерактивдүү методдор менен көрсөтмөлүү сабактарды жана интеграциаланган сабактарды өтүп жатышат.

 

 • Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорлатуу жана өз билимин өркүндөтүү

Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорлатуу жана өз билимин өркүндөтүү  максатында жыл сайын мугалимдер  Бишкек шаарынын  Билим берүү акдемиясынан курстан өтүп, сертификаттарга ээ болушат. Мында педагогикалык –адистик чеберчилигин арттыруу,  методикалык адистик чеберчиликти жогорулатуу , педагогикалык –психологиялык маселени үйрөнүү ,  өз билимин тереңдетүү жана  билим берүүнүн натыйжалуулугун арттыруунун сапаты эмнеде эке көйгөйдүн негизинде окуп келишүдө.

Математика предмети Кудайбердиева А. “Математика предметин окутуунун теориясы” 10.12.2017-ж

Орус тили жана адабияты Карымбаева Н.А.” Орус тили жана адабияты сабагын окутуунун теориясы жана

методикасы”10.11.2017-ж

Орус тили жана адабияты Абдраимова Г.Т.” Орус тили жана адабияты сабагын окутуунун теориясы жана

методикасы”08.12.2017-ж

Чет тили Талгарбек к Мээрим “Англис тилин окутуунун теориясы жана методикасы” 27.012018-ж

Мектеп психологу Турусбек к Айжан “ Мектеп психологунун ишинин теориясы жана практикасы”02.03.2018-ж

Информатика Бектурган уулу Канимет “ Информатиканы окутуунун теориясы жана метдикасы” 16.02.2018-ж

Химия Орозобекова Ү.О. “ Табигый-илимий предметтерди (химия) окутуунун информациялык-коммуникациялык

технологиялары.19.02.2018-ж деген курстардан өтүп келишти. Алиев Аман

Бекитилген Бишкек шаардык Билим берүү башкармалыгынын, Октябрь райондук Билим борборунун график боюнча түзүлгөн ай сайын өтүлүүчү  семинарларга мугалимдер активдүү катышып турушту.

Жеке ишкер А.Салымбековдун колдоосу боюнча өткөрулгөн форумга, “Англис тили боюнча жаш мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу”курсуна, “Америка элчилиги жана “Лингва” борборунун колдоосу менен англис тили мугалимдеринин билимин жогорулатуу “ курсуна, Япония мамлекети өткөрүлгөн тренингге, “Мугалим мугалимге жардам берет”(ТНТ) “Интеграция предмет аралык байланыш “ОК-Г Эврика–2” катышышты.” Билим берүү системасын чыңдоо” өнүгүү секторунун проектиси    (АБР проектиси)жана ЮСАИД фонду уюштурган “Келгиле окуйбуз” окуу жөндөмүн күчөтүү долбооруна мектеп директору А.Б.Чекирова,окуу бөлүм башчысы М.П.Токсобаева, тарбия завучу Н.Ш. Акматова , китепканачы Бирназар к Алтынай  жана башталгыч класстын мугалимдери катышып сетификаттарга ээ болушту.

26-январда 2018-жылы Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү башкармалыгынын планына ылайык Бишкек шааарынын география мугалимдеринин семинары болуп өттү. Темасы: “География сабагын окутууда жаңы инновациялык ыкмаларды колдонуу менен окуучунун ишмердүүлүгүн активдештирүү”. Семинарга БББнын  жетектөөчу адиси Э.Ж.Сатышева, Ленин районунан 22 мугалим, Свердлов районунан 25 мугалим, Биринчи май районунан 12 мугалим, Октябрь районунан 8 мугалим жана №91 мектеп-гимназиясынын администрациясы жана мугалимдери катышышты. Семинардын башталышында “Инновациялык методду пайдалануу менен окуучулардын билим сапатын жогорулатуу” деген темада МУБ жетекчиси Бакеева Р.Ш. слайд көрсөтүү менен доклад окуду.

Бул семинарда жаш болсо да көп идеяга бай, өз кесибин мыкты  билген география мугалими Осмонова Бурул Кенжебековна 6-Б класска “Көлдөр, каналдар, суу сактагычтар” деген темада ачык сабак өттү.  8-Д класска “Өсүмдүктөрдүн бийиктик алкактуулук боюнча таралышы” деген темада  көп жылдык тажрыйбасы бар география мугалими Асаналиева Жылдыз Абдрасуловна ачык сабак өттү.   БББнын жетектөөчү адиси Сатышева Э.Ж.  жана башка катышуучулар семинарды эң жогорку деңгээлде өтүлдү деп табышты.

15-март 2018-жылы  сүрөт жана кол эмгек сабагы боюнча шаардык семинар өтүлдү. Буга билим берүү борборунун башкы адиси Арстанбек Салбаревич жана  Бишкек шаарынын кол эмгек жана сүрөт мугалимдери келип катышышты. Сүрөт мугалими  Өзүбекова А “Түстүү кагаздан байчечекей жасоо” мастер-класс, кол эмгек мугалими Жолдошева А “ Элечек ороо” мастер класс, кол эмгек сабагы боюнча кружок жетекчиси Темирова Г “ Ак калпак-кыргыз сыймыгы” калпактын кийизин жасоо боюнча мастер- класс өтүштү. Семинар жогорку деңгээлде өтүлдү деп табылды.

19-апрель 2018-жылы Бишкек шаарынын музыка мугалимдеринин семинары болуп өттү.   Ар бир райондон 52 мугалим  жана БББ башкы адиси Калыгулова М.Р. , музыка чебери, композитор Рафаэль Зарлыков катышты.  Бул семинарда №91 мектеп-гимназиясынын музыка мугалими Шамшиев Бекташ Орозович 5-класстарга “ Саякбай Каралаев – XX  кылымдын залкар манасчысы” деген темада ачык сабак өттү. Сабактын жабдылышы, сабактын интерактивдүү методу колдонуп өтүүсү  тууралуу семинардын  катышуучулары өз ойлорун, сунуштарын  айтышты.

Мугалимдердин талапка ылайык жасалган көрсөтмө куралдар жана дидактикалык материалдар боюнча тажрыйбалуу мугалимдердин  чыгармачылык отчёту болду. Буга орус тили жана адабияты мугалими Базарбаева Г.С .  чет тили мугалими     Кыдырбаева  С.С , башталгыч класстын мугалими  Байсабаева Н,  кол эмгек мугалими  Молдалиева А,с үрөт мугалими Өзүбекова А катышышты. Чыгармачылык отчётто  критерийлер күн мурунтан берилген. Жоопкерчилик менен даярданышкан. Катышкан мугалимдер өздөрүнүн чеберчилигин көрсөттү, көрсөтмө куралдардын оригиналдуулугу каралып, жоопкерчилик менен мамиле жасаган мугалимдерге мектеп администрациясы тарабынан  алкыш айтуу менен жылдын жыйынтыгында сыйлоо каралды.

Жаш мугалимдердин көрсөтмө куралдарынын көргөзмөсү болуп өттү.  Анда ар бир УБден стажысы аз,  жаш мугалимдер  катышышты. Кыргыз тили  жана адабияты мугалими Кубанычбек к Ч,  башталгыч класстын мугалими Токонова А  жана  Турдуева Б , чет мугалими Сыргабаева А математика мугалими  Кудайбердиева А,  тарых мугалими Абдраманова М    өздөрү жасап аракет кылган көрсөтмө куралдарын көрсөтүштү.  Жасалган көрсөтмө куралдардын критерийлерине ылайык  ар биринин өзгөчөлүгү аталды жана көрсөтмө куралдар мене сабак өтүп туруу милдеттендирилди.

 

 • Таланттуу жана зээндүү окуучулар менен иштөө

 

Таланттуу жана зээндүү  окуучулар менен иштөө мектептин бирден бир алдыга койгон маселелеринин бири. Мектепте таланттуу жана зээндүү окуучуга жөн гана билим берүү эмес, ал билимин  коомдо  колдоно билүүсүнө шарт түзүп берүүгө кам көрүүнү карап келет.  Баланын жөндөмүн толук ачуу менен кылган ишинин ийгилигинин жетишине өбөлгө түзүп, билгичтигинин, талантынынын өсүшүнө түрткү берүү педагогикалык жамаатка милдеттендирилген.

Зээндүү окуучулар менен иштөө — №91 МГ нын приоритеттүү иштин багытынын бири. Анын негизги максаты- окуучулардын жаратылыш берген,өз алдынча таанып –билүүсүнө, талантынын-шыгынын өсүшүнө көмөк көрсөтүү.

 

Мектепте зээндүү жана таланттуу балдар менен иштөө системасы төмөндөгүдөй:

 1. Таланттуу жана зээндүү окуучуларды чыгаруу

— окуучунун жетишүүсүн жана ийгиликтерин анализдөө

— окуучу жөнүндө маалыматты топтоо

— окуучунун жетишүү потенциалына диагностика жүргүзүү

 1. Окуучунун чыгармачылык өзгөчөлүгүнүн чыгышына, өсүп-өнүгүшүнө жардам берүү

— Жеке инсандык багыт аркылуу окутуп-тарбиялоо

— мектеп ичиндеги кружокторго тартуу

-интеллектуалдык оюндарга, чыгармачылылк конкурстарга катыштыруунун уюштуруу

 1. Зээндүү окуучулардын таанып-билүү жөндөмдүүлүгүнүн өнүгүүсүн көзөмөлдөп туруу

— Ар бир предметтен тематикалык өздөштүрүүсүн көзөмөлдөө

 

 

 

 

 

— Зээндүү жана таланттуу окуучу менен ата-эненин биргелешкен практикалык иш алып баруусу

 1. Мугалимдер менен иштөө

— Мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу

— Зээндүү жана таланттуу окуучулар менен иштөөсүн стимулдаштыруу

6.Зээндүү балдардын андан ары өнүгүүсүнө башка коомдук структуралар менен карым-катнаш түзүү

 

7.Зээндүү жана таланттуу балдардын жөндөмдүүлүгүнүн ар тараптан өсүшүнө мектеп комплекстүү, ыңгайлуу шарт түзүп берүүсү

Мектепте зээндүү жана таланттуу окучулар менен иштөө үчүн программа иштелип чыккан.

— Зээндүү жана таланттуу окуучуларды эрте аныктап, даярдап чыгаруу (жыл жайын өтүлүүчү мектеп  олимпиадасында)

— Билим алуусуна бардык баскычтарда шарт түзүп берү

-Зээндүү жана таланттуу окуучуга жекече колдоо көрсөтүү

-Зээндүү жана таланттуу балдардын жөндөмдүүлүгүнүн өсүшүнө окуу процессинде атайын сабактарды, методикаларды киргизүү

 

№91 мектеп-гимназиясынын зээндүү жана таланттуу окуучулардын тизмеси

 

Окуучунун аты-жөнүклассыпредметиМугалимиЭскертүүсү

 

1Сьезбеков Акынбек11-Акыргыз тилиБакеева Р.Ш.Активист, мектеп иш-чарасында алып баруучу,”Жалын” мектеп газетасынын журналисти, ыр чыгарат,комузчу.  Райондук олимпиадада V орунду ээлеген

“Ч.Айтматов чыгармаларын көркөм окуу” сынагында Ардак грамотанын ээси

2Нурбек уулу Рустам10-Акыргыз тилиМамбеталиева А.М.Райондук олимпиададан IV орунду ээлеген.Жаш акын.”Мен жана менин укугум” дилбаян сынагынын жеңүүчүсү
3Есенкулова Гульнур11-Аорус тилиТоксобаева М.П.Райондук олимпиададан III орунду ээлеген. Отличник, “Жалын” мектеп газетасынын журналисти,активист Ч.Айтматов чыгармаларын көркөм окуу” сынагынын жеңүүчүсү отличник,”Өзгөчө үлгүдөгү аттестатка талапкер,”
4Турганбай Гүлнази10-Аорус тилиКурманалиева А.Дж.Райондук олимпиадада III орунду ээлеген,активист,отличник
5Миңбаев Айдар10-АматематикаСыдыкова Н.Ж.Отличник,активист, комтьютер программаларын өздөштүргөн.
6Смаилбекова Бегимай11-АматематикаЧекирова А.Б.Отличник,”Өзгөчө үлгүдөгү аттестатка”талапкер,”Жалын” мектеп газетасынын журналисти.
7Төрөбай кызы Гүлназ11-АбиологияТаалайбек к НКорей тили боюнча шаардык конкурсунда  дипломдун ээси, активист, биология боюнча райондук олимпиадада 5-орунду ээлеген
8Баратова Айдана11-АбийХоджаева Н.Х.“Дея” бий тобунун солисти,Турция,

Индия өлкөлөрүнө гастролдогон.

Мактоо грамоталарга ээ.

9Мойнокова Айжан8-Гнемец тилиАсанакунова Э.У.Чет тилдер боюнча шаардык олимпиадада немец тили боюнча

III орунду ээлеген,активист, отличник.

10Акылбек к Айзат 7-Гкыргыз тилиАбдрасулова А.К.Активист “Мен жана менин укугум”дил баянын жазууда шаар боюнча I орун
11Таалайбек уулу Калмырза10-БтарыхЖумагазы уулу БӨзгөчө үлгүдөгү күбөлуктун ээси,активист.
12Есенкулова Назима10-Аорус тилиТоксобаева М.П.Корей тили боюнча конкурстун жеңүүчүсү.Өзгөчө үлгүдөгү күбөлүктун ээси, активист.
13Гао Лина7-Бкытай тилиАсаналиева К.А.Кытай тили боюнча шаар боюнча

I орун, активист

14Мамбетова Айпери11-АхимияОрозобекова Ү.О.Өзгөчө үлгүдөгү аттестатка талапкер

Активист, “Ата Журт” коому уюштурган “Акыл  Карачач”  интеллектуалдык оюнунда “мыкты оюнчу” номинациясынын ээси.

15Өскөнбай кызыТурсунай9-Вкыргыз тилиАбдрасулова А.К.Ч.Айтматовдун чыгармаларын көркөм окуу боюнча район боюнча IV орунду ээлеп, Ардак грамотанын ээси болду
16Байболсунов Эргазы10-БгеографияОсмонова Б.К.Активист,”Жаш манасчы” шаардык кароо-сынактын Ардак грамотасынын ээси ,райондук олимпиадада V орунду ээлеген.
17Асанакунов Арслан6-Бкыргыз тилиКубанычбек к ЧолпонАктивист, манасчы,”Жаш манасчы”

райондук сынакта V орунду ээледи, ыр чыгарат.

 

 

Зээндүү жана таланттуу окучулар менен иштөө  жана окууга көңүлдөнгөн, мотивациясы бар балдар менен иштөө ар бир сабакта жүргүзүлөт. Мугалим топтук жана жеке тапшырмаларды колдонот,  окуучуларга кошумча адабият колдонууга багыт берет. Ал адабият кайсы билим булагынан алынганы жөнундө маалымат берип турат. Жеке жана топтук тапшырмалар практикалык түрдө , долбоор  түрүндө кошумча материал менен иштөөнү жана табигый, математикалык цикл, изилдөө маселелерин чыгарууга багытталган.

Кырыгз тили жана адабияты , орус тили жана адабияты сабактарында чыгармачылык жөндөмүн өнүктүрүүгө чоң көңүл бурулат ((дилбаяндарды жазуу, программадан сырткары  чыгармаларды өз алдынча окуу)

Салттуу түрдө ар кандай конкурстарда катышып, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүштү.

Бул боюнча жакшы ийгиликтерге жетишкен.

Сынак олимпиадаларга ккатышууга даярдануу процесси окуучулардын оозеки сүйлөшүүсүн,диалог түзүүсүн, өзүнө жоопкерчилик алуусун, бирдикте чечим чыгаруу компетенциясын өнүктүрөт.

 

Спорт – бул ден соолукту, достукту, ынтымакты бекемдейт. Биздин мектепте спортко кызыктыруу үчүн дене тарбия мугалимдери окуучуларды кызыктыруу үчүн иш планына ылайык ар кандай мелдештерди өткөрүшөт.

Мектеп ичинде   эстафета мелдеши: 3-класстар жана 4-класстар арасында өткөрүлдү.

1-орун – 4-Д класс

2-орун – 4-Г класс

3-орун – 4-А класс

 

Окуучунун аты-жөнүклассыОюндун түрүЭэлеген ордумугалими
1Акжолтой уулу Данияр9-БОрдо оюнуМектеп ичинде 1орун

район боюнча  1-орун

шаар боюнча 3-орун

Сапарова Надира

Алиев Аман

2Аликов НурсултанОрдо оюнуМектеп ичинде 1орун

район боюнча  1-орун

шаар боюнча 3-орун

Сапарова Надира

Алиев Аман

3Кенжебай уулу Чыңгыз8-БОрдо оюнуМектеп ичинде 1орун

район боюнча  1-орун

шаар боюнча 3-орун

Сапарова Надира

Алиев Аман

4Тазабек уулу Бакыт10-АОрдо оюнуМектеп ичинде 1орун

район боюнча  1-орун

шаар боюнча 3-орун

Сапарова Надира

Алиев Аман

5Ынаков Чубак8-БОрдо оюнуМектеп ичинде 1орун

район боюнча  1-орун

шаар боюнча 3-орун

Сапарова Надира

Алиев Аман

6Шералы уулу Бек10-АОрдо оюнуМектеп ичинде 1орун

район боюнча  1-орун

шаар боюнча 3-орун

Сапарова Надира

Алиев Аман

7Жумадилов Кайрат9-ДОрдо оюнуМектеп ичинде 1орун

район боюнча  1-орун

шаар боюнча 3-орун

Сапарова Надира

Алиев Аман

 

 

 

 

Октябрь районунун спорт комитети Деркембаев У грамота жана белектерди тапшырды.

 

Окуучунун аты-жөнүклассыоюндун түрүЭэлеген ордусалмагымугалими
1Абдыкамытов Байэл7-ГЭркин күрөш3-орун44 кгАлиев Аман
2Токтомушев Деңизбек7-ВЭркин күрөш1-орун48 кгАлиев Аман
3Талант уулу Дөөлөтбек5-БЭркин күрөшжеңген жок29 кгАлиев Аман
4Акылбеков Илхам5-ГЭркин күрөш1-орун38 кгАлиев Аман
5Абдыкамытов Элдияр6-ДЭркин күрөш2-орун35 кгАлиев Аман
6Марат уулу Арген6-БЭркин күрөшжеңген жок30-кгАлиев Аман
7Эркинбек уулу Актан6-БЭркин күрөшжеңген жок28-кгАлиев Аман
8Нурланбек уулу Изат5-БЭркин күрөш3-орун29 кгАлиев Аман

 

 

Эске алуучу жагдай:

 

 • Жаш мугалимдерге насаатчылыкты күчөтүү, алар менен жеке маектешүү; аныктоо карталарын толтуруу
 • Иштин түрдүү багыттары боюнча жаш мугалимдерге анкета жүргүзүү.
 • Усулдук пландагы көйгөйлөрдү жана муктаждыктарды табуу
 • Мугалимдин усулдук деңгээлин колдоо формаларын тандоо жана сунуштарды иштеп чыгуу
 • Өзүн-өзү өнүктүрүү программаларын түзүү жана усулдук теманы тандоо; өз алдынча багытталган билим алуу;
 • Окутуунун жана тарбиялоонун жалпы усулунун маселелери боюнча усулдук семинарлар;
 • Табылган көйгөйлөр боюнча усулдук семинарлар;
 • Предметтер боюнча усулдук семинарлар;
 • Квалификацияны мектептен тышкары жогорулатуу курстары;
 • Мектеп ишке ашыруучу билим берүү долбоорлоруна мугалимдерди тартуу.
 • Мугалимдерге иш тажрыйбасын жайылтууда жардам берүү;
 • Таланттуу жана зээндүү окуучулар менен иштөөнү кучөтүү

 

 

 

 

 

  Сабактардын анализи:

            Окуу жылы ичинде жалпы 159 сабакка катышуу жүрду.  Катышуунун  максаты: предметтин сапаттуу берилиши, окуу программасынын аткарылышы, мугалимдин окуучуларды сабака шыктандырууга , алардын интеллектин өстүрүүгө  көңүл буруусу жана окутуунун улантмалуулугу сакталганын көзөмөлдөө.

Сабактарынын максаты так коюлуп, жакшы жана сапаттуу уюштурулган   алдыңкы мугалимдерге: Бакеева Р.Ш, Токтоналиева Р.Э,  Осмонова Б.К., Асаналиева Ж.А., Мамбетова К.Э жана Кыдырбаева С.С . Аты аталган мугалимдердин сабактары түшүнүктүү, жеткиликтүү жана окуучуларга кызыктуу, практикалык тапшырмалар камтылган.  Сабакта убакытты жакшы, үнөмдүү колдонушат. Окуулар сабакта бардык терминдерди билишпесе да ,  көпчүлүгү активдүү, окуучулардын  өз алдынча иштөө да каралган.алардын билимдери мугалимдер тарабынан объективдүү бааланат.

Ал эми Төлөгөнова Т.А жанаСыдыкова Н.Ж жана Курманалиева А.Дж, сабактары мамлекеттик стандарттын жана программанын негизинде уюштурулган. Сабакты өз убагында , кечиктирбей башташат, сабактын  максаты жана типтери так аныкталган. Мугалимдер сабактарында пегаогдордун системалык ишмердүүлүгунун технологиясы кеңири колдонушат, оюн формасын колдонушат. Жалпылап айтканда, мугалимдер сабакта өздөрүнүн жана окуучулардын ишмердүүлүгүн азыркы билим берүүнун талаптарына жооп бергендей уюштурушат.

Мамбеталиева Алтынай Мелисбековнанын 10а-классындагы «Кыргыздын салт-ырасымы жана ийгиликтер, кемчиликтер» деген темадагы кыргыз адабияты сабагы жакшы, так уюштурулган, максаты туура жана так коюлган.  Мугалим сабакта окуучуларды чыгарманы (« Жаңыл Мырза» поэмасыныны негизинде) талкуулоого кызыктырып,  азыркы заман менен салыштырды. Ар бир окуучу өз оюн айтып, талкуулашты. Оутуунун интерактивдүү методун колдону өтүлгөн бул сабак өз максатына жетти.

Кыргыз тили жана адабияты мугалими Абдрасулова Айзат Казакбаевна 9в-классына Ж.Бөкөнбаевдин «Ажал менен Ар намыс» поэмасы деген темада сабак өттү. Мугалим  жыйынтыктоо сабагын  так жана жакшы иштеп чыккан, максаты туура коюлган. Сахна-сабак болгондуктан, музыка коштоп турду. Окуучулар  ролдорду аткарууда актердук чеберчиликтерин да көрсөтө алышты.  Сабак окуучуларды патриоттуулукка үндөө менен  максатына жетти.

Химия мугалими Орозобекова Үмүт Орозобековна 8д-классына «Химиялык маселелер» деген темадагы сабагына күбө болдук. Окутуунун интерактивдүү усулдары  кеңири колдонулган, окуучулардын  ой жүгуртүү жөндөмдүүлүгүн  өстүрө алган жогорку деңгээлдеги сабак болду. Сабакта мугалим ТСО колдонуу, реакцияларды көрсөтуү жана аткартуу менен окуучуларды сабака кызыктыра алды жана топторго бөлүнүп, маселелерди иштетти. Топтордун билимин объективдүү баалады. Сабакта убакыт туура пайдаланылып, максатына жетти. Жаш мугалим өзүнун ар бир сабагын изденүү  жана  чыгармачылык менен өткөнгө  аракеттенет. Мугалим сабагында өзүн ишенимдүү алып жүрөт, окуучулар менен тыгыз байланышта.

Дайырбек кызы Махабат – физика мугалими  9б-классына «»Элементтердин Д.И.Менделеев түзгөн мезгилдик системасы жана атомдордун түзүлүшү» деген темада физика сабагын  өттү. Сабак көрсөтмөлүү, ТСО менен жабдылган, темага карата  слайд даярдалган. Теманы түшүндүрөөрдөн мурда мугалим өткөн темаларга басым жасады, убакытты үнөмдүү пайдаланды. Сабакты бышыктоо максатында  синквейн, класстер усулдарын колдонулду, маселелер иштелди. Мугалим сабактын окуучулар тарбынан жыйынтыкталышына багыт берд үү менен окуучулардын өз алдынчалык жөндөмдүүлүгүн калыптандыра алды.Махабат сабакты методикалык жактан туура иштеп чыккан жана максатын, тибин туура аныктаган. Сабак максатына жетти.

Сабитакунова Тамара Сыртбаевна – тарых мугалими 10а-классына «Маданият жана коом» деген темада адам жана коом сабагын өттү.Окутуунун интерактивдүү методдорун жана ТСО  колдонуп өткөн бул сабак, окуучулардын кызыгуусун арттырып, өз максатына жетти. Сабакта (окуу китеби жок болгондугуна карабай) окуучулар үчун тапшырмалардын бир нече түру берилди: коомдогу маданияттын турлөрү, алардын аткарылышы, сакталышы, коомдогу жазылбаган ченем-моралдын айланасында дискуссия жүрду. Сабакты жыйынтыктоону окуучулар өздөрү жүргүзду. Тамара Сыртбаевна бардык сабактарын изденүү менен өтөт, окуучуларга ар кандай булактардан жаңы маалыматтарды берет.

Башталгыч класс мугалими Андабекова Гүлбарчын Медеркуловна2д-классына «Тегерек ондуктар» деген темада математика сабагын өттү.  Сабак көрсөтмөлүү, тема окуучуларга жеткиликтүү түшүндүрулду. Окуучулар сабакта активдүү, кыймылдуу. Мугалим ар бир окуучуга көңул бурууга аракеттенет. Сабак методикалык жактан туура уюштурулган, бирок убакыт туура эмес колдонулуп калды. Сунуш:  окуучуларга метаматикалык терминдерди колдонуп сүйлөөнү үйрөтүү, аркеттенүү.

8а-классындагы математика сабагы  «Көбөйүндүдөн квадраттык тамыр чыгаруу» деген темада ачык сабак өттү. Сабак эң жогорку методикалык денгээлде өттү. Сабакты математика мугалими — Турдалиева Адиля Турсунбековна  өттү. Жомок-сабагы окутуунун интерактивдүү усулдарын камтып,  ар кандай тапшырмаларга жык толгон. Тапшырмалар ар түрдүүлүгү, кызыктуулугу, көптүгу  менен айырмаланат. Сабакта жыйырмадан ашык мисал жана маселе иштелди, окуучулар алардын кээ бирин дептерге жазып жетишишти. Мугалим эң биринчи окуучулардын формасына, жүруш-турушуна, бири-бири менен болгон байланышка да көнүл бөлгөн.  Убакыт туура пайдаланылып, сабак максатына жетти.

«Мультимедия түшүнүгү» деген темада 9в-классына информатика сабагын Абдыбекова Назира Асанбековна өттү. Сабак техникалык каражаттар менен толук жабдылган, методикалык жактан туура уюштурулган. Сабактын максаттары так жана туура коюлган. Окуучулар үчүн сабак компьютерде ар кандай тапшырмаларды, сабакты бышыктоочу тестти  аткаргандыгы кызыктырды, алар сабакта активдүү, жандуу. Компьютер менен иштөөдөн мурда окуучуларга көзгө көнүгүү жасоону талап кылды. Мындан башка «Интернет качан пайда болгон?» деген суроолорду камтыган оозеки суроо жүргүзүлдү. Өзүнө өзү баа берүү менен сабакты жыйынтыкташты. Мугалим менен окуучулардын байланышы жакшы. Сабак максатына жетти.

 

           


 

Көчүрүү экзамендеринин жыйынтыгы:

классПредмет (экзамен)баарыБошотулдуЭкзаменге кирди«5»«4»«3»«2»Билим сатапыЖетишүүсү
15 -клОрус тили147757296312,5%100%
Кыргызстан тарыхы14781661125319,6%100%
5а,гКыргыз тили (мектеп компоненти)773839273023%100%
5б,вМатематика (тереңдетүү)712833621618%62%
26-клОрус тили14285575529%100%
биология142895314499%100%
6а,гКыргыз тили54292532212%100%
6б,дКыргызстандын тарыхы593029142414%100%
математика299201195%100%
37-клОрус тили142855755239%93%
География1429255114420%100%
7а,гКыргыз тили55322341917%100%
7б,дКыргызстан тарыхы53381531220%100%
математика31112021810%100%
48-клОрус тили15483716658%100%
 Физика1547975126316%100%
8а,гКыргыз адабияты60382261627%100%
8б,дхимия64293562917%100%
информатика30181231225%100%
510-клОрус тили42182442017%100%
Физика42162652119%100%
10аАнглис тили2212101910%100%
10ббиология209113827%100%

 

            Көчүрүу экзаменинин жыйынтыгы менен  ден соолугуна байланыштуу  3 окуучу, экзаменге келбей калган 6 окуучу, экзаменден “канааттандырарлык эмес” баа алган 9 окуучу  күзгү сыноого калтырылды. Калган окуучулар 01.06.2018ж  №5 педагогикалык кеңештин чечими менен класстан класска көчүрүлду.

Көчүрүү жана жыйынтыктоочу аттестацияга карата алынган жыйынтыктоочу билим сапатын текшерүү иштеринин  жыйынтыгы.

классвсегоВыполнили работу5432% качество%усп
1.5 — А383510511943%74%
2.5 — Б3331886951%70%
3.5– В383611661347%63%
4.5 – Г3836999750%80%
Итого:1471383828323847.7%72%

            2018-жылдын 5-апрелинде  кыргыз тили боюнча Билим берүү Башкармалыгы тарабынан11-класстардын окуучуларынан  кыргыз  тили боюнча жыйынтыктоочу билим сапатын текшерүү иши алынды: Жалпы -29 окуучу, “5” – 6 , “4” –9, “3” – 13, Билим сапаты- 53%, жетишүүсү – 100%. Окуучулар “Сырдуу жана кереметтүү обон” деген темада, грамматикалык тапшырмасы менен жат жазуу жазышты. Мында көбүнчө багыныңкы байланыштагы  татаал сүйлөмгө   жана төл жана бөтөн сөзгө коюлуучу тыныш белгилерден , грамматикалык тапшырмадан ката кетиришкен

 

 

Сравнительный мониторинг  итоговой  контрольной работы по русскому языку  5-х классов.

Проверка показала, что 88,4% учащихся усвоили программу по русскому языку, причем качество обученности составляет 47,7%.  27,5% учащихся  написали диктант без ошибок. 20% учащихся допустили 6 и более ошибок. Больше всего допущено  ошибок при правописании мягкого знака , разделительного твердого знака, на написании заглавной буквы в начале предложения и написания гласных после щипящих .

классПо спискуВыполнили работу% отсутЗа содержаниеЗа грамматическое задания
на “5”На

”4”

На ”3”На

”2”

%кач%успна“5”на”4”на”3”на”2”%кач%усп
1.9 — А28267%1137554%81%976462%84%
2.9 — Б292417%496554%79%3105654%75%
3.9– В272315%3810247%91%610769%100%
Итого847313%830231252%84%1827181061%84%

Сравнительный мониторинг  итоговой  контрольной работы по русскому языку  9-х классов.

 

Качество обученности 9-х классов составило 52%, успеваемость – 84%. При выполнении письменной работы учениками были допущены следуюущие ошибки: разделительные  ь  и  ъ знаки  в словах “сельчак”, “садятся” – 33%, правописание безударных гласных -29%, затрудняются при написании буквы щ, ш,.Например: ищут – 18%, буква Ц  — целый -10%. С грамматическим заданием справились 61% учащихся, 39% учащихся не справились с заданиями.

 

 

 

 

17-апреля 2018 года была проведена диагностическая контрольная работа в 11а-классе:

Диктант для 11-класса кыргызской школы (119) слов. Тема: “Море и лес”.

Допущенные ошибки при выполнении письменной работы:

-знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом – 40%;
-правиписание сдвоенных согласных в причастиях и наречиях – 20%;

-знаки препинания в ССП, ударные проверяемые гасные – 10%;

С грамматическим заданием справились 70%.  Ошибки допустили в лексическом значении “алчного” -15%, синтаксический разбор провели – 70%, допустили ошибку при разборе деепричастного оборота – 20%.

 

 

 

Апрель айында 5-класстардан математикадан алынган жыйынтыктоочу билим сапатын текшеруу максатында алынган жазуу ишинин жыйынтыгы:

 

классбардыгыжазганы5432билим сапатыжетишүүсү
1.5 — А383521216540%86%
2.5 — Б333351213352%91%
3.5– В38353719629%83%
4.5 – Г83521315542%86%
жалпы1471381240631941%87%

Текшерүү ишин аткарууда окуучулар тарабынан сандын процентин табууда, маселенин чыгарууда шартын туура түзүүдөн каталар, кетирилген ал эми масштабка карата мисалдарды жакшы өздөштүрүшкөнүн көрсөтө алышкан. 5-класстын программасын окуучулар 41% га өздөштүрө алышкан. Мугалимдери Кудайбердиева Арзыкан Самиевна жана Бейшенова Сыйнаткул Омокеевна.

 

Математикадан билим сапатын текшерүүчү жазуу иши 19-апрель күнү Билим берүү Башкармалыгы тарабынан 9-класстардын окуучуларынан алынды.

классбардыгыжазганы5432Билим сапатыжетишүүсү
1.9 — А2828620221%93%
2.9 — Б29271816233%93%
3.9– В272521010348%88%
жалпы848032446734%91%

 

 

 

 

Математикадан алынган текшеруу ишинин анализи

 

 

 

 

Көчүрүү аттестациясынын жыйынтыгы

классПредмет (экзамен)баарыБошотулдуЭкзаменге кирди«5»«4»«3»«2»Билим сатапыЖетишүүсү
15 -клОрус тили147757296312,5%100%
Кыргызстан тарыхы14781661125319,6%100%
5а,гКыргыз тили (мектеп компоненти)773839273023%100%
5б,вМатематика (тереңдетүү)712833621618%62%
26-клОрус тили14285575529%100%
биология142895314499%100%
6а,гКыргыз тили54292532212%100%
6б,дКыргызстандын тарыхы593029142414%100%
математика299201195%100%
37-клОрус тили142855755239%93%
География1429255114420%100%
7а,гКыргыз тили55322341917%100%
7б,дКыргызстан тарыхы53381531220%100%
математика31112021810%100%
48-клОрус тили15483716658%100%
 Физика1547975126316%100%
8а,гКыргыз адабияты60382261627%100%
8б,дхимия64293562917%100%
информатика30181231225%100%
510-клОрус тили42182442017%100%
Физика42162652119%100%
10аАнглис тили2212101910%100%
10ббиология209113827%100%

 

 

Улуттук тестирлоонун жыйынтыгы:

КлассОкуучунуну аты, жонуПредмет (экзамен берүүчү)“5”“4”Предметтик мугалим
1Аскат кызы НазмиКыргыз тили4Абдрасулова Айзат Казакбаевна
2Жунушалиева БегимайКыргыз тили4Абдрасулова Айзат Казакбаевна
3Данияров МаратКыргыз тили4Абдрасулова Айзат Казакбаевна
4Муктар кызы АйданаКыргыз тили

Орус тили

5

 

 

4

Абдрасулова Айзат Казакбаевна

Курманалиева Альбина Джекшеновна

5Замир уулу АпсаматКыргыз тили4Абдрасулова Айзат Казакбаевна
6Майрамбеков ЭрланКыргыз тили

тарых

4

4

Абдрасулова Айзат Казакбаевна

Жумагазы уулу Баяз

7Субанбеков УмарКыргыз тили4Абдрасулова Айзат Казакбаевна
8Равшан уулу НурболотКыргыз тили

орус тили

4

4

Абдрасулова Айзат Казакбаевна,

Токсобаева Махабат Пайзуллаевна

9Рустам уулу АрстанКыргыз тили5Абдрасулова Айзат Казакбаевна
10Туратбек уулу БекназарКыргыз тили4Абдрасулова Айзат Казакбаевна
11Шаршеналиева НуркызКыргыз тили4Абдрасулова Айзат Казакбаевна
12Бактыбек кызы АдинаКыргыз тили4Эсеналиева Медина Токоновна
13Жоробеков ЭрболКыргыз тили

география

4

4

Эсеналиева Медина Токоновна

Асаналиева Жылдыз Абдрасуловна

14Жылдызбек кызы АйтунукКыргыз тили

тарых

4

4

Эсеналиева Медина Токоновна

Жумагазы уулу Баяз

15Мурзалиев АзимбекКыргыз тили4Эсеналиева Медина Токоновна
16Сапарбаева Маралтарых4Жумагазы уулу Баяз
17Руслан уулу СанжарКыргыз тили4Абдрасулова Айзат Казакбаевна
18Кенжебаев АлишерОрус тили

география

4

4

Токсобаева Махабат Пайзуллаевна

Асаналиева Жылдыз Абдрасуловна

19Мамбетова АделяОрус тили4Курманалиева Альбина Джекшеновна
20Бердибеков СанжарКыргыз тили

тарых

5

 

 

4

Абдрасулова Айзат Казакбаевна

Жумагазы уулу Баяз

21Ишенбеков Амантайтарых4Жумагазы уулу Баяз
22Сагынбеков ДаниельОрус тили4Токсобаева Махабат Пайзуллаевна
23Бактыбекова Адинагеография4Асаналиева Жылдыз Абдрасуловна
24Тазабек уулу Чынгызгеография4Асаналиева Жылдыз Абдрасуловна
25Капарова Рахатгеография4Асаналиева Жылдыз Абдрасуловна
26Жумадилов Кайратгеография4Асаналиева Жылдыз Абдрасуловна
2711аЕсенкулова ГульнурКыргыз тили

Орус тили

5

5

Бакеева Роза Шейшеновна

Токсобаева Махабат Пайзуллаевна

2811аМамбетова АйгеримКыргыз тили

Тарых

Орус тили

4

4

4

Бакеева Роза Шейшеновна       Жумагазы уулу Баяз

Курманалиева Альбина Джекшеновна

2911аМедетбекова НуркызКыргыз тили

тарых

4

4

Бакеева Роза Шейшеновна

Жумагазы уулу Баяз

3011авСмаилбекова БегимайКыргыз тили

Орус тили

5

5

Бакеева Роза Шейшеновна

Токсобаева Махабат Пайзуллаевна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынын жыйынтыгы:  

                                                                                                      11-класс

 

 

 

 

 

 

Окуучунун саныЭкзаменге кирдиКыргыз тили жана адабияты (эссе)

 

Алгебра жана анализдин башталышыОрус тилиБошо-тулган. саныЭкз кирбеген

саны

15432сапаты

%

жет

%

5432сапаты

%

жет

%

5432сапаты

%

жет

%

11а2929881355%100%491645%100%7101258,6%100%
итого2929881355%100%491645%100%7101258,6%100%

 

 

 

 

Окуучунун саныЭкзаменге кирдиКыргызстан тарыхыБошо-

тулганы

Кыргыз тили (мектеп компоненти)Бошо-

тулган. саны

Экз кирбеген

саны

915432сапаты

%

Жет %5432Сап-ты%Жет %
11а2927691255,5%100%26101159%100%2
Баары2927691255,5%100%26101159%100%2

 

классОкуучунун саныЭкзаменге кирдиКыргыз тили жана адабияты (эссе)Алгебра жана анализдинБашталышыОрус тилиКыргызстан тарыхыбошотулган
5432Сап

%

жет%5432сап

%

жет%5432сап

%

жет%5432сап

%

жет

%

2727771255%100%391543%100%571348%100%581252%100%2
2929681548%100%571741%100%681050%100%591552%100%1
2828681450%100%471739%100%591352%100%691158%100%2
баары848420234151%100%12234942%100%16244050%100%16263853%100%4

 

 

 

 

Окуучунун саныЭкзаменге кирдиКыргыз тили (м.к)Биология (м.к)Информатика (м.к)Бошо-тулган. саныЭкз кирбеген

саны

91432сап

%

жет

%

5432сапаты

%

жет

%

5432сапаты

%

жет

%

271627756%100%11
29253101252%100%4
28242101050%100%4
баары846919

 

              

 

                    


 

     Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы. 11а-классынын негизги тестинин жыйынтыгы:

 

            2017-2018-окуу жылындагы башталгыч класстарынын окуу тарбия    иштери боюнча  жылдык анализи

 

 

2017-2018-окуу жылында башталгыч класстарда 23 мугалим эмгектенүүдө.

12 класс-кабинет жабдылган. 1-4 класстарда класс комплект-21 ар бир класска класс жетекчи бекитилип  сабактар  2 сменде өтүлүп жатат.

19 класс кыргыз тилинде, 2 класс орус тилинде окуу жүргүзүлүүдө.

Үч “Наристе” 480 сааттык программа менен мектепке даярдоо классы ачылды.480 сааттык программа менен окуутуда “А” тайпасында 32 окуучу, “Б” тайпасында 28 окуучу, “В” тайпасында 23 окуучудан 3 группа ачылып жалпы 83 бала кабыл алынган.

1-4 класстарында жалпы 1-чейректин башында 730 окуучу  балдар-371,кыздар-359.

Биринчи жарым жылдыктын аягында окуучулардын саны-731, кыздар-389, балдар-342.

27 окуучу келип 26 окуучу  башка мектептерге кетти.

 

Жаш мугалимдер менен иштөө.

Ар бир жаш мугалимге насаатчылар бекитилип, жаш адистердин сабагына   катышып, усулдук жардамдарды берүү көзөмөлдөнүүдө. Бекитилген наасатчылар төмөнкүлөр.

 

Насаатчы  мугалимдерЖаш  мугалимдер

 

1Токталиева А.МБедиярова Г.
2Мамбетова К.ЭТөштүк  к  Н.
3Джаманкулова Э.Т.Каныбекова  А.

 

Базистик  окуу планынын негизинде предметтер боюнча календарлык –тематикалык пландар түзүлүп бекитилип, журналдар өз убагында толтурулуп  ай сайын текшерилип турду.

  1-4 класстарынын дептерлерин жана күндөлүктөрүн текшерүү

Метод бирикменин жетекчиси тарабынан 1-4 класстарынын дептерлери жана күндөлүктөрү текшерилип айрым мугалимдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жыйынтыгы чыгарылды.

Ар бир класстын өздүк делолору  алфавиттик китепче менен такталып толукталып чыкты.

Билим деңгээлин текшерүү максатында сентябрь  айында 2-класстарынан, октябрь айында 2-3-4 класстарынан математика, кыргыз тили,  сабактарынан жазуу иштери  алынып, ноябрь айында 2-4 класстарынан окуу ылдамдыгы текшерилип, декабрь айында административдик текшерүү 1-4 класстарына  жүргүзүлүп  жыйынтыктары чыгарылды.

Сентябрь айында 2-класстарынын кыргыз тили сабагынан алынган жат жазуу ишинин жыйынтык       мониторинги

Көпчүлүк окуучулардын кол жазмалары жакшы. Окуучулар жай жазышат. Көбүнчө тамгаларды таштоодон ката кетиришкен.

Жалпы билим сапаты -43% жетишүүсү-85%

                   2-класстарынын математика сабагынан алынган текшерүү ишинин жыйынтык мониторинги

 

Окуучулар амалдарды аткара алышат, чон кичине белгисин айырмалай алышат. Ал эми айрым окуучуларга мугалим тараптан жардам керек.  Көбүнчө чен бирдиктерден ката кетиришкен.

Жалпы билим сапаты -45%  жетишүүсү-88%

Чечим:

 1. Ар бир класс жетекчи кыргыз тили жана математика сабактарынан начар өздөштүргөн окуучулар менен жекече иштөөсү күчөтүлсүн.
 2. Ар бир класс жетекчи начар окуган окуучулардын ата-энелери менен бирдикте кошумча иштерди алып баруусу милдеттендирилсин.

 

Октябрь айында 2-класстарынан кыргыз тили сабагынан “Коен” деген  темада  алынган жат жазуу ишинин

жыйынтыгы.

2а-класс.  Класс жетекчиси  Эргешпаева А.

Баардыгы 36 окуучу, жазганы 32 окуучу. «5»-5 окуучу, «4»-11 окуучу,

«3»-12 окуучу, «2»-4 окуучу. Билим сапаты 50%,  жетишуусу 86% тузду. Окуучулар  тамгаларды алмаштырууда, таштоодо ката кетиришкен.  Айрым окуучулар сөздөрдү түшүнүксүз, суйлөмдөрдү байланышсыз жазышкан.

2 б-класс   класс жетекчиси  Бегалиева Н. Ф.

Бардыгы 34,  жазганы 33 окуучу. «5»- 4 окуучу, «4»-11 окуучу, «3»-14 окуучу,«2»-4 окуучу.   Билим сапаты 45%   жетишуусу 88% тузду.

Окуучулардын көпчүлүгү тамгаларды алмаштырып  жазышкан.     Көбүнчө  йоттошкон тамгалардан кийин тамга кошуп жазышкан. Начар жазган окуучулар менен кошумча иш жүргүзүлүшу керек.

2 в-класс  класс жетекчиси  Турдуева Б.

Бардыгы 32 окуучу жазганы 32 окуучу.  «5»- 7 окуучу,  «4»- 10 окуучу,

«3»  -10 окуучу, «2» -5 окуучу. Билим сапаты 53%, жетишүүсү 84%  тузду. Окуучулар муунга ажыратууда жана тамгаларды алмаштыруу менен сөздөрдү толук жазышкан эмес.

2 г-класс    класс жетекчиси    Женишбек к. Салтанат

Бардыгы 33 окуучу, жазганы 32 окуучу. «5»- 6 окуучу, «4»-10 окуучу,

«3»- 12 окуучу. «2»- 4 окуучу.      Билим сапаты 50%, жетишүүсү87%

Окуучулардын кол жазмалары сулуу жана таза. Тамгаларды таштоо жана йоттошкон тамгаларды жазууда ката  кетиришкен.

Бардыгы 35 окуучу, жазганы 35 окуучу. «5»- 7 окуучу, «4»-10 окуучу,

«3»- 14  окуучу. «2»- 4 окуучу. Билим сапаты 48%, жетишүүсү 88% тузду.

Жалпысынан окуучулардын кол жазмалары жакшы. Көбүнчө үнсүз тыбыштардан ката кетиришкен.

2-е класс Шабданбекова С.

Бардыгы 33 окуучу, жазганы 31 окуучу. «5»- 5 окуучу, «4»-6 окуучу,

«3»- 14  окуучу. «2»- 6 окуучу. Билим сапаты 47%, жетишүүсү 85% тузду.

Окуучулардын кол жазмалары жакшы . Окуучулар жай жазышат. Көбүнчө тамгаларды таштоодон жана йоттошкон тамгалардан ката кетиришкен.

 

Жалпы анализ

Окуучулар  көбүнчө тамгаларды алмаштыруудан, катар келген үнсүздөрдөн жана йоттошкон тамгалардан ката кетиришкен.  Айрым окуучулар сөздөрдү түшүнүксүз, суйлөмдөрдү байланышсыз жазышкан.

Жалпы билим сапаты 49%, жетишүүсү % 86%түздү

                                    3-класстарынан кыргыз тили сабагынан “Нарын дарыясы” деген

                                                  темада  алынган жат жазуу ишинин  жыйынтыгы.

 

3 а-класс.  Класс жетекчиси  Токталиева А.

Баардыгы 39 окуучу, жазганы 39 окуучу. «5»-8 окуучу, «4»-16 окуучу,

«3»-13 окуучу, «2»-3 окуучу. Билим сапаты 61%,  жетишуусу 92% тузду. Окуучулар  тамгаларды алмаштырууда, таштоодо ката кетиришкен.  Айрым окуучулар сөздөрдү түшүнүксүз, суйлөмдөрдү байланышсыз жазышкан.

3 б-класс   класс жетекчиси  Байсабаева Н.

Бардыгы 36,  жазганы 34 окуучу. «5»- 5 окуучу, «4»-14 окуучу, «3»-13 окуучу,«2»-2 окуучу.   Билим сапаты 55%   жетишуусу 94% тузду.

Окуучулардын көпчүлүгү тамгаларды алмаштырып, таштап  жазышкан. Көбүнчө  йоттошкон тамгалардан кийин тамга кошуп жазышкан. Начар жазган окуучулар менен кошумча иш жүргүзүлүшу керек.

3 в-класс  класс жетекчиси  Ажыбаева С.

Бардыгы 33 окуучу жазганы 31 окуучу.  «5»- 7 окуучу,  «4»- 10 окуучу,  «3»  -10 окуучу, «2» -5 окуучу. Билим сапаты 56%, жетишүүсү 91%  тузду. Окуучулар муунга ажыратууда жана тамгаларды алмаштыруу менен сөздөрдү толук жазышкан эмес.

3 г-класс    класс жетекчиси    Бедиярова Г.

Бардыгы 36 окуучу, жазганы 34 окуучу. «5»- 4 окуучу, «4»-10 окуучу,

«3»- 12 окуучу. «2»- 8 окуучу.      Билим сапаты 42%, жетишүүсү87%

Тамгаларды таштоо жана йоттошкон тамгаларды жазууда ката  кетиришкен. Айрым окуучулар сөздөрдү түшүнүксүз, сүйлөмдөрдү байлнышсыз жазышкан.

3 д-класс  класс  жетекчиси   Токонова А.

Бардыгы 35 окуучу, жазганы 35 окуучу. «5»- 7 окуучу, «4»-12 окуучу,

«3»- 14  окуучу. «2»- 2  окуучу.  Билим сапаты 57%, жетишүүсү 94% тузду.

Жалпысынан окуучулардын кол жазмалары жакшы. Көбүнчө катар келген үнсүз тыбыштардан ката кетиришкен.

3-е класс  класс жетекчиси Каныбекова  Алия

Бардыгы 33 окуучу, жазганы 31 окуучу. «5»- 5 окуучу, «4»-6 окуучу,

«3»- 14  окуучу. «2»- 6 окуучу. Билим сапаты 50%, жетишүүсү 85% тузду.

Окуучулар жай жазышат. Көбүнчө тамгаларды таштоодон катар келген үнсүздөрдөн жана йоттошкон тамгалардан ката кетиришкен.

Жалпы анализ

Окуучулар көбунчө тамгаларды алмаштыруудан,  катар келген үнсүздөрдөн жана созулма үндүүлөрдөн ката кетиришкен.  Кээ бир окуучулар сөздөрдү түшүнүксүз  жазышкан.

Жалпы билим сапаты 54 %, жетишүүсү 91 % түздү

 

4-класстарынан кыргыз тили сабагынан “Тил” деген  темада  алынган жат жазуу ишинин  жыйынтыгы.

 

4а-класс.  Класс жетекчисиТөлөгөнова Т.

Баардыгы 34 окуучу, жазганы 34 окуучу. «5»-11 окуучу, «4»-13 окуучу, «3»-7 окуучу, «2»-3 окуучу. Билим сапаты 69%,  жетишуусу 91,3% тузду. Окуучулар жат жазууну жакшы жазышат, көбүнчө тамгаларды таштоодо ката кетиришкен.

 

 

4 б-класс   класс жетекчиси  Темирова Гүлбарчын

Бардыгы 33,  жазганы 33 окуучу. «5»- 13 окуучу, «4»-9 окуучу, «3»-5 окуучу,«2»-6 окуучу.   Билим сапаты 66%   жетишуусу 82% тузду.

Окуучулар көбүнчө созулма үндүүлөрдөн жана түгөйлүү үнсүздөрдү алмаштыруудан ошондой эле тамгаларды таштоодон ката кетиришкен.

4 в-класс  класс жетекчиси Жакыпбава Г.

Бардыгы 32 окуучу жазганы 32 окуучу.  «5»- 8 окуучу,  «4»- 9 окуучу,

«3»  -10 окуучу, «2» -5 окуучу. Билим сапаты 53%, жетишүүсү 84%  тузду. Окуучулар муунга ажыратууда жана тамгаларды алмаштыруу менен сөздөрдү толук жазышкан эмес.

4 г-класс    класс жетекчиси    Рысбек кызы Нурай

Бардыгы 34 окуучу, жазганы 34 окуучу. «5»- 9 окуучу, «4»-11 окуучу,

«3»- 12 окуучу. «2»- 2 окуучу.      Билим сапаты 59%, жетишүүсү94%

Окуучулардын кол жазмалары жакшы. Көбүнчө катар келген үнсүздөрдөн ташымалдоодон каталарды  кетиришкен. 4 д-класс  класс  жетекчиси   Алиева М.        Бардыгы 28 окуучу, жазганы 27 окуучу. «5»- 4 окуучу, «4»-7 окуучу,

«3»- 12  окуучу. «2»- 4 окуучу. Билим сапаты 38%, жетишүүсү 91% тузду.

Окуучулар көбүнчө тамгаларды таштоо жана катар келген үнсүздөрдөн ката кетиришкен. Айрым окуучулар сөздөрдү түшүнүксүз жазышкан.

Көпчүлүк окуучулардын кол жазмалары жакшы. Көбүнчө катар келген үнсүздөрдөн ташымалдоодон, жана тамгаларды таштоодон  каталарды  кетиришкен.

Жалпы билим сапаты 59%, жетишүүсү 91% түздү

 2-класстарынан математика сабагынан   алынган текшерүү ишинин  жыйынтыгы.

2а-класс.  Класс жетекчиси  Эргешпаева А.

Баардыгы 36 окуучу, жазганы 32 окуучу. «5»-5 окуучу, «4»-10 окуучу,

«3»-13 окуучу, «2»-4 окуучу. Билим сапаты 46%,  жетишуусу 86% тузду. Окуучулар  чен бирдиктерден ката кетиришкен. Айрым окуучулар сандарды кошууда жана кемитүүдө ката кетиришкен.

2 б-класс   класс жетекчиси  Бегалиева Н. Ф.

Бардыгы 34,  жазганы 33 окуучу. «5»- 6 окуучу, «4»-10 окуучу, «3»-16 окуучу,«2»-1 окуучу.   Билим сапаты 48%   жетишуусу 87% тузду.

Окуучулар көбүнчө сандарды разряддарга бөлгөндөн жана чен бирдиктерден ката кетиришкен.

2 в-класс  класс жетекчиси  Турдуева Б.

Бардыгы 32 окуучу жазганы 32 окуучу.  «5»- 8 окуучу,  «4»- 11 окуучу,

«3»  -8 окуучу, «2» -5 окуучу. Билим сапаты 59%, жетишүүсү 84%  тузду. Окуучулар маселе чыгаруудан, сандарды кошуудан жана кемитүүдөн, чен бирдктерден ката кетиришкен.

2 г-класс    класс жетекчиси    Женишбек к. Салтанат

Бардыгы 33 окуучу, жазганы 32 окуучу. «5»- 4 окуучу, «4»-12 окуучу,

«3»- 11 окуучу. «2»- 5 окуучу.      Билим сапаты 50%, жетишүүсү 84%

Окуучулар көбүнчө ондук бирдиктердин, сандарды разряддарга бөлүүдө ордун алмаштырып жазышкан. Кээ бир окуучулар маселени толук аткарган эмес.

2 д-класс класс жетекчиси Андабекова Г.

Бардыгы 35 окуучу, жазганы 35 окуучу. «5»- 5 окуучу, «4»-11 окуучу,

«3»- 13  окуучу. «2»- 6 окуучу. Билим сапаты 45%, жетишүүсү  82% тузду.

Окуучулардын математикага болгон кызыгуулары  жакшы. Көбүнчө чен бирдиктерден ката кетиришкен.

2-е класс класс жетекчиси Шабданбекова С.

Бардыгы 33 окуучу, жазганы 31 окуучу. «5»- 4 окуучу, «4»-9 окуучу,

«3»- 12  окуучу. «2»- 6 окуучу. Билим сапаты 45%, жетишүүсү 85% тузду. Көпчүлүк окуучулар математика сабагына кызыгышат. Көбүнчө чен бирдиктерден ката кетиришкен.

Жалпы анализ

Көпчүлүк окуучулардын сабакка болгон кызыгуулары жакшы.  Көбүнчө сандарды разряддарга бөлүүдөн жана чен бирдиктерден ката кетиришкен.

Чечим:

 1. Ар бир класс жетекчи кыргыз тили жана математика сабактарынан начар өздөштүргөн окуучулар менен жекече иштөөсү күчөтүлсүн.
 2. Ар бир класс жетекчи начар окуган окуучулардын ата-энелери менен бирдикте кошумча иштерди алып баруусу милдеттендирилсин.

 

2-класстарынын математика сабагынан алынган текшерүү ишинин жыйынтык мониторинги
2-класстарынын кыргыз тили сабагынан алынган жат жазуу ишинин жыйынтык мониторинги

 

                  3-класстарынын кыргыз тили сабагынан алынган жат жазуу ишинин жыйынтык мониторинги

 

 

      4-класстарынын кыргыз тили сабагынан алынган жат жазуу ишинин     жыйынтык мониторинги

 

            2-4-класстарынын кыргыз тили сабагынан алынган жат жазуу ишинин жыйынтык мониторинги

      3-класстарынын  билим  деӊгээлдерин  байкоо  максатында  математика    сабагы  боюнча  текшерүүнүн

                                   жыйынтыгы                                   14.05.2018-жыл

 

Класс

 

 

Окуучу. саныКатыш

саны

БааБилим

сапаты

%

Жетишүү

%

5432
3-а393831814454%89%
3-б363441414253%94%
3-в333151011553%91%
3-г363341110842%86%
3-д353581112454%89%
3-е343441610455%89%
Жалпы:2132052880712751%89%

 

Берилген  тапшырмалардын  жыйынтыгы   боюнча  комментарийлер:

Амалдарды аткарууда окуучулардан көп ката кетирүүлөр болгон жок. Ар бир окуучу өз алдынча иштей алышты. Көбүнчө тендемени жана маселени чыгарууда ката кетиришкен.

Сунуштар: Окуучуларга  маселенин шартын туура түзүп жана чыгарылышын туура аткаруу керектигине көнүл буру ар бир класс жетекчиге эскертилди.

 

 4-класстарынын билим дэнгээлдерин байкоо максатында математика сабагы боюнча текшерүүнүн

                           жыйынтыгы                                                                     15.05.2018-жыл

 

Класс

 

 

Окуучу. саныКатыш

саны

БааБилим

сапаты

%

Жетишүү

%

5432
4-а343461312355%91,3%
4-б333231313448%88%
4-в32326814444%88%
4-г34348913450%88%
4-д28273812440%91%
Жалпы:1611592651641948%89%

 

Берилген  тапшырмалардын  жыйынтыгы   боюнча  комментарийлер:

Амалдарды   аткарууда  окуучулардан  ката кетирүүлөр  көп болгон жок. Ар бир окуучу өз алдынча иштей алышты.

Туюнтманын маанисин табууну  окуучулар толук өздөштүрүшкөн.

Теӊдемени чыгарууда айрым  окуучулар ката кетиришкен.

Геометриялык фигураларды  атоодо  окуучулар кандай фигура, канча бөлүккө бөлүнөөрүн  билишет.                                                                                      Сунуштар: мисал, маселелерди чыгарууда катанын үстүнөн көбүрөөк иштөө  жана  канааттандыраарлык эмес баа алган окуучулар менен жекече иштөө керектиги ар бир класс жетекчиге эскертилди.

 

                                Декабрь  айында  2-4-класстын  окуучуларынан  окуу  ылдамдыгы

                                                                               алынды.

Текшерүүнү  башталгыч   класстарынын   окуу  бөлүмүнүн  башчысы  Шабданбекова С. жана башталгыч  класстарынын  усулдук  бирикмесинин  жетекчиси Мамбетова К.Э. жүргүздү.

Окуу  ылдамдыгын  текшерүүдө   төмөндөгүдөй   критерийлердин  негизинде  текшерүү жүргүзүлдү.

-нормага жетет

-нормадан жогору

-нормага жетпейт

-түшүнүп, туура так  окуйт.

жарым жылдыктын  жыйынтыгы  менен 2-кл. 40-45 сөз, 3-кл. 60-65 сөз, 4-кл. 80-85 сөз окуш керек.

2-а класс. Класс жетекчиси: Эргешпаева А.  Билим сапаты-51% түздү.

2-б класс. Класс жетекчиси: Бегалиева Н. Билим сапаты-58% түздү.

2-в класс. Класс жетекчиси: Турдуева Б. Билим сапаты-56% түздү.

2-г класс. Класс жетекчиси:  Женишбек к.С. Билим сапаты-54% түздү.

2-д класс. Класс жетекчиси: Андабекова Г.  Билим сапаты- 54% түздү.

2-е класс  Класс жетекчиси:  Шабданбекова С.билим сапаты-45%түздү.

3-а класс. Класс жетекчиси: Токталиева А.М.  Билим сапаты-76% түздү.

3-б класс. Класс жетекчиси: Байсабаева Н.Ы.. Билим сапаты-60% түздү.

3-в класс. Класс жетекчиси: Ажыбаева С. Билим сапаты-67% түздү.

3-г класс. Класс жетекчиси: Бедиярова Г. Билим сапаты-50% түздү.

3-д класс. Класс жетекчиси: Токонова А.Б.  Билим сапаты- 60% түздү.

3-е класс класс жетекчиси: Каныбекова А. Билим сапаты-65% түздү

Ал эми 3-е класс орус тилдүү  класс  болгондуктан   бул  класстан  «Наши друзья» деген темада  шар окуусу  текшерилди.

4-а класс. Класс жетекчиси: Төлөгөнова Т.  Билим сапаты-69% түздү.

4-б класс. Класс жетекчиси: Темирова Г. Билим сапаты-61% түздү.

4-в класс. Класс жетекчиси:  Жакыпбаева Г. Билим сапаты-61% түздү.

4-г класс. Класс жетекчиси:  Рысбек к. Н. Билим сапаты-53% түздү.

4-д класс. Класс жетекчиси: Алиева М.  Билим сапаты- 54% түздү.

Ал эми 4-д класс орус тилдүү  класс  болгондуктан   бул  класстан  «Наши друзья» деген темада  шар окуусу  текшерилди.

Жалпы  окуучулардын  окуу  көндүмдөрү  жакшы. Түшүнүп   окуганга  жана  түшүнүгүн айтып  берүүгө  аракет   кылышат.

Бирок ар бир класста   шашып  маанисин  түшүнбөй  окуган   окуучулар, туура эмес окуган окуучулар дагы  кездешет. Ал  эми  он  сөздөн  төмөн  окуган   окуучуларда бар.

Алар 2-б класста   Жангазыева А. 2-в кл.Назарматов У, 2-г кл. Нурланов А.  2-е кл. Нарматов Х, Сатылганов Н,3-в кл. Азисов М. 4-б кл. Абдувалиев 4-в кл. Тынычбеков,      4-г кл. Турушов Н.

Жалпы 2-4-класстарынын  окуучуларынын  саны-581. Бул окуучулардын  баардыгынан  толугу   менен   окуу  көндүмү   текшерилди.

Чечим: окуу нормасына жетпеген окуучулардын окуу көндүмдөрүн жакшыртуу класс жетекчилерге милдеттендирилсин жана ата-энелер менен жекече иштерди алып баруусу күчөтүлсүн.

Январь айында 2-класстарынын окуучуларынын кыргыз тили предметинен билим денгээлин текшерүү максатында жүргүзүлгөн

                                                                                       жат жазуу ишинин анализи

 

Тапшырманын аткарылышы боюнча баалар:

«5» 31 окуучу                                 «3» 84 окуучу

«4» 48 окуучу                                 «2» 30 окуучу                       билим сапаты-40%            жетишүүсү-84%

 

Берилген тапшырмаларОкуучулардын саныТуура жазгандардын саныКата кетиргендердин саны%
1Созулма үндүүлөрдү жазууда1931454875
2Йоттошкон тамгаларды жазууда1931326168
3Түгөйлүү тамгалардын жазылыштарынан1931484576
4Ташымалдоодо1931276665
5Катар келген үнсүздөрдү жазууда1931514278
6Тыныш белгилерди коюуда1931306367
7Тамгаларды элементтери менен сулуу, таза жазууда1931405372

 

Жыйынтык: «Комуз» деген темада жат жазуу иши алынды. Жыйынтыгында жалпы билим сапаты  40%   түздү.

Окуучулар жакшы аракеттенүү менен жазышты. Айрыкча созулма үндүүлөрдү жазууда, түгөйлүү тамгалардын  жазылыштарынан, катар келген үнсүздөрдү жазууда жазуу көндүмдөрү жакшы өздөштүрүлгөн.

Сунуштар: Өз алдынча жат жазуу иштерин кошумча алышып, тамгаларды элементтери менен сулуу, таза жазганга көнүктүрүшсүн. Ар бир сабак сайын таза жазуу минутасын  өткөрүшүп, жазуу көндүмдөрүн калыптандырышсын.

3-класстарынын окуучуларынын кыргыз тили предметинен билим денигээлин текшерүү максатында жүргүзүлгөн жат жазуу

                                                                                            ишинин анализ

Тапшырманын аткарылышы боюнча баалар:

«5» 31 окуучу                        «3» 84 окуучу

«4» 48 окуучу                        «2» 30 окуучу                   билим сапаты-40%            жетишүүсү-84%

Берилген тапшырмаларОкуучулардын саныТуура жазгандардын саныКата кетиргендердин саны%
1Созулма үндүүлөрдү жазууда1681392982
2Йоттошкон тамгаларды жазууда1681422684
3Түгөйлүү тамгалардын жазылыштарынан1681491988
4Ташымалдоодо1681511789
5Катар келген үнсүздөрдү жазууда1681373181
6Тыныш белгилерди коюуда1681571193
7Тамгаларды элементтери менен сулуу, таза жазууда1681135567
8Унгу, мүчөгө ажыратууда1681432585

 

Жыйынтык: «Баарынан эмне сулуу?» деген темада жат жазуу иши алынды. Жыйынтыгында жалпы билим сапаты  53%  түздү.Окуучулардын билим денгээли жакшы.  Айрыкча созулма үндүүлөрдү жазууда, ташымалдоодо,  йоттошкон тамгаларды жазууда  жазуу көндүмдөрү жакшы өздөштүрүлгөн. Кошумча тапшырмаларды да туура аткарышкан.

Сунуштар:  Катаны көп кетирген, кол жазмалары начар окуучулар менен жекече иштер жүргүзүлсүн, тамгаларды элементтери менен сулуу, таза жазганга көнүктүрүшсүн. Ар бир сабак сайын таза жазуу минутасын  өткөрүшүп, жазуу көндүмдөрүн калыптандырышсын.

 

Апрель айында алынган 1-класстарынын окуу техникасын  текшерүү жана көчүрүү жат жазуусунун

                                                                                     жыйынтыгы

Апрель айында  1-класстын окуучуларынан  окуу  ылдамдыгы  алынды.

Текшерүүнү башталгыч класстарынын окуу  бөлүмүнүн башчысы  Шабданбекова С. жана башталгыч класстарынын усулдук бирикменин жетекчиси Мамбетова К.Э. жүргүздү.

Окуу ылдамдыгын  текшерүүдө   төмөндөгүдөй критерийлердин негизинде  текшерүү жүргүзүлдү.

-нормага жетет

-нормадан жогору

-нормага жетпейт

-түшүнүп,туура так  окуйт.

Жарым жылдыктын жыйынтыгы  менен 1-кл. 20-25 сөз окуш керек.

1-а класс. Класс жетекчиси: Мамбетова К.

1-б класс. Класс жетекчиси: Бегалиева Г.

1-в класс. Класс жетекчиси: Дөөталиева С.

1-г класс. Класс жетекчиси: Абдыкеримова Г.

Жалпы 1-класстарынын саны-145 окуучу.

1-а класс-58%,  1-б класс-42%,  1-в класс-56%,  1-г класс-45 %

Окуу көндүмдөрүн текшерүүдө  «Абышка менен дөө» деген темада окуу ылдамдыгы алынды.

Сөздүн нормасы  1 мүнөттө 25-30 сөз.

классОкуу чу-дын саныШар окуйт

(50сөздөн өйдө)

Норма боюнча

(25 сөз)

Нормага

жетпейт

 

Тамгалап окуйт

 

 

 

Окуй албайт

 

 

Билим сапаты %

 

 

11-а3661612258
21-б39512166142
31-в3341874156
41-г37611154145
Жалпы:14521575016353%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы билим сапаты 53% түздү.

Окуй албаган окуучулар   1-б класстан бир окуучу, 1-в класстан бир окуучу  жана 1-г класстан бир окуучу. Бул окуучулар   менен класс жетекчилер  өз алдынча кошумча  иштөөсү керек.

Чечим: Ар бир класстан  окуу  ылдамдыгына  жетпей жаткан  окуучулар  менен  жекече  иш  алып  баруу  класс  жетекчилерге  милдеттендирилсин.1- класстын  окуй албаган окуучулардын окуу  көндүмдөрүн  жакшыртуу  класс  жетекчилерге милдеттендирилсин.

 

                     

 

Жазуу  сабагынан «Адинайдын куурчагы» деген темада  көчүрүү жат жазуусу алынды

 

Жат жазуу ишинин жыйынтыгы

1-а класс. Класс жетекчиси: Мамбетова К. Билим сапаты-60% түздү.

1-б класс. Класс жетекчиси: Бегалиева Г. Билим сапаты-47% түздү.

1-в класс. Класс жетекчиси: Дөөталиева С. Билим сапаты-46% түздү.

1-г класс. Класс жетекчиси: Абдыкеримова Г. Билим сапаты-36% түздү.

1-класстардан көчүрүп жазуу иши алынды. Көпчүлүк окуучулардын кол жазмалары жакшы. Сулуу, таза жазганга аракет кылышкан. Туура эмес жазылган иштер да бар. Мына ошол окуучулардын үстүндө көбүрөөк иш алып баруу керек.

Чечим: окуу нормасына жетпеген окуучулардын окуу  көндүмдөрүн жакшыртуу жана ката кетирип жазган окуучулар менен иштөө класс жетекчилерге милдеттендирилсин  жана окуй албаган, жаза албаган окуучулардын ата-энелери менен жекече иштерди алып баруусу күчөтүлсүн .

Апрель айында «Келгиле, окуйбуз» долбоору тарабынан китеп күнүнө карата өткөрүлгөн окуу фестивалына 2-класстын жана 4-класстын окуучулары ата-энелери менен бирге катышып келишти. Жыйынтыгында «Эн мыкты ата-эне» номинациясы менен сыйланышты. Иш чарага класс жетекчилер активдүү катышышты.

 

 

                                                     2-класстын 3-4-чейректик жана жылдык билим сапатынын    салыштыруу мониторинги

                 
  

 

Жалпы билим сапаты 3-чейректе 47%, 4-чейректе-53%  Жылдык билим сапаты 50%

 

                                              3-класстын 1-2-3-4- чейректик жана жылдык билим сапатынын салыштыруу  мониторинги

 

 

 

 

 

Жалпы 3-классынын  билим  сапаты 1-чейректе  45%,  2-чейректе 50% түздү 3-чейректе-53 4-чейректе-55%.     

 

  Жылдык билим         сапаты 51%.

          

 

 

    4-класстын 1-2-3-4- чейректик жана жылдык билим сапатынын   салыштыруу  мониторинги

 

 

Жалпы  4-классынын  билим сапаты 1-чейректе 44%, 2-чейректе 50% , 3-чейректе-53% , 4-чейректе-56%  

           

 Жылдык билим   сапаты 51%

 

1-класста жалпы 145 окуучу аттестацияланган жок.

Жалпы отличниктердин саны-103

Ударниктердин саны-171

Аралаш баага окуган окуучулардын саны-308

«2» чыккан окуучу жок.

Сабакка келбей жаткан окуучу жок.  3-Г классынын окуучусу    Өкмөтов  И. ооругандыгына байланыштуу аттестацияланган жок.

 

Балдарды мектепке даярдоо 480 сааттык «Наристе» программасы боюнча    2017-2018-окуу жылында  үч группа ачылып , жалпы  83 бала  кабыл алынган.

Алардын ичинде кыздары-33, эркек балдар-50.

Жыл башында иш тартиби, окуу планы, иштөө тартиби, күн тизмеги жана

календарлык-тематикалык пландар түзүлүп бекитилген.

480 сааттык программа менен окутуу  4-сентябрдан  баштап 24-майга чейин  окутулду.

«А» тайпасында  32 окуучу  алардын ичинде балдар-20  кыздар-12.

«Б»  тайпасында  28 окуучу  алардын ичинде балдар-18 кыздар-10.

«В» тайпасында 23 окуучу алардын ичинде балдар-12 кыздар-11.

«А» группасын Абдиева А.Т.  «Б» группасын  Муктарбек к. Турсун .  «В» тайпасын Муктарбек кызы Турсун жетектеди.

№0-6 кабинет  бекитилип берилген, кабинет системалаштырылып балдарга ылайыкталып жабдылган. Мугалимдер күнүмдүк пландарын жазуу менен ар дайым өз убагында сабактар кызыктуу жана көрсөтмөлүү  өткөрүлүп жатты.

Бул 480 сааттык программа менен окутууда  балдар  өз алдынча ой жүгүртүүгө,сүрөт  тартканга, жазуу, окуу көндүмдөрүн өздөштүрүүгө, өзүн мектепте, коомдук жайларда  кандай  алып жүрүү керектиги  экендигине   калыптанышты.

480 сааттык программа боюнча  балдарды мектепке даярдоо  группаларынын окуп үйрөнүүдөгү жыйынтыгынын  мониторинги

 

Жалпы  балдардын мектепке  даярдыгы: 95% түздү.

Жалпы талаптан озуп кеткени-19%

Талапка ылайык -77%

Талапка жетпейт-8%

Артта калуу-0 %

Келгиле окуйбуз долбоору боюнча башталгыч классынын 15 мугалими окуп жатышат.Жыл бою ар бир өткөн модулдан кийин долбоор тарабынан тренерлер келип байкоо жүргүзүп методикалык жактан сунуштар айтылып турду.Ар бир сабак өткөн мугалим чыгармачылык менен даярданышып жаңы усулдарды колдонуп өтүүгө аракеттеништи.

Башталгыч  класстар  усулдук  бирикмесинде  өз ара сабактарга катышуу, тажрыйба  алмашуу  процесстери  жүрүп  турду. 2017-2018- окуу  жылына  тузулгөн  иш  план толугу менен ишке ашырылып, ар  бир  аткарылган  иштер  өз  убагында  жыйынтыгы  чыгарылып,  анализ, маалымат,  мониторингдер  түзүлүп  папкаларга   салынды.

 

Акыркы үч жылдагы  билим сапатынын мониторинги

 

 

 

 

Мамлекеттик тил боюнча директордун орун басарынын ишинин анализи

2017-2018-окуу жылынын башында кыргыз тили жана адабияты УБда жылдык иш план бекитилген,ошонун негизинде төмөнкүдөй иштер жүргүзүлдү.Окуу жылынын башында кыргыз тили жана адабияты мугалимдери  менен кеңешме өткөрүлүп,жумалык жүктөм боюнча сааттар бөлүштүрүлдү.Мугалимдердин календардык-тематикалык пландарын бекитүү менен бирдикте алдыдагы  1-жарым жылдыкта өткөрүлүүчү иш-чаралардын пландары талкууга коюлуп,иштеле турган иш-чаралар ар бир мугалимге бөлүштүрүлүп берилди.

Быйылкы окуу жылында окутуу орус жана кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда бардыгы 10 мугалим эмгектенет.Алардын ичинде 2 мугалим окутуу орус класстарда 4-Д,3-Е класстарда сабак берип эмгектенишет.

Сабак берген мугалимдердин баары   жогорку билимдүү, анын ичинен 1 мугалим “Эл агартуунун отличниги”, 2 мугалим жаш адис.Методикалык иштер,журналдардын туура толтурулушу боюнча  башталгыч жана жогорку класстарында дептерлердин бирдей формада болушуна көзөмөл жүргүзүлдү.

Жаш мугалимдерге насаатчы мугалимдер бекитилди.Аларга журналды кантип толтуруунун тартиби, сабагына катышып, методикалык жардамдар берилди жана бул иш жыл бою уланмакчы. Ар бир кабинет талапка ылайык жасалгаланышына кабинет башчылар жооптуу болуп бекитилди. Нормативдик документтер менен  тааныштыруу 2-сентябрда кыргыз тили жана адабияты УБнын жыйынында каралды. Кыргыз тили жана  адабият кабинеттеринин паспортторунун жана билим сапатын текшерүү иши жүргүзүлдү.

классыжалпыжазганыБилим сапатыжетишүүсү
15-А353339%64%
25-Б342839%88%
35-В333033%67%
45-Г373544%74%
13912640%73%

 

МАДАНИЙ-МАССАЛЫК ИШ-ЧАРАЛАР

Мектепте Мамлекттик тил күнүнө карата  23-сентябрда “Улуттун улуулугу анын тилинде”аттуу иш-чара өткөрүлдү.Бул иш –чарага жооптуу мугалимдер окуучулар менен бирдикте көркөм окуу,обондуу ырлар,сценка,макалдар,акыйнек айтып,көрүүчүлөрдүн купулуна толушту.Көргөзмө бурч уюштурулду.Мугалимдер арасында да “Улуттук кийим” кийингендердин кароо-сынагы болду. 1-орун Эргешпаева А,2-орун Исмаилова А,3-орун Абдиева А кызыктыруучу белектер менен сыйланышты.Ушул эле иш чараны улай “Дил мүрөк” аттуу телеберүүнүн “Эне тил көйгөйү” деген темада тегерек столдо кызуу талкуу болуп өттү.Талкууга 7-11 класстардын окуучулары катышышты.

“Көөнөрбөс мурас “деген темада кол эмгек  мугалими Өзүбекова Азима мектеп залына кыргыз элинин баалуулуктары болгонулуттук буюмдардын көргөзмөсүн уюштурду. Мектеп китепканасында  “Мамлекеттик тилге-28 жыл” деген темада бурч уюштурулду.Бардык класстар темага байланыштуу дубал газеталарды чыгарышты.Ошондой эле райондон келген буйруктун негизинде “Мугалим –мөмөлүү дарак”деген темада дилбаян жазышты.Мындан тышкары Мамлекеттик тил комиссиясы  тарабынан келген “Адеп-адамдын көркү” аттуу темада 11-класстын окуучулары эссе жазып, жыйынтыгында  Съезбек  уулу Акынбектин иши мыкты деп табылып,тиешелүү жерге электрондук почта менен жиберилди.

2-чейректе Мидин Алыбаевдин 100 жылдык мааракесине карата мектеп ичинде маданий иш-чаралар өтүлдү. “Китеп жана Эркинбек” сатирасы шаардык иш-чарага тандалып,”Сейтек” балдар борборунун имаратында  Октябрь районунун атынан чыгып,”М.Алыбаевдин жыйнактары “ менен сыйланышты. Жыйынтыгында мамлекеттик тил  күнүнө арналган бир айлык  канааттандырарлык деп табылды.

Максаты:Окуучуларга белгилүү акын,жазуучулар тууралуу кеңири маалымат берүү,алардын чыгармаларынын тарбиялык мааниси чоң экендигин жекиликтүү тушүндүрүү.

Бөлүнгөн график боюнча ай сайын дептерлери текшерилүүдө.Анда окуучулардын жат жазуу дептерлери,дилбаян дептерлери,иш дептерлеринин тазалыгы,мугалимдер тарабынан текшерүүсүнүн системалуулугу,текшерүү сапаты,класстык иштердин көлөмү,жазуу иштеринин фрмаларынын ар түрдүүлүгү,үй тапшырмасынын көлөмү,каталар үстүндө иштөө системасы,баалардын объективдүү коюлушу каралды.Эң жакшы дептер 6-В класс,9-Б класстыкы деп табылды.Мугалимдер тарабынан зээндүү окуучулар менен иштөө жүргүзүлдү.

Максаты:Окуучулардын колиграфиясынын талапка ылайык болуусун,грамматикалык,орфографиялык,стилдик  каталарды одоно кетирбешине  жакшы көз салып,оңдоо.

Мектеп олимпиадасынын мектептик туру өткөрүлүп,1,2,3-орунга ээ болгон окуучулар райондук олимпиадага жолдомо алышты. Райондук турдан Нурбек уулу Рустам 10-А класстын окуучусу 4-орунга ээ болду.

Окуучунун аты-жөнүклассыЖалпы баллЭэлеген орду
1Нурбек уулу Рустам10- А кл28 балл 1
2Азретова Махабат10-Б кл24 балл2
3Таласбек кызы Мадина1А класс15 балл3
4Съезбек уулу Акынбек11-А класс27 балл1
5Шаршенбиева Элина11-А класс23 балл2
6Нурмамат кызы Батма11-А класс20 балл3
7Өскөмбай кызы Турсунай9-В класс24 балл1
8Марат кызы Адинай9-А класс23 балл2
9Бактыбекова Адина9-Б класс22 балл3

 

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 3-Е,4-Д класс бирден класс болгондуктан китеп толук  жетиштүү.5-11-класстар окуу китептери менен камсыз болушкан.Кээ бир класстарга толук  жетпесе да, ата-энелердин жардамы  менен камсыз болушту.

Жылдык иш пландын негизинде иштер жүргүзүлүүдө.Журналдын туура  толтурулушу боюнча жаш мугалимдерге методист Бакеева Р түшүндүрүп,усулдук жардам көрсөтүлдү.Жетинин айында мугалимдердин сабакка  даярдыгын, бирдиктүү талаптардын аткарылышы текшерилип,кемчилик кетирген мугалимдерге түшүндүрүү иштери болду.

Максаты:Окутуу орус тилиндеги класстардын 3-Е,4-Д класстарынын сөздүк дептерлери,иш дептерлери текшерилип,окуучулардын кеп байлыгын өстүрүп,кыргыз тилинде таза сүйлөтүп,эне тилин сыйлоого,урматтого тарбиялоо.

Мектеп  ичинде “Жаш манасчы”кароо-сынагы болуп,1-11-класстар арасындагы окуучулар активдүү катышышып,өз өнөрлөрүн көрсөтө алышты.Алардын ичинен мыкты деп тандалып,6-Б класстын окуучулары Асанакунов Арслан жана Эсенбекова Касиет райондук кароо-сынакка катышып,5- орунга ээ болушту.Ч.Айтматовдун 89 жылдыгына карата райондук иш-чарага 8-В классынын окуучусу Өскөнбай кызы Турсунай “Толгонайдын монологун” айтып төртүнчү орунга ээ болду. 5-15-декабрга  чейин  кыргыз тили  жана адабияты УБ “Кылым мурасы-кыргыз адабиятында” аттуу темада декаданын ачылышы өтүлдү.Бул иш-чара “М.Алыбаевдин 100 жылдыгына” арналган майрамдык адабий-кече менен ачылды.Жооптуу  Исмаилова А.Н болду. Кечеге  4-Д (окутуу орус тилиндеги класс),5-6-класстардын(окутуу кыргыз тилиндеги класстар)окуучулары менен бирдикте өткөрүлдү.Бирдин айында жазуу дептерлеринин абалын текшерүү жүргүзүлдү,жыйынтыгында дептерлери системалуу эмес,объективдүү баалар коюлбаган учурларды көрдүк,тиешелүү мугалимдерге эскертүү берилди.

Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикменин мугалимдери график боюнча семинарларга катышууда .Ай  сайын бөлүнгөн график боюнча ачык сабактар өтүлүп атат.Үчтүн айында “Даңктаймын,даңктай берем эне тилди” 5-В кл  Осмонбекова М.С, К.Тыныстановдун “Ажал менен Ар-Намыс”поэмасын 10-класска Абдрасулова А, “Улут сыймыгы-Манас эпосунда” деген темада  8-Б кл Мамбеталиева А ,”М.Алыбаев 100 жыл”деген темада 6-А кл Исмаилова А,”Жаш манасчы”темасында  6-Д  Акбаева Д, ”Айтматов ааламына саякат” Эсеналиева М, ”Ааламга үн салган-Айтматов” Назаркул к Г, ”А.Осмоновдун поэзиялары” Кубанычбек к Чолпон  ачык сабактарды өтүштү.Ошону менен бирге “Айтматовдун чыгармалары кинодо”деген темада кинотасмаларды ар бир класска жаш  өзгөчөлүгүнө карата көрсөтүлдү.

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 3-Е жана 4-Д класстарында кыргыз тилин окутууда окуучулардын таза,так жана туура сүйлөөгө,жазууга,түшүнүүгө басым жасалып талаптар катуу коюлгандыктан 1-чейрекке караганда 2-3-чейректерде кыйла өзгөрүүлөр байкалды.3-Е класстын кол жазмалары начар болгондуктан ,жазуу иштерине көп көңүл бурулду.

Окутуу  кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда да кол жазмалары начар окуучулар кездешпей койбойт.Өз түшүнүктөрүн  кенири айта албагандар да жок эмес.Андай окуучуларды көз жаздымда калтырбай класс жетекчи,предметтик мугалим  менен биргеликте иш алып барып жыл аягына чейин көзөмөлдө болушту. Ар бир кыргыз тилчи мугалим өзүнүн  методикалык темасынын үстүндө иш алып барышты.Ар бир окуучунун туура сүйлөөсүнө,сөз байлыгынын  бай болуусуна көңүл бурулуп, жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша иш алып барылды.

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстардын биринчи жарым жылдыгынын  мониторинги

                Классы    Окуучунун саны           Билим сапаты            Жетишүүсү
2-класстар22745%100%
3-класстар18348%100%
4-класстар16150%100%
5-класстар14150%100%
6-класстар14547%100%
7-класстар14248%100%
8-класстар15850%100%
9-класстар8348%100%
10-класстар4550%100%
11-А класс2962%100%
Окутуу орус тилиндеги класстар
3-Е класс3478%100%
4-Д класс2778%100%

 

-жарым жылдыктын башталышында алгач эле календардык-тематикалык план боюнча бөлүнгөн сааттар  тууралуу УБнын бирикмесинде каралды.”Эне тил күнүнө”карата мектеп ичинде кароо-сынак өткөрүлдү. Сынак 15-февралда  мектептин жыйындар залында  болду. Шарт боюнча 5-11-класстар арасында  уюштурулду.Жобо боюнча ар бир класска дүйнө элдеринин каада-салттары, ыры, бийи,маданияты бөлүнүп берилген. Жыйынтыгында 11-А класс индия улуту жеңишке  ээ болуп,райондук кароо-сынакка жолдомо алышты. Ал эми кызматкерлер арасындагы кароо-сынакка мектептин мугалимдери өзбек улутунун каада-салты менен барып, көрүүчүлөрдүн купулуна толуп, мактоого арзышты.

 

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстардын кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча

жылдык көрсөткүчү

КлассыОкуучунун саныКыргыз тилиКыргыз адабияты
1222064%67%(адабий окуу)
2317867%77%(адабий окуу)
3416467%71%(адабий окуу)
4514154%66%
5614562%65%
6713753%55%
7815455%64%
898358%63%
9104567%69%
10112964%70%

 

2-4-класстардын окуу техникасы план боюнча алынып,нормага жетпеген ,муундап окуган окуучуларды класс жетекчиси көзөмөлгө алып,кемчиликтердин үстүндө иш алып баруусу милдеттендирилди.

Максаты: Окуучунун окуган тексти боюнча түшүнүгүн кеңири ,көркөм баяндап берүүсү,окулган тексттин канча пайыз кабыл алды жана алган билимин кайтарым байланыш аркылуу бериши.

2017-жылдын 17-ноябрындагы №429 катынын негизинде Кыргыз Республикасынын “Манас” эпосунун үчилтигин  сактоо,өнүктүрүү максатында уюштурулган “Манас таануу” интелектуалдык таймашына радио уктурууга жана сыналгыга катышып,кызыктыруучу белектерди алып кайтышты.Жооптуу Мамбеталиева А. Шаардык кароо-сынактан кызыктыруучу белектерге ээ болушту.

Максаты: Окуучулардан үйрөнчүк жана жаш манасчылардан сууруп чыгуу,улуттук баалуулуктарды этно педагогика менен айкалыштыруу,унутта калып бара жаткан каада-салттарды өнүктүрүү. Келерки окуу жылында кетирилген каталардын үстүндө иш алып баруу.

“Кел жергеме  санжыралуу,Ноорузум” жалган куран айынын жыйырма бирине карата мектеп ичинде  6-А классы майрамдык кече өтүштү.Мугалимдер  жамааты сүмөлөк кайнатып,таң атканча  жакшы тилектерин айтышып,улуттук баалуулуктарды сактоо жана аларды мурас катары кийинки муунга калтырууда бул иштер зор маааниге ээ болот деген ишеничте бири-бирине аруу тилектерин арнашты

Чын куран айында кыргыз тили боюнча  көчүрүү экзамендик билеттерди иштеп чыгышты,алдын-ала аттестация өткөрүү каралды кыргыз тили жана адабият УБсында.

Бүтүрүү,көчүрүү экзамендерине даярдык (жүгүртмөсү,консультациялар) бугу айында  өндүрүштүк кеңешмеде кралды.

Мугалимдердин чыгармачылык отчёттору ,1-4-класстардын окуу техникасынын абалы тууралуу маселелер каралды.Кыргыз тили жана адабияты УБнын жетекчиси,класс жетекчилер менен бирдикте иш алып барышты.

Кыргыз тили жана адабияты боюнча жыл бою программанын аткарылышы,окуу кабинети.Жаңы окуу жылына даярдоо боюнча жана УБ бирикмеде өз ишин жыйынтыктоо болуп өттү.

1.Мугалимдердин  анализ отчёттору ташырылды.

2.Сунуштар айтылды.

3.Анализдөө окуу жылындагы аткарылган жана аткарылбай калган иштер боюнча жүргүзулдү.

 

 

2017- 2018- окуу жылындагы   тарбия  иштеринин анализи

№91  мектеп  -гимназиясында  Кыргыз  Республикасынын  Билим берүү  мыйзамына  ылайык   тарбия    иштери  жүргүзүлүп  келүүдө. Улуттук  жана  шаардык  программалардын  негизинде  бир жылдык  иш- чаралар түзүлүлүп, бекитилди.

№ 91 мектеп –гимназиясы  Бишкек шаарынын  Октябрь районундагы  ЖӨИ (ИДН)  тескөөчүлөрүнүн   башчылыгы  менен ,  Бишкекке шаардык  СПИД борбору, Наркология борбору ,  Бишкек шаарынын  өрт коопсуздук башкармалыгы  менен , шаардык  патрулдук  милициясы менен , Октябрь районунун  № 6 МАБ,  Бишкек шаарынын  №8 УБДТ  менен бир  жылдык   бир келишкен  иш —  чаралары  жүргүзүлгөн.

Мектеп  2 смен менен окуйт.  Ар бир кабинетте сменине  жараша  2ден  класс бекитилген . Жалпы  мектепте 46 класс бар  . Ар бир класска класс жетекчи бекитилген.

Тарбия  иштери  төмөнкү багытта жүргүзүлөт:

 • Сергек жашоо мүнөзү
 • Патриоттук тарбия берүү
 • Ден соолукту чыңдоо, спортко  тарбиялоо
 • Укук бузууну  алдына — алуу
 • Кесипке багыт берүү
 • Экологияга тарбиялоо  . Айлана — чөйрөнү   коргоого  тарбиялоо
 • Коррупцияга каршы  күрөшүү
 • Балдардын укугун  коргоо
 • Зомбулуксуз мектеп
 • Балдардын укугун коргоо
 • Наркоманияга каршы күрөшүү

 

Тартиби  оор  балдар  мектеп  каттосуна  алынды . Ошондой  эле  мектепте    профилактикалык  кеңештин курамы  түзүлүп, анын бир жылдык  иш  планы  бекитилген .

 

 

 

«Профилактикалык»кеңештин курамы:

 1. Акматова Н.Ш —    кеңештин төрайымы   тарбия завуч

2.Исакова  К. М .   —  кеңештин  мүчөсү.соц  педагог

 1. Асанакунова Эльзат    — кенештин мүчөсү,  уюштуруучу
 2. Бакытбек к.Айгерим     — кенештин мүчөсү  ЖӨ И кызматкери
 3. Турусбек к.Айжан — кеңештин мүчөсү  мектептин  психологу
 4. Турдукожоева Бактыгуль   — кенештин мүчөсү , ата-эне үй  кожойкеси
 5. Джаманкулова Эльмира     — кенештин мүчөсү, пенсионер.

Профилактикалык  кеңеш тарбиясы  оор  окуучулардын  ишин бир  айда бир жолу карап чыгат. Сабакты  көп  калтырган ,  окууга көңүлү  жок, турмуш шарты  оор,  окуучуларды  мектепке  тартуу  максатында   «Байкоо  жүргүзүү» журналы ачылып,  мектеп  директору тарбия  иштери  боюнча  директордун  орун  басары ,  соц .педагог-психолог  жана  мугалимдер  тарабынан көзөмөлдөндү.

2015-2017 окуу  жылдын  ичинде   :

ЖӨИ (ИДН) каттоосунда  – 3  окуучу

Мектеп каттоосунда —   8  окуучу

2017-2018  окуу жылында :

ЖӨИ (ИДН)  каттосунда —  13 окуучу

Мектеп каттосунда – 1 окуучу

Укук  бузуу  жана тартип бузуунун  түрлөрүү  боюнча: 2017-2018 окуу жылында   жалпы :

БИБК (ИДН) каттоосуна кылмыштуулугуна  карата  бөлүнүшүнүн  мониторинги
БаардыгыАлкогол  ичим.

колдон үчүн

Наркот. колдон. үчүнТамеки    колдон. үчүнмушташ

үчүн

рэкетуурулукГаз балон, бычак,   жана  башка     зыян келтирген   буюмдарды алып келгендиги   үчүнСабакты себепсиз калтыргандыгы үчүнҮйдөн   кетип калгандыгы үчүнБашкалар
    13571

 

2017-2018 окуу жылында   жалпы :

  Мектеп каттоосунда   кылмыштуулугуна  карата  бөлүнүшүнүн  мониторинги
БаардыгыАлкогол ичим.

колдон үчүн

Наркот. колдон. үчүнТамеки     колдон. үчүнмушташ

үчүн

рэкетуурулукГаз балон, бычак,   жана  башка     зыян келтирген   буюмдарды алып келгендиги   үчүнСабакты себепсиз калтыргандыгы үчүнҮйдөн   кетип калгандыгы үчүнБашкалар, тарбиялоого оор болгон
    11

 

Тарбиялоого    оор  болгон  , сабакка көңүлү жок, сабакты көп калтырган  окуучуларды жана  мектеп  , ЖӨИ каттоосунда  турган  окуучуларды  өзүнүн  кызыгуусуна  карап,  мектеп  ичиндеги   ийримдерге тартуу жүргүзүлгөн.   Жалпы  мектепте  ийримдер  чет  тили, так  илимдер  , табыгый   илимдер,  спорт   жана  эстетика  багытында   ийримдер  иш  алып  барышат .  Жогоруда  аты  аталып  кеткен  окуучулар   ийримге  тартылышкан.

 

Мектептин  окуу жүгүртмөсүнө класстык сааттар коюлуп,  класс жетекчиси тарабын өтүлүп турат. Класстан тышкаркы  жүргүзүлүүчү  иш-чаралардын  болжолдуу  темалары окуу  жылынын  башында  кабыл   алынып, бекиттирилген. «Аталар»  кеңешинин» курамы ,  «Балдар кеңеши» жана   «Кыздар кеңешинин»  курамдары  түзүлүп  иш-  пландары  бекитилди.

Жыл  ичинде  мектепте   окуучулардын  тартиби, тазалыгы, формасы,  жетишүүсү,  катышуусу  ж.б.    көзөмөлдөп  туруу үчүн күзөттүн   графиги бекитилген.алар жума сайын окуучулардын линейкасында каралып, жыйынтыгы чыгарылат.

Чарба иштери  боюнча  директордун  орун  басары   Жумадылов  Ильич      окуучуларга техникалык коопсуздук эрежелер жөнүндө   маалыматтарды  берип турат. Эмгекти  сактоонун  эрежелерин  түшүндүрүү  иштери  мектептин  кол  эмгек  мугалими  Өзүбекова Азимага    жүктөлгөн.  Жол  эрежелери, өрт жана табигый  кырсыктардын  коопсуздугун   сактоо боюнча класстык сааттар, сабак-лекциялар жана башка   ар кандай  иш  чаралар  класс  жетекчилер  жана  дене тарбия   мугалимдерине тапшырылган  жана  талапка  ылайык  иш жүзүнө  ашууда

Мектепте  ата-энелер  чогулушу  боюнча бир жылдык иш  планы түзүлгөн  . Ар бир чейрек сайын  ата-энелер чогулушу өтүлөт .

“  Балдардын   ден  соолугун  чыңдоо  жана  өмүрүн  сактоо”  программасы  боюнча  :

Мектепте Бишкек  ШПМ  башкармалыгы  тарабынан  бекитилген   патрулдук  милициясынын  инспектору  Молдосартов  Б.М.   мектептин                                                                                                                                                           тарбия  завучу  Акматова Н.Ш.   жумасына  бир  жолу   1-11  класстардын  окуучуларына :

  Январь ,  февраль  айында “ Кышкы  тайгак “,  “Жол  кыймылынын  коопсуздугун сактайбыз! “,

Март , апрель   Жол кыймылынын  жаш  инспекторлору  райондук конкурска  катышып  4-орунду  ээлеп  келишти.

12-13  май   айында   4-6  класстын окуучуларына    “Балдардын   жолдогу   жүрүм  —  турум    маданияты  , “ Уюлдук телефонду жолдо  колдонбоо ”  боюнча  ЖЖКИ(ЮИД)   инспекторлору  оюн  аркылуу  иш- чараларын   өтүштү.

6-сентябрь   “Биз  жолдо жүрүү жана өрт  ,техника  коопсуздугун сактайбыз   аттуу  2-11  класстын   класс жетекчилер  тарабынан   класстык  сааттар өтүлүп   тааныштырылып  кол  коюп  чыгышты .

 Октябрь  , ноябрь  айларында   мектептин  жыйын  залында   Бишкек шаарынын ПМ  испектору Молдосартов Б. М. мектептин  “Жаш  канат” парламенти ,  ЖЖКИ  (ЮИД)  командасы   менен   бирдикте  ыр,  табышмак   кызыктуу   көрсөтмөлөр   менен    мектептин   даярдоо  группасына   ( подготов. группа) жана  1-4  класстын  окуучуларына      жол эрежелери  боюнча     лекция өтүп  маршруттук  баракчаларын  текшерип  жатышты.

Декабрь  айында  балдарга  кышкы  каникул  убагында  “  Кышкы  тайгакта  жол   кыймылынын   коопсуздугун сактайлы ! “ аттуу  сүрөт конкурсу уюштурулду.  Жеңүүчу  окуучуларга  гуаш  краскасы белекке берилди.

 

                                                                   Серкек  жашоого   тарбиялоо 

Сергек жашоого тарбиялоо     боюнча   окуучулардын  санитардык  —  гигиеналык   эрежелерин   сакталышы  боюнча  мектепте  ар бир кабинетте  ден  соолук  бурчу  уюшулган.

2018- жылы 23 — 28 январь   айында   “Сасык  тумоодон  жана  жугуштуу  оорулардан    сактаналы !  “  аттуу  1-9  класстын  окуучуларына  мектеп  парламентинин   тазалык  секторунун   мүчөлөрү  менен  мектептин  мед.  айымы  бирдикте    мектептин  жыйын  залында    слайд  аркылуу  жугуштуу оорулар      боюнча   толук  маалымат   беришти.

17  -январь   2018-жылдын    К. Р.  Наркология  борборунун   лектору    Бородина   Е.И.  9-10-11  класстын  окуучуларына                                                    “ПАВ “,   “Насвай”  , “Токсикомания”  ,  “Спайстын    зыяндуулугу”    аттуу слайд   менен лекция өттү.

6 —  февраль  2018-жылдын  7-8-  класстын  окуучуларына    “ Токсикомания”,  “Насвай” ,  “Тамекинин  зыяндуулугу “  аттуу  лекция өтүлдү.

24  -мартта   дене тарбия  мугалими  Сапарова Надира  24  — март  жазгы  каникул  учурунда  мектеп  парламенти   менен  бирдикте окуучуларга     “Кургак  учукка  каршы  күрөшөбүз !” — аттуу  темада  спартакиада өтүштү.

Эң  мыкты көрсөткүчтөрдү берген    7-Д , 8-Г, 9-А класстын  окуучуларына  “Алинур”    ата  —  энелер  коомдук  бирикмеси каржылап     баалуу белектер  менен  сыйланышты.

Мектепте  “ Таза  кол “   акциясынын  алкагында   сентябрь , октябрь,ноябрь  айларында     “Жугуштуу  оорулар  “ деген темада дубал  гезиттер  конкурсу  уюштурулду .  Эң   мыкты дубал гезит деп   9-В  ,   9-Б   класстын  окуучуларыныкы эсептелди.

Берилген  график    боюнча   орус тили  ,  кыргыз  тили  мугалимдери   ,         2-11  класстын  окуучуларына  “ Сарык “ (Гепатит) ,  Кургак учук  (Туберкулез )   “Кызамык   жана  кызылча “  оорулары  боюнча   жат  жазуу    жазышты.           11-класстын  класс жетекчиси  Бакеева Р .Ш.    11 –класстын  окуучулары  менен    8-9-10-класстын окуучуларына   1-декабрда  “ Спид-  кылым кайгысы”  аттуу  иш чара өттү. Анда слайд менен СПИД-ВИЧ оорусунун зыяндуулугу жөнүндө лекция , ден соолук жөнүндө ырлар, макал-лакаптар айтылды, сценка аткарылды.

Окуучуларды    патриоттук, мекенчилдик,  эмгекке тарбиялоо

 Мектепте   Улуу Жеңиштин — 73   жылдыгына карата  план  иштелип  чыгып   ,  бекитилип  мөөнөттөрү   көрсөтүлгөн.     “  Улуу  Жеңиштин 73 жылдына ”  жана  ” Афган  жана Баткен  ардагерлерине  таазим ! “ аттуу  бурч  уюштурулду.

15  — февралда  Советтик  Армиянын   Афганистандан  бошотулгандыгынын   28-  жылдыгына  карата   “  Биз — Мекендин    коргоочуларыбыз  “   деген  темада  спорттук  оюн  уюштурулду  .

22- февралда     Ата  Мекенди  коргоо  күнүнө  арналган  “Пагончон  сулуу “  аттуу иш  -чарасы  өткөрүлдү. Бул   иш  чарага   №   97632  Учкуч   аскер  бөлүмүнүн  башчысы  полковник  Жусупбеков  М.Ж  жана    ата-энелер  катышты.     Иш  чара  сынак   т­үрүндө  өтүп  ,  9-10-11  — класстын  окуучулары арасында

Март  айында   ийримге   катышкан  окуучулар  “Эр  жигит  “  сынагына,  мындан  сырткары   ИИМ   Э.Алиев  атындагы   Аскер Академиясына  барып  катышышты.

19- апрелде  “Патриот”  командасы   Д.Асанов  атындагы аскер — лицейинде  өткөн  райондук   “Эр  жигит “  конкурсуна   катышып   4-орунга  ээ болушту.

28  —  апрелде  “  Өрт  өчүрүүчүлөрдүн  жаш  достору  “аттуу   сынакка  катышып   4  —  орунду  ээлеп  келишти.

4 —  майда  даярдоо  жана  1-11 – класстын   класстар  арасында  Улуу Жеңиштин   72 –жылдыгына   арналган  “ Ыр  менен катар  басуу”  парады    өткөрүлдү. Бул  иш — чарага   №6 МАБ Кара – Жыгач  жаңы конушунун  айыл  өкмөтү  Мамытканов  Шералы  жана  ата-энелер  катышышты. Эң  мыкты  даярдалган  класстар      “Алинур “ ата-энелер  коомдук бирикмесинен белектер  берилди.

6 –декабрь  К Р   Согуш  ардагери  жана  акын  жазуучу  Асек  Урманбетов       8-9-10-11  класстын  окуучуларына  “  Мектеп   окуучуларын  адептүүлүккө  , ыймандуулукка ,  чыдамдуулукка   тарбиялоо “деген темада тегерек стол  өтүлдү.Жаз  жана  күз  айларында  окуучуларды  эмгекке  тарбиялоо   максатында   мектептин  айланасында жаш  бактар  отургузулуп жана  үч  айлык   ишембилик  уюштурулуп жатты.

Балдардын   укугун коргоо жана  колдоо  улуттук  программасы  боюнча  мектептин  соц. педагогу мектептеги социалдык  жактан  муктаж болгон  окуучулардын  тизмесин тактап  чыкты :

1 Жетим-1.

2.Жарым жетим-66

3.Көп  үй-булө-69

4.Майып окуучулар-7

5.Ата-энеси майып-6

6.Афган-1

7.Аз камсыз-13

 1. Толук эмес үй-бүлө-49
 2. Мигрант-37

Социалдык жактан  муктаж болгон окуучулар мектеп боюнча 249 окуучу.

Мектеп боюнча социалдык жактан муктаж болгон окуучулар 16.9% түзөт.

Октябрь районунун балдарды  укугун коргоо соц фонду менен биргелешкен бир жылдык иш план менен иш жургүзүп келе жатабыз.

Алардын жардамы менен биздин мектепте туулгандыгы тууралуу күбөлүк жокторуна , кубөлук  алып берип жатабыз. Аз камсыз үй-бүлөлөргө акимият жактан  материалдык  жардам  көрсөтүүгө   иштерди  жүргузүп жатабыз. Мектептен ата-энелер тарабынан түзүлгөн  “Алинур” коому тарабынан дагы жардам көрсөтүлүп жатат. Ар кандай майрамдык иш- чараларга белектер тапшырылып жатат.

Мектепте 15.11-15.12 . 2017жылы  “  Жашоо  бардыбызга  бирдей   “аттуу   бир айлык  иш-  чарасы  өтүлдү. Мектептин соцпедагогу  мектептин   майып   балдарын     жана майып  ата-энелердин    тизмесин  тактап чыккан .

Мектепте “Биз дайыма биргебиз  !”  аттуу сүрөт  конкурсу уюштурулду .

1-11  класстын  класс жетекчилери жана мектеп  “ Жаш  канат “

парламенти 2- декабрда майып окуучуларга  концерт уюштуруп,  ар бир майып окуучуга  белек  тапшырышты.

16- декабрда  Октябрь  райондук  “  Жаштык “  борборунда  биздин    социалдык   жактан   муктаж болгон  окуучулар  жана мектептин  майып   окуучулары  жалпы  60 окуучу  “Жаңы  жылдык   балаты“  концертине    барып  келишти.

Президенттик елкага 6-класстын окуучусу  барып келди. Бул окуучу социалдык абалы толук эмес үй-бүлөдөн.Эки бир тууган,жалгыз апасы тарбиялайт.

Мэриянын елкасына жарым жетим 2 окуучу барды. Жалгыз бой эне  тарбиялайт ,аталары каза болуп калган. Батирде турушат,көп бир тууган.

 

                        №91мектеп – гимназиясынын психологдун  жарым жылдык өтүлгөн иштери.  2017-2018 окуу жылы.

МөөнөтүКлассИш-чараЖыйынтыгы
08.09.20171 «В» 

Менин үй-бүлөм

4 окуучу үйдө  мамилеси начар,    1 окуучу, өзүнө ишенүүсү жок,

34 окуучу  катышты.

11.09.20171 «Г»2окуучу агресивдуу,4 окуучу  атасы менен  мамилеси жок,

35 окуучу катышты.

12.09.20171 «А»5окуучу атасы менен  мамилеси жок, 4окуучу низ самооц, 1окуучу күнөлүү  сезет

38окуучу  катышты

15.09.20171 «Б»4окуучу  коркуу сезими жогору,     2 атасы менен  мамилеси жок,

38 окуучу катышты.

18.09.20172 «Г» 

 

Менин үй-бүлөм

2окуучу агр, 1ок апасынан коркуу, 33 ок катышты
19.09.20172 «А»3ок агресивдуу,1 гиперактивдуу,4низ самооц, 33 ок катышты.
20.09.20172 «Д»3 низ самооцен,3 ок атасы мн мамилест жок,33 ок катышты
20.09.20172 «Б»3 ок низ сам, 1ок озун ккунолоо(атасы кеткенине),1ок агр.29ок катышты.
25.09.20172 «Е»Класс жаны тузулгон 4ок агр, адаптациясы кыйын отуп жатат,1 ок озун атрткан эмес, ата-жнелеринен коп конул жок. 25 ок катышты
25.09.20172 «В»4ок озун тарткан эмес, 3 атасы мн мамилеси жок. 29ок катышты
13.09.20173 «А» 

 

Адам жамгырда

51% корголгон, 18% жарым корголгон, 31% корголгон эмес деп сезишет.
19.09.20173 «Д»35% корголгон, 17% жарым корголгон, 48% корголгон эмес деп сезишет.
20.09.20173 «Б»36% корголгон, 42% жарым корголгон, 22% корголгон эмес деп сезишет.
16.10.20173 «Е»31% корголгон, 38% жарым корголгон, 31% корголгон эмес деп сезишет.
24.10.20173 «Г»29% корголгон, 39% жарым корголгон, 32% корголгон эмес деп сезишет.
27.09.20174 «А» 

Мен жана менин классым

13% жакшы, 57% классташтар мн, 10% жетекчи мн, 20% мамилеси кыйын
27.10.20174 «Б»31% жакшы, 42% классташтар мн, 21% жетекчи мн, 6% мамилеси кыйын
03.10.20174 «В»43% жакшы, 16% классташтар мн, 24% жетекчи мн, 17% мамилеси кыйын
24.10.20174 «Д»43% жакшы, 25% классташтар мн, 21% жетекчи мн, 11% мамилеси кыйын
29.09.2017

02.10.2017

1класстарТест Керна-Йерасика1 «А» 50% дайын, 20%начар

1 «Б» 39% дайын, 22%начар

1 «В» 48% дайын, 14%начар

1 «Г» 69% дайын, 8% начар

16.10.20175 «В»Тест Филипса

Шкала Кондаша

Тынчсыздануусу: 7% жогору,36%орто, 57%томон.

23% мектеп боюнча, 3% озун-озу билуу боюнча, 74% башкалар мн мамиле боюнча тынчсыздануу.

18.10.20175 «Б»Тынчсыздануусу: 11% жогору,39%орто, 50%томон.

73% мектеп боюнча, 23% озун-озу билуу боюнча, 4% башкалар мн мамиле боюнча тынчсыздануу.

24.10.20175 «А»Тынчсыздануусу: 8% жогору,37%орто, 55%томон.

17% мектеп боюнча, 11% озун-озу билуу боюнча, 72% башкалар мн мамиле боюнча тынчсыздануу.

18.10.201710 «А»Шкала Кондаша

Анкета УУ

12,5% мектеп тынчсыздануусу, 62,5%озун-озу тушунуу боюнча, 25% башкалар мн мамилеси боюнча тынчсыздануусу.

Мугалимдер мн мамиле

Гностикалык 56%, жмоциалдвк 13%, реалдые 31%

 

Жардам беруу иш

10.09.2017

30.09.2017

Ата-эне

1 кл

Тренинг

Ɵз алдынча сүйлөшүү

Узакбаев А ( чер-моз давление)

Олжобаев Н (гиперактив)

Арта калып жаткан балдардын ата-энелери. Кенештер берилди: эмоциалык жардам беруу, чоогу окуу, кружокторго катышуу.

25.09.20172 «Б»СүйлөшүүЖангазиева Алия атасы Жангазиев Жанат РФ (затормож)невропотолко кайрылуу
16.10.20175 «А»СүйлөшүүНазарматов Н апасы Муратова Т жаны мектепке келуу адаптациясы жай отуусу.
18.10.20175 «Б»Сүйлөшүү ГТЭсеналиев А атасы жаман создор мене нкл.кыздарын айткан. Суйлошуудо маанисин билген эмес.
20.10.20176 «Б»Сүйлөшүү ГТСмаилова Ф уйго кеч келген. Суйлошуудо апасынын мамилеси жакпайт. Апасы келбей жатат.
13.11.20178 «А»Лусканова тести

(мектепке умтулушу)

63% томон, 37%ойдо
8 «Б»8% терс 48% томон, 44%ортодон ойдо
14.11.20178 »Д»3ок терс, 52%томон, 36%ортодон ойдо
15.11.20178 «В»2ок терс, 63% томон, 29% ортодон ойдо
8 »Г»2ок терс,  76% томон, 14% ортодон ойдо
17.11.20178 «А»Лурия тести (конул буруусу)19% томон, 52% орто, 29% ойдо
8 «Б»52% томон, 28% орто, 20% ойдо
8 «В»42% томон, 42% орто, 4% ойдо
8 «Г»38% томон, 48% орто, 14% ойдо
8 «Д»52% томон, 37% орто, 11% ойдо
27.11.20175 «А»«менин классым» сүрөт тестиКлассташтарына жакын 45%, 5% эч ким менен мамилеси жок, 42% баары мн жакшы, 8% мугалимге жакын.
28.11.20175 «Б»Классташтарына жакын 30%, 10% эч ким менен мамилеси жок, 43% баары мн жакшы, 17% мугалимге жакын.
29.11.20175 «А»Лурия тести (конул буруусу)11% томон, 26%орто, 63% ойдо
5 «Б»4% томон, 23%орто, 73% ойдо
04.12.20175 «Г»«Менин классым» сурөт тестиКлассташтарына жакын 53%, 12% эч ким менен мамилеси жок, 23% баары мн жакшы, 12% мугалимге жакын.
05.12.20175 «Г»Лурия тести

(көнул буруусу)

6% томон, 12%орто, 82% ойдо
11.12.20176 «А»Лурия тести(көнул буруусу)15% томон, 31%орто, 54% ойдо
Лусканова тести

(мектепке умтулушу)

19% томон, 81% ойдо
12.12.201710 «Б»Кондаша шкаласы

Анкета УУ

19% мектеп тынчсыздануусу, 37%озун-озу тушунуу боюнча, 44% башкалар мн мамилеси боюнча тынчсыздануусу.

Мугалимдер мн мамиле

Гностикалык 44%, эмоциалдвк 50%, реалдык 6%

13.12.2017Педколл.Канчалык денгээлдеги урушчаак.63%орто, 37% томон
15.12.20177 «В»Лурия тести

(көңүл буруусу)

27% томон, 30%орто, 43% ойдо
4 «Г»«менин классым» сүрөт тестиКлассташтарына жакын 64%, 13% эч ким менен мамилеси жок, 23% баары мн жакшы,
18.12.20173 «В»Адам жамгырда49% корголгон, 36% жарым корголгон, 15% корголгон эмес деп сезишет.
19.12.20177 «В»Лусканова тести

(мектепке умтулушу)

9% томон, 91% ойдо

 

Коомдогу үй-бүлөлүк зордук- зомбулукка каршы күрөшү аттуу темада мектепте иш чара түзүлгөн.

Сентябрь айында ар бир класс жетекчи класстык  сааттарды өтүп, зордук-зомбултун алдын алуу боюнча түшундурүү иштерин жүргузуштү.

Октябрь айында жалпы ата-энелер чогулушу өтүлүп, анда  балдарды ар кандай  кырсыктардан сактоо боюнча ата-энелерге түшундүрүү иштери жүргүзүлдү .

Ноябрь айында “Зордук-зомбулуктун алдын алуу күнүнө  ” карата 9-11-класстарынын ортосунда тегерек стол өткөрүлдү .    Мектептин

“Жаш канат “ парламентинин мүчөлөрү мугалимдер менен бирдикте зордук- зомбулук боюнча ой бөлүшүп сүрөт аркылуу  стендке  чапташып

“ Бардыгыбыз  үй бүлөлүк  зордук –зомбулукка каршы күрөшөлүү ! “атту девиз коюшту.

 

Спорттук-массалык иш чараларынын 2017-2018 окуу жылынын жыйынтыгында

 

30-январь куну “Балдардын кышкы эс алуусу тоодо” урааны менен шаардык мэрия тарабынан уюштурулган оюн-зоок программасы тоодо өткөрүлдү.  Биздин мектептин спортчу балдары да эс алууга чыгышып, ар кандай кызыктуу спорттук оюндарга катышышып, байгелерди жеңип алышты.

8-февраль күнү балдар тоого лыжа тепкени чыгып, көңулдуу эс алып келишти.

12-февраль куну Октябрь районунун спорт комитети тарабынан райондордун мугалимдеринин арасында волейбол боюнча мелдеш өткөрүлдү. №91мектеп гимназиясынын мугалимдери 1- орунду ээледи.

21-мартта мектеп окуучулары Д.Асанов атындагы паркта “Нооруз” майрамына арналып өткөрүлгөн дартс, аркан тартыш, таяк тартмай жана кыймылдуу оюндар боюнча райондук мелдешке катышып, спорттун бул бардык түрлөрүнөн  №91 МГнын  спортчулары 1-2 орунду ээлешип, баалуу сыйлыктарга ээ болушту.

27-март күнү Арча-Бешик жаны конушунда Газпромдун залында “Мектеп лигасы” Спартакиадасынын ачылыш аземи болуп өттү. Ушул эле күнү КГАФКнын спорттук базасында мектеп жашындагы өспүрүмдөрдүн арасында таяк тартыш боюнча мелдеш болуп өттү. Биздин окуучулар 2-орунду ээледи.

29-апрель шаар күнү белгиленип  борбордук аянтта шаар мэри жана мэриянын алдындагы дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысынын катышуусу менен спорттук мелдештер, оюн-зоок программалары өткөрүлдү. Женүүчүлөр баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. № 91 мектеп гимназиясы Октябрь районунун эн мыкты 4 мектебинин катарына кирди.

1-май куну борбордук аянтта мектеп окуучулары арасында жеңил атлетика, дартс, таяк тартыш, бука тартыш, көнүлдүү старттар боюнча мелдештер өткөрүлдү. Биздин окуучулар адаттагыдай эле спорттун бардык түрүнө катышып, байгелуу орундарды ээлешти.

9-май Жениш күнүнө карата Жеңиш паркынан өчпөс отко чейин спортчу окуучуларыбыз менен бирге жөө жүрүш жасадык.

1-июнь Кара-Жыгач жаны конушунун футбол талаасында  мектеп окуучулары арасында” Балдарды коргоо”  кунуно карата футбол боюнча мелдеш өткөрүлдү. Биздин окуучулар 2-орунду ээлешти.

15-июнь №88-орто мектебинде футбол, дартс, женил атлетика, пионербол, көнүлдүү старттар боюнча мелдештер өткөрүлүп, женүүчүлөр баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. Биздин окуучулар 1-2 орундарды ээлешти.

28-июндан 6-июлга чейин шаардык спорт комитети тарабынан мектеп лигасынын женүүчүлөрү (бизден 10 окуучу) Ысык-Көл облусунун Алтын-Булак пансионатында эс алып келишти.

31-августа КРнын эгемендүүлүк күнүнө карата Кара-Жыгач жаны конушунун футбол аянтында  өспүрүмдөр арасында мектеп биринчилиги өткөрүлдү. Балдар аябай көнүлдүү маанайда футбол боюнча мелдешке катышышты. Байгелүү орунга ээ болгон командаларга кызыктыручу сыйлыктар тапшырылды.

20-сентябрда “Мектеп лигасынын” 2-сезонунун салтанаттуу ачылыш аземи болуп өтүп, концерттик программа менен коштолду. Ачылыш аземдин аягында “Мектеп лигасынын” 1-сезонунун женүүчулөрү спорт инвентарларына сертификат менен сыйланышты. Алардын катарында №91 мектеп гимназиясы да сыйланды.

5-октябрь куну №91 МГнын спорт аянтында ордо боюнча Октябрь райондук мектеп лигасынын мелдеши өткөрүлүп, биздин окуучулар 1-2-орунду ээлешти.

6-октябрь күнү женил атлетика боюнча лигадан балдар командасы 1-орунду, кыздар командасы 5-орунду камсыз кылышты.

7-21-октябрь кундору мектеп лигасынын футбол боюнча мелдеши өткөрүлүп, биздин окуучулар 6-орунду ээледи.

20-октябрда спорттун прикладдык түрлөру боюнча лига мелдешинен  5-орунду ээледик.

27-октябрь күнү стол тенниси боюнча мелдештен 4-орунду биздин окуучулар ээлеп келишти.

3-ноябрь күнү баскетбол боюнча мелдеште биздин окуучулар 8-орун болушту.

10-ноябрь күнү гандбол боюнча мектеп лигасынын мелдешинде 7-орунду камсыз кылдык.

13-ноябрь күнү дартс боюнча мелдеште  биздин окуучулар 6-орунду ээлешти.

24-25- ноябрь күндөрү балдар волейболунан 4-орунду ээлеп, ал эми 1-2 декабрь  кундөрү өткөн кыздар мелдешинде 3-орунду ээледик.

7-декабрь күнү бука тартыш мелдешинде мектеп окуучулары 1-орунду ээледи.

9-декабрь күнү аркан тартыш боюнча мелдеште 2-орунду ээледик.

13-декабрда шахмат боюнча мелдеште 10-орун, 15-декабрда шашки боюнча мелдеште 16-орунду ээледик.

20-21-декабрь кундөру мектеп лигасынын акыркы мелдеши, спорттун тогуз коргоол боюнча мелдешинде кыздар командасы 1-орун, балдар командасы 2-орунду ээлешти.

2017-2018 окуу   жылы  25 – октябрь  айында   №91  мектеп –гимназиясында  Октябрь  райондук   БББнын   бир жылдык  жүгүртмөсү   боюнча   “ Жарандык  коргонуу “   күнүнө   карата  иш-  чарасы  жүргүзүлдү.

Иш  — чарага  Бишкек  шаарынын Октябрь  районунун   МЧС  бөлүмүнүн  башчысы  Б.З. Акматов  ,   Сагыбаев  Т .Ч.  келип  катышып  сөз  сүйлөштү.

1-11   класстын  окуучуларына   “Жарандык  коргонуу  “  боюнча  аркандай  бөлүнгөн  темалар  боюнча  класс жетекчилер  класс  жетекчилер  класстык  саааттарды  өтүштү.

Жыл жыйынтыгында былтыркы жылы Октябрь районунун мыкты 4 мектебинин катарына кирсек, быйылкы жылы Октябрь райондук дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан Октябрь районунун “Эң мыкты спортчу мектеби” номинациясына ээ болдук.

Окуучулардын формасы ,сабакка окуу куралдарын салып келүүсү , сабакка катышуусу, сабактан кийинки убактысын , окуучулардын мектептин , мектептен тышкаркы  катышкан ийримдерге , үйдөн мектепке чейин  ,мектептеп уйгө чейинки окуучунун  коопсуздугу   толугу  менен ата-энелерине жүктөлсүн ата-эне  милдетин  боюнча иштерди  өткөрүү.

 

                         2017-2018  окуу  жылына   карата   ийрим   жетекчисинин   жылдык   анализ   отчету.

№ 91   мектеп  гимназиясында    жалпысынан  жыл ичинде   30  ийрим  иштеди. Сентябрь  айынан  баштап 27  ийрим  иштесе,жыл аягында  30  ийрим  аяктады.  Алар   чет тилдер, табигый, так  илимдер  жана эстетика  багыты  боюнча.Чет  тилдер- кытай  тили,немец  тили,түрк  тили  жана  англис  тили. Ал эми   табигый  багыты  боюнча   биология,химия,география,тарых.Так    илимдерден    математика,            информатика,   сабактары    кирет. Эстетика      багыты    боюнча    комуз, бий, тикмечилик, саймачылык,  вокал,уз  кыздар,валейбол,тогуз  коргоол, кудо,  драм   ийримдери  кирет . Август   айынан  баштап  окуу  программа  боюнча  календарлык-тематикалык  план  түзүү  жана   бекитүү  ийрим  жетекчилерине   милдеттендирилген.

Жаңы  окуу  жылынан   кабинеттерди  даярдоо   менен   башталып, ийримге катышуучу окуучулардын  тизмеси   такталган. Сабактардын   жүгүртмолорү  түзүлүп, кабинеттер  бөлүштүрүлдү. Ошондой  эле  жаш  мугалимдер  насаатчы  мугалимдерге  дайындалды.

Сабактар    убагы     менен   калтырылбай,   үзгүлтүксүз  өтүлүп  жатты.   Баардык     сабактарда    II   группага    бөлүп   өткөндөрү    маалым  болду.  Сабактар  менен гана  чектелбестен  ноябрь   айында    жаш  мугалимдердин  көрсөтмө    куралдарынын  конкурсуна, кол  өнөрчүлук   өнөрү  боюнча   ийрим    мугалими   Молдалиева   Аксана   катышты. Конкурска   өзүнүн    жана  окуучулардын    кол  эмгектеринен   жаралган  буюмдарды, суротторду  көрсөтүп   жетекчилер   жана   көрүүчүлөр    тарабынан   мактоого  арзыды  десем  болот. Эң   негизги  баса көрсөтүүлүчү   бүюмдардан  кыргыз  элибиздин     “жаасын”  айта  кетсек  болот. Себеби  “салттык  жаа  атууну”    биринчи жолу   көрүп,  кармагандар    да    болду.

Ноябрь   айында   сабактан   тышкаркы  ийрим   усулдук  бирикмесинен   “Эр  жигит”  ийрими  уюштурулуп,бул  ийримге  мектеп  учетуна    алынган   жана  тентек   окуучулар   катышышты.  Бул  ийримдин   негизги   максаты      окуучулардын   патриоттук   сезимин   ойготуу, Ата Мекенди   сүйүү, коргоо, ар   бир  жасаган  иштерине    жоопкерчилүктүу   болууга   тарбиялоо.

Декабрь  айында  өткөрүлүүчү   “Өнөрүң  болсо  өргө  чап”  темасында  каралган  ийримдердин  иш  чарасы    болуп  өттү.Бул  иш чарага  “кол өнөрчүлөр”,”саймачылар”  жакшы  активдүү  катышышып     атайын   көргөзмө     уюштурулду.Анда  ийримге  катышкан  окуучулардын     эмгегинен  жаралган  буюмдарды   залга коюшуп    көрүүчүлөрдүн   мактоосуна   арзыды   деген  ишеничтемин. Андан   сырткары  “бий”,”комуз”  ийримине   катышкан  балдар  кыздар   өз  өнөрлөрүн    көрсөтүштү.”Немец”, “англис”  тил   ийримине    катышкан   окуучулар  чет  тилче   ырдашты.

Ошондой   эле   ушул  айда  жарым  жылдык  отчет  менен  аяктадык.  Ийрим  мугалимдери   жарым  жылдык   отчетторун   тапшырышты.

Аталган   жылдын    24.01-10.02   чейин    ийрим   жумалыгы   болуп  өттү. Жумалыктын   темасын  “Поэзия  кечеси”  деп  атадык. Себеби   элибизде   айтылгандай   “Эл  дөөлтү – эне  тил” демекчи   биз  ийримдердин  жумалыгынын     ачылышында   окуучуларды   кыргыз  тилинде, заманыбыздын   алп   акыны   Алыкул   Осмоновдун    ырларын   көркөм   окууга,  ырдын,комуздун, бийдин  коштоосунда     чагылдырып  берүүгө   аракет   кылдык.Алыкул   Осмоновдун       103  жылдыгына    карата   акындын   ырларын   окуучулар   көркөм   окушуп, Роза   Отунбаеванын   демилгеси   менен    мектепке   келген  коноктордун    көңүлдөрүнөн    да   түнөк  таап,   мактоого  арзышты. Ошону    менен    катар   26.01    улуттук   филормонияда   өтүлө  турган   “Буулуккан  булуттар”  аттуу  поэзия   кечесине    окуучулар  чакыруу   алышты.

Мындан   сырткары   өтүлө   турчу    ачык   сабактардын    графиги   түзүлгөн. Кытай  тилинин   мугалими   Асаналиева   Калбүбү   “Кытай  жаңы  жылы”  аттуу  темада    класстан    тышкаркы   сабак  өттү. Сабакта    мугалим    окуучулар   менен    бирдикте     кытай  элинин   жаңы    жылды    өткөрүүдөгү    озгөчөлүктөрү      ж.б.у.с    айырмачылыктарды   көрсөтүп   беришти.

Кудайбердиева     Арзыкан   “Математикалык  карта   оюну”   деген   сабак  өттү. Сабакта    окуучулар    математикалык      логикалык     табышмактарга, суроолорго     жооп   берип   жатышты.Ошондой   эле   окуучулардын    татаал   жана    жөнөкөй    маселелерди      чыгара  ала  тургандарын   байкадык.

Бирназар   кызы  Алтынай   түрк  тили  боюнча   “Жаңы  бир  дүйнө”   аттуу  сабак  өттү . Бул   ийримдин   ачылганына    азгана     убакыт   болгону   менен   окуучулар   түрк   тилде  сүйлөп, түшүнүшүп   калгандыгы   байкалды.

Тарых    мугалими    Сабитакунова  Тамара   ”Жаш  тарыхчы”    деген   темада   сабак  өттү. Тарых —  тактыкты  сүйөт   дегендей,  окуучулар   тарыхый   даталарды,  жылдарды,  байыркы    шаймандардын     аттарын     оюн    аркылуу     чагылдырып  айтып   бере  алышты.

    “ Туулган   күн  өткөрүүдөгү   идеялар”   аттуу   класстан  тышкаркы   сабакты   немец   тилинин    мугалими  Асанакунова  Эльзат     көсөттү. Сабакта  немец  элинин   туулган   күн   өткөрүү    маданиятын     чагылдырып   ачып    бере  алды. Сабакта  окуучулар   сүйлөмдөрдү   окуп, которуп, айтып  берип  жатышты.

Ушул  эле  күнү   “Мен  апамды   жакшы   көрөм”    деген  темада    Жолдошбекова    Эльвина     англис   тилинен   сабак     өтүп,  окуучулардын   канчалык деңгээлде    апасын   сыйлаш   керек     экендиги   жана   ошондой   эле  сыйлай    алыша   тургандыгы    туралуу  ыр-бий  аркылуу    даңазалап   беришти.

Усупбекова   Жибек  “Эр  жигит “    деп   аталган    ийрим     тобу    менен     шаардык,  райондук   кароо   сынактарга   катышышып  байгелүү   орундарга   ээ  болушту.

Жабылышы    10- февралда   тикмечилик     боюнча     ийрим   мугалими    Жолдошева   Айгүл   жумалыктын    жабылышын    чакан   концерттин  коштоосунда,  ошондой   эле    окуучулар    өз    колдору     менен     жасалган   буюмдарды,  чакан жарманке  уюштурушуп, ийгиликтүү    жапты. Кошумчалап    айтакетсем    өтүлгөн    сабактарда   баардык    мугалимдер    ноутбук, заманбап     техникалык    каражаттарды    колдонуп    өтүштү.

Март      айында    да     көптөгөн      иш    чаралар     болуп   өттү. Мисалы      “Ак  калпак ”   күнү. Ушул   күнгө     улуттун      сыймыгы    болгон    “ Ак   калпактын”    ордун      даңазазалоого    ийрим   мугалими    Жолдошева    Айгүл   эженин    кол   эмгегинен     жаралган      бийиктиги   1 метр, радиусу   0,41    метр  болгон    чоң   калпакты    жана  тууну    ак    калпакчан     9, 10, 11,   класстын    окуучулары   Кара –Жыгач   конушунда    атайын    белгиленген    маршут   менен  атайын     жөө    жүрүш     жазашты. Бул  жүрүштө      улуттун   сыймыгы   болгон    “ Ак    калпакты “   даңазалашты.  Көпчүлүктүн    көңүлүн     өздөрүнө    буруу  менен    жаш   жеткинчектерди     улутчулдукка,  мекенчилдикке, ата  мекенди   сүйүүгө    тарбиялоодо    өз   максатына    жетти.

Ошондой    эле     дагы   деле  болсо, уз  кыздар   ийриминин    мугалими  Жолдошева     Айгүл   эженини    колунан    оролгон     нукура    кыргыз   элечектери   менен    “Беш   бармак “     рекорд    иш   чараны   өткөрүүдө   да  ийрим   мугалимдери    өз  активдүүлүктөрүн    көрсөтүп, салымдарын   кошуп   келишти.

Кошумчалап    кетсек   21 —  мартта     » Кыргызстан  обондору”   радиосу   тарабынан    уюштурулган  “Улуттук    боорсок “  рекордуна   да  катышып, өз  салымыбызды  коштук. Бул   саамалыкка    катышкан    10- команданын   ичинен   4- орунду  багындырып, сыйлуу   белектерге   ээ  болуп   жемиштүү     кайттык.

Ошону  менен  катар  эле  “Мен  кыргызстандыкмын”   деген  темада    окуучулар  арасындагы   сынакта   вокал   жана   бий  ийримине    катышкан   окуучуларды  жетекчилери  алып   барышып    райондук   кароо  сынактан ,  шаардык   кароо   сынакка   тандалып   алынышкан.  Ал  сынактан   вокал  ийримине   катышкан   8- Г класстын   окуучусу  Анарбеков   Алмаз       III  орунду    багындырган. Орун  алган  окуучуларыбыздан   атасак   Бектурсун  кызы  Эльмира  8-Г класстын  окуучусу  “ тогуз коргоол”  кароо сынактан   күмүш  медалга   ээ  болгон.Жетекчиси  Жигитаалы  уулу Талантбек.

 

Май  айы   майрамдарга    бай  айлардын    катарына   кирет  эмеспи.   Майрамдар  менен     катар   эле   14-майда  “оличниктердин  слету “    болуп   өттү. Бул  слеттун    ачылышынан  жабылышына  чейин   көрүүчүлөр  жана   коноктор  үчүн   ийрим  жетекчилери  окуучулары  менен    консерттик    программанын   негизинде  иштерин  көрсөтө     алышты. Мисалга   алсак   бий, немец  тили,   англис  тилине    ошондой   эле  драм   кружогуна   катышкан   балдардын  өнөрлөрүнө   күбө   болдук. Бийчилер    бийлешсе, тилчилер   чет  тилче   ырдашты. Ал  эми  драм  кружогундагылар  Чынгыз  Айтматов   агабыздын    калемине  таандык  “Ак кеме”,    “Эрте келген  турналар”,   “ Биринчи  мугалим “   чынармаларынан

25-майда  акыркы  коңгуроо  иш  чарасында  “Санат”   комузчулар   ансамбли   жана    “Оймо “  бий  тобу    катышуучуларды   куттуктоо    иретинде   чыгармаларын  көрсөтө  алышты.Ошону  менен   катар  эле   “Алтын  балалык”   мектептеги   боло турган   жайкы  лагерь    ачылышына  дагы  “Санат”  комузчулар     ансамбли   өз  салымын    кошушуп   чыгармаларынан    аткарып  беришти.

Мектеп  окуучуларынын ата-энелери  тарабынан  жайкы  эс  алуусу  туурасында  маалымат алынды.Окуу тарбия  иштери  боюнча  пландалган иштердин  бардыгы  өткөрүлдү.  Мектеп  ремонту  ийгиликтүү ,өз убагында  бүттү деп  ойлойм.  Мектеп  окуучулары  келечекте  биздин  кылымдын татыктуу  кадрларынан  болушуна  мектеп  администрациясы   көмөк  көрсөтө  бермекчибиз  жана  жаңы окуу жылына  коюла  турган  максаттар  төмөнкүлөр:

1.Кылмыштуулукту болтурбоо  иш-чараларын күчөтүү.

2.Ата-энелер  менен  тыгыз  байланышта  болуу.

3.Укуктук  тарбия берүү  боюнча инновациялык  методдорду  колдонуу.

 1. Мектептин  материалдык –техникалык  базасын  чыңдоо.
 2. Мектептин  ички  жана  сырткы  тазалыгын сактоо.
 3. Мектептин  сырткы  бөлүгүнө капиталдык  ремонт өткөрүү.

7.Класстык  бөлмөлөрдү  ,мебель  менен касыздоо.

 1. 8. «Кыздар кеңешинин»  ишин  күчөтүү, «Тобокел»  тобундагы  балдардын  ата-

энелери  менен  тыгыз  байланышты  болуу  жана алардын санын азайтуу.

9.Мектептин   материалдык  техникалык базасын   чыңдоо үчүн  гранттар менен  иш алып баруу.

 

2017-2018-окуу жылындагы №91 мектеп-гимназиясынын соцпедагогунун иштери боюнча  жылдык анализ отчету.

Соцпедагогдун  аткаруучулук милдеттери:

-Соцпедагог окуучулардын  социалдык коргоо, социалдык колдо(тарбиялануучулардын) инсандык эркиндигин жана укуктарын ишке ашыруу боюнча чараларды көрөт, жаштар менен балдардын  укуктарын  жана кызыкчылыктарын коргойт, мектепте ар түрдүү инстанцияларда алардын өкүлү катары иш жүргүзүп, бул максатта башка кесиптеги адистерди да тартат.

-Жаштардын жана өспүрүмдөрдүн жүрүм-турумундагы коомго жат фактыларды ( кылмыштуулук, укук бузуу, араккечтик,  токсикоманиялык менен бангилик ж. б. алдын алуу иштери) өз убагында аныктап, алдын алуу иштерин жүргүзөт, дени сак жашоо таризин уюштуруу маселелери менен алектенип акыл-эс жана дене бой жагынан жетилишине өксүгү бар жаштар жана балдарды түзөтүүчү-калыбына келтирүчү иштерди уюштуруп,жүзөгө ашырат.

-Окуучулардын укуктарын  жана эркиндигин ишке ашыруу, саламаттыкты жана өмүрдү коргоону камсыз кылуучу бейпил жана жагымдуу шарт түзөт.

— Социалдык чөйрөдө адамкерчиликтүү,толук ыймандуу мамилелерди түзүү, ата-энелерди (мыйзамдуу өкүлдөрдү),жана коомчулукту балдар маселелерин чечүүгө тартуу.

-Окуучуларды медициналык жактан тейленишин көзөмөлдөйт жана мед айым менен бирдикте Ф-63,Ф-26 карточкаларынын болуусуна жардам берет.

— Педагогикалык  багыттагы чөйрөнү түзүүнү уюштурат.

— Социалдык кооптуу үй-бүлөөлөрдү аныктайт, алардын балдарга тийгизген терс таасирин төмөндөтүүгө көмөктөшөт, инсандын өсүшү  үчүн жагымдуу шарттарды  түзүүгө жардам берет, үй-бүлөдө баланы эртелеп жетилүүгө жана тарбиялоого  колдоо көрсөтөт.

— Жетим жана ата-энесинин багуусунан калган окуучу балдардын сактык салымдарын  баалуу кагаздарын тариздейт.

— Ата-энелердин педагогикалык маданиятын жогорулатуу, алардын  өз милдетине жоопкерчиликтүү ан-сезимдүү мамилесин калыптандыруу, ошондой эле ата-энелер менен болгон мамилесинде кыйынчылыктарга туш келген балдарга жардам берүү.

-Ата-энелер менен балдардын  мамилесин жакшыртуу бей жай үй-бүлөлөрдө жашаган балдардын мамилешүү көндүмдөрүн өнүктүрүүгө өбөлгө түзүү.

-Коомго аралашуу жагынан кыйынчылыкка кабылган кам көрүүгө муктаж,оор абалга түшүп калган балдар менен жаштарды таап чыгат жана эсепке алат, аларга социалдык-педагогикалык жактан колдоо көрсөтөт.

Башталгыч класстарынын  мугалимдерине усулдук жардам көрсөтөт.

Соцпедагогдун максаттары:

-Cоциалдык  жактан муктаж болгон окуучуларга мектеп тарабынан (мектептин китепканасынан китеп, ашканасынан бир маал ысык тамак уюштуруу, мектеп парламенти тарабынан, мектеп фондунан, мектептин класстык фондунан, мектептеги мээримдүүлүк кылган мугалимдер тарабынан ), окуу борборлордон , жергиликтүү мечиттерден, жергиликтүү айыл өкмөтүнөн , партия мекендештер тарабынан жардам көрсөтүү.

-Социалдык жактан муктаж болгон окуучуларга коомдук жана уй-бүлөөлүк  укуктарын коргоо жана шарт түзүп берүү.

-Медициналык жактан ден-соолугуна кам көрүү жана жардам берүү.

-Моралдык жана психологиялык жактан жардам берүү жана кенеш берүү.

— Кыйналган шарттарга учураган окуучуларга жардам көрсөттүү

2017-2018-окуу жылында социалдык жактан муктаж болгон окуучулар 249 болду жана мектеп боюнча 16.9% пайызды түздү.

№91 МГБаардык окуучу-ларЖетимЖарым жетимКөп үй-бүлөМайып окуучу-ларАта-энеси майып 

Афган

Аз камсызТолук эмес үй-бүлөмигрантСоц.ж.мпайыз
9114721666976113493724916.9%

 

11-а  класста окуган Султаналиева Нуркыз ата-энеси каза болгон.

Байкесинин колунда турат,жашоо шарты жакшы. Дареги  Алтын-Ордо 590.

5-г класс Маратбек у Куттубек жарым жетим.

8-а класста Алтынбек у Акжол. Дареги: Кара-Жыгач 462.

10-а класста Жекшенов Нурмырза . Сон Көл-8 жарым жетим.

Бул  окуучулардын  үйлөрунө барып ,жашоо шарттары менен таанышып, соцпедагог, тарбия завуч, жаш өспүрүм инспектр тарабынан акт түзүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.

Социалдык жактан муктаж болгон окуучулардын эн начар жашаган үй-бүлөлөрдөн мектептеги бекер ысык  тамакка 65 окуучунун тиешелүү документтерин топтоп, бир жыл бою бекер тамакка жазылышып, ичип келишти.

6-а класстан 4 окуучу :

Рыспеков Иман, Мамбеталиева Э, Асанбеков А,Турумбеков Н.

6-бкл 4 окуучу, 6-в кл 4 окуучу, 6г-кл 5окуучу, 6д-кл 4 окуучу, 7а-кл 10 окуучу,7б-кл 5 окуучу,7г-кл 5 окуучу, 5а-кл 4окуучу, 5б-кл  9 окуучу, 5-в кл 7 окуучу,5г-кл 7 окуучу бекер тамак ичип жатышты.

Сентябрь, октябрь  айында  баардык  окуучулардын  социалдык  паспорттору түзүлүп, сүрөттөрү чапталып, тапшырылды.

Социалдык паспорт 1-кл-11-кл чейин толук алынды.

Ноябрь, декабрь айында социалдык педагогикалык  профилактика коррекция, реабилитация жүргүзүлүп, жүрүш- турушу нормадан четтеген окуучулардын алдын ала аныктоо жана ар профилактикалык иштерди жүргүзүү болду.

Жүрүш-турушу начар окуучу:

Уйунө барып , ЖӨИ кызматкери , тарбия завуч, соцпедагог менен бирдикте.

Окуучулардын арасында сергек жашоо жөнүндө билим берүү жана ар кандай турмуштун оор кырдаалына туш келген балдарды реабилитация көрсөтүү иштери жүргүзүлдү.

11-кл,10-кл,9-кл,8-класстардын окуучуларынан 5% пайызы сергек жашоо жана оор кырдаалга туш келген окуучулар.

Мүнөзү оор болгон балдарды ийримдерге,спорттук секцияларга катыштыруу жардамдары көрсөтүлдү.

Мисалы: Бахадыр к Жибек, Талгарбек у Дастан, Шамшиев Камчыбек ж.б.

Окуучулардын окууга болгон көз карашы , тарбиясы боюнча ата-энелер менен иштөө ноябрь-декабрь айында соцпедагог кабинетинде болду.

Ата-эне жана баланын ортосундагы мамиленин келишпестигин аныктоо, ата-энелер менен сүйлөшүү,моралдык жактан тийгизген таасири, бала менен көчө.

Жетишпеген үй-бүлөлөргө район, акимият, мэрия, президент, соцзащита тарабынан белектер менен сыйланды.

Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мектеп фондунан акча каражаты бөлүнүп,өздөрунө ылайык белектер менен сыйланды.

Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар : Абиркулов Аскат 4а-кл, Искендерова Бексырга 2-г кл, Асаналиева Даткайым 2г-кл, Кенжебаев Алишер 9-в кл,Муратбек у Амантай 9в-кл,Курманбеков Ислам 3а-кл.

Сабакка келбеген жана калган окуучулардын ата-энелери менен түшүндүрүү иштери психолог, соцпедагог, тарбия завуч, ЖӨИ кызматкери менен бирдикте иш жүргүзүлдү.

Компьютерге көз каранды окуучулар болгон жок, клубдарга барып , клубдун ээлери менен иш жүргүзүлдү.

Өспүрүмдөргө айлана –чөйрөдөгү жаман сапаттары таасири аттуу темада чакан сабак тренинг январь айында  соцпедагогдун, ЖӨИ кызматкердин, тарбия завучтун кабинетинде 3 күн жүргүзүлдү.

11-10-9-8-7-6-5-класстардын окуучулары катышышты, алар өз ойлорун , сунуштарын айтышты.

Рэкет-деген эмне? Аттуу темада 5-11-класстар арасында анкета таратылып, окуучулардын суроого болгон ойлору жазылып, жыйынтыгы чыкты.

Жыйынтыгында :

Биздин мектепте окуучуларга салык салып, рэкетчилик кылган  окуучулар жок болуп чыкты.

Социалдык педагогикалык семинарлар, конференциялар жыл бою мектептерде, отелдерде “Зордук зомбулуктарга каршы”,”Өзүн-өзү өлүмгө тартуу”,”Жаман адаттардан,оорулардан сактануу” аттуу темада көптөгөн семинарлар болуп жатты.

Бул темаларда алдын алуу маселелери ,кеп-кенештер,колдонулуучу методдор жазылган китепчелер, плакаттар таратылды.

Жылдын аягында социалдык жактан муктаж болгон окуучуларды  жайкы эс алуу лагерине тартуу.

Социалдык педагогикалык проблемалар боюнча окуп-үйрөнүлгөн методикалык изилдөөлөр чогултулду.

Сунуштар:

Cоциалдык жактан муктаж болгон окуучулардан ,мектептин бир маал ысык тамагына тиешелүү документтеринен сырткары, акимиаттын соцзащитасынын учетунда турган окуучуларды гана тамак берүүгө шарт түзүлсө.

Жайкы эс алуу лагерине социалдык жактан муктаж болгон окуучулардын баардыгына эс алышса, көптөгөн пайдалуу шаардык борборлордон окуу куралдар берилсе.

 

Мектеп психологунун  психологунунишинин анализи

 

Иштин максаты:

Билим берүү процессинде психологиялык-педагогикалык колдоо

 

Милдеттери:

— психологиялык өнүктүрүүдо коомдук кырдаалды талдоо, негизги маселелерди аныктоо жана алардын себептерин жана жолдорун аныктап, аларды чечүү.

— ар бир курактык этапка жараша  окуучуларга жеке жана интелектуалдык  өсүшүнө жардам берүү.

— окуучулардын кесип тандоодо өзүн-өзү жөндөмдүүлүгүн аныктоо.

— коомдук жана психологиялык ден-соолугунда өзгөрүү болгон окуучуларды алдын алуу иштерди жүргүзүп жоюу.

— ата-эне менен тыгыз мамиледе болуп, окуучуда эмоциялык ,психологиялык өзгөрүүлөрдү чоогу  иштешүү

 

Психолог төмөнкүдөй иш-чараларды камтыйт:

Бардык багыттар боюнча окуучулар менен иштөө:

— балдардын өмүрүн жана ден-соолугун коргоо, кылмыштын алдын алуу;

— психологиялык – педагогикалык жактан окуучуларды колдоо «Группа риска»;

— ОРТ даярданууда психологиялык колдоо.

Мугалимдер курамы менен иштөө;

-жекече баарлашуу жүргүзүү;

-жардам берүүчү  иш (мугалимдердин жолугушууларда, семинарларда сөз сүйлөөгө, шайлоо өткөрүү психологиялык жана билим берүү, )

Ата-энелер менен иштөө;

— жекече жана топтук сүйлөөшүү (диагнстиканын суроо-талабы жана жыйынтыгы боюнча)

— алдын алуучу  иш (ата-энелер жыйналыштарына сөз).

 

Уюштуруучу-методикалык иши.  (иш-чараларды пландоо, талдоо иштери; жабдууларды тандап алуу боюнча илимий-практикалык иш адабияттарды талдоо; өнүгүү жана коргоо программаларын иштеп чыгуу, илимий семинарларда, жыйналыш жолугушууларына, окутуу бирикмелерге катышуу,  көрсөтмө куралдарды даярдоо, берүү тесттерди түзүү.)

 

Диагностикалык иши. 2018-2019-окуу жылынан баштап, жеке жана топтук изилдөө акыл-өнүгүү багытын аныктоо үчүн, жеке окуучунун жаш курагына жана ийилчээктиктин ченемдерин сактоо; ошондой эле психикалык жагынан ар кандай четтөөлөрдү изилдөө; психологиялык диагнозун жүргүзүү, окуучулардын жеке өзгөчөлүктөрүн аныктоо, өзүн-өзү аныктоо үчүн психологиялык даярдыгын аныктоо (тынчсыздануу, ачууга алдыруу). Мектептеги жагымдуу жагдайды изилдөө, ошондой эле кесипти тандоо даярдыгын изилдөө .

 

Окуучулар, ата-энелер, мугалимдер менен жүргүзүүлүчү кеңеш иштери.

Кеңеш иши эки багытта өтүп жатты:

 • Жеке баарлашуу.
 • Топ менен баарлашуу.

Жыл ичинде 22 жекече баарлашуу өттү.  Алардын 41% мугалимдер, 55% ата-энелер жана 14% окуучулар кайрылган.

Кеңеш иштери, мугалимдер жана окуучулардын ата-энелери менен чогу талкуулап абалды жакшыртуу иши үчүн өткөрүлдү. Көбүнчө башталгыч класстардын мугалимдери менен класстагы тентек балдар менен тарбиялоо жүргүзүштү. Аларды  жүрүм-турумундагы көйгөйлөрү, окуу жагынан аракеттенүүсү көзөмөлгө алынды.

Топтук баарлашуунун темалары:

— «Мектеп турмушуна кирүү», — биринчи класстын окуучуларынын ата-энелер үчүн;

— «Окуучулардын адеп  аспектилери” – окуучулардын багуусунун изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча мугалимдер үчүн;

— «Мектепте тентек бала», — башталгыч класстардын ата-энелерү чүн;

— «Баланын мектепке психологиялык жактан даярдыгы», — мектепке чейинки окуган балдардын ата-энелер үчүн;

— «Сынакка даярдоо», — 9чу жана 11чи-класстардын окуучулары үчүн.

 

Психологиялык билимберүү жана алдын алуу иши. Бул иш мекемеде жагымдуу психологиялык климатты түзүүгө багытталган, ал окуучулар мугалимдер менен бирге байланышын жакшыртууга өбөлгө түзөт; үй-бүлөлүк тарбиялоо жана ар бир курактагы байланышкан маселелер боюнча ата-энелерге мугалимдерге психологиялык билим-берүү.

Жыл ичинде окуучулар менен топтук иш жүрүп жатты, биримдик, өз алдынча билим алуу, стресстен чыгуу,  өзүн-өзү кармай албаган боюнча максатында .

Ата-энелер менен болгон иштер;

Ата-энелер жыйындарына катышуу:

«Окуучунун ОРТга  даярдануу үчүн психологиялык өзгөчөлүктөрү»

«Баланын мектепке канчалык денгээлде даярдыгы»

Мектепке чейинки окуган балдар менен иштөө

«Кризис убакыт. Башталгыч класстан ортонку звеного өтүү »

Жаңы чөйрөгө келүү мөөнөтү

» чыр-чатакты чечүү үчүн ыкмалар »

«Өзүнө-өзү кол салуу чоң кишилердин проблемасы болуп саналат»

 

Жыл башында түзүлгөн план боюнча иш алынып турду.

Мектепке биринчи жолу келген балага ал көнүп кеткиче кыйынчылык жаратпай койбойт. Баланын көпчүлүк коллективге, башка чөйрөгө келиши аны психоэмоцианалдык абалга дуушар кылат. Ошондуктан окуучуну мектептин жаңы чөйрөсүнө, мектептин талаптарына психологиялык жактан кам көрүү учур талабы болуп эсептелет.

 

Аяк оона айы.

Окуучулардын 1-класска даярдыгын текшерүү боюнча “Керна-Ирасека” тести өткөрүлдү. Бул тест менен окуучунун дүйнө таанымын, психикалык кыял-эсинин деңгээлин билүүгө, окуучулар канчалык деңгээлде тапшырмаларды аткара алаарына билүүгө болот.Мектепте жалпы биринчи класстан беш класс бар:1-а,1-б,1-в,1-г, 1-а класста– 33 окуучу, 1 -б – 30 окуучу, 1-в -29окуучу, 1-г – 32. Тестин жыйынтыгы боюнча 1-а класстан – 4 окуучу, 1-б класстан – 1 окуучу, 1-в класстан – 5 окуучу, 1-г  класстан – 2 окуучу мектеп окууга көнүүсү даяр эместигин көрсөтүштү. Педсоветтин чечими менен бул окуучуларга  кошумча сабактардын жүгүртмөсү түзүлгөн жана кошумча сабактар  өткөрүлгөн. Аяк оона айынын аягында жыйындар өткөрүлүп ата-энелер чогулушунда тесттин жыйынтыгы боюнча маалымат берилди.

Ошондой эле 3,4чу класстар менен да иш жүргүзүлүп жатты. Класстардан сүрөт тартуу тести аланып жатты. 3чу — класстардан “адам жамгырда” тесте баланын канчалык денгээлде коркунучу, проблемаларын кандай коруу болот ж.б. 4чу- класстар “мен жана менин классым” тесте окуучу мугалим менен мамилеси, классташтары менен мамилеси, класста өзүн кандай сезет экенин көрсөтөт.

 

Тогуздун айы.

Тогуздун айында. Класс жетекчилер менен бирдикте сабагынын жетишпеген окуучулар менен кошумча сабактарды өткөрүү үчүн расписание түзүлдү.

2017-жылдын тогуздун айында 5чи-класстар үчүн Филипс тести өткөрүлдү. Филипс тести менен окуучулардын башталгыч звенодог ортоңку звеного өтүүсүндөгү тынчсыздануусунун деңгээлин билүүгө болот. Тестин жыйынтыгында 5-А,Б,В,Г – класстарынан 3-4 окуучунун тынчсыздануусу байкалды. Тынчсыздануунун пайда болуусунун себептери: ар бир сабактан ар кайсы мугалимдердин бериши, жаман баа алып калсам кандай болот деп ата-энесинен коркуу, жаңы окуучуларга көнүү жана башка себептер.

Тынчысыздануусу көбүрөөк пайызды көрсөткөн окуучулар менен класс жетекчилер менен бирдикте иш жүргүзүлдү.Ар бир окуучуга индивидуалдык түрдө жардам берилди,ата-энеси менен консультациялар өткөрүлдү, кошумча түзөтүү тренинги өткөрүлдү.

10-чу класстарда тынчсыздануу көрүнүчтөрү болот. “мугалим-окуучу”, шкала Кондаша өткөрүлдү. Колледжге кеткен окуучулары менен мамиле, кетип кайра келген окуучулардын көз карашы деген сүйлөшүүлөр болгон.

 

Жетинин айы

План боюнча 5-класстар үчүн социометриялык изилдөө тести өткөрүлдү. Бул тестин жардамы менен окуучулардын өздүк сапаттарын билүүгө болот. Окуучулардын арасынан “лидер” жана “жоош” балдар аныкталды. Лидер болгон балдар –жакшы окушат жана окуучулардын арасында ишенимдуу жана тарбияланган окуучулар,жоош балдар—бул группадагы балдар начар окушат,толук эмес үй-бүлө жана туугандары менен жашаган окуучулар,алар менен балдар көп мамелеси жок, ойногусу да келбейт.  “Наркоманияны алдын алуу” темасында 7-8- класстын окуучулары менен бирдикте мектептин жыйындар залында лекция окулду. Окуучулар лекцияга кызыгуу  менен талкуу жүрүгүзүп, активдүү катышты. 5-класстын окуучулары үчүн “Ынтымактуу класс” деген темада класстык саат өткөрүлдү.

Мугалимдерден канчалык денгээлде конфликтүү экенин билүү боюнча тест өткөрүлдү. Тестин жыйынтыгында 1 мугалим өйдө, 5 төмөн көрсөткүчтөрдү беришти. Төмөн көрсөткөн мугалимдер менен сүйлөшүүлөр болду. “сиз эмнеден коркосуз?”

 

Бештин айы.

Бештин айында 2-класстар үчүн сүрөт тести  “Менин үй-бүлөм ” өткөрүлдү. Бул тестин жардамы менен үй бүлөдөгү психологиялык климатты, бала үй бүлөдө кандай орунду ээлейт, ата-энесине мамилеси жана башка үй- бүлө мүчөлөрүнө баланын мамилесин аныктоого болот.

 

Үчтүн айы.

Үчтүн   айынын 22 де мектеп жана ИДН учетунда турган окуучулардын жүрүш-турушу жөнүндө профилактикалык кеңеш өткөрүлдү. окуучулардын жашоо-шартын билүү максатында иштер жүргүзүлдү.

Бештин айында-үчтүн айынын ичинде 5-8 класстарда

Окуучулардын эс-тутумун текшерүү Лурия тести өткөрүлдү.

Жалпы 5чи жана 7чи класстардын өйдө денгээлде.

Окуучулардын мотивациясынын денгээлин аныктоо үчүн Лусканова тести өткөрүлдү. Бул анкета 10 суроодон турат, жообунда окуучулар   5 топко бөлүнүштү.

1-топ мектепке мотивацияланган окуучулар эң жогорку деңгээлде

2- топ жакшы мотивацияланган окуучулар

3-топ сабак кызыктырбаган окуучулар

4-топ эң төмөн мектеп мотивациясы

5-топ  мектепке тескери мамиле жасаган окуучулар. Анкетанын жыйынтыгы боюнча 5чи -г класстын окуучулары 60% 1-топко киришти мектепке мотивацияланган окуучулар эң жогорку деңгээлде.

Эгер орун менен болүштүргөндө.

5- класстар арасында: 5-Г, 5-В, 5-А, 5-Б

6- класстар арасында: 6-Д, 6-Б, 6-А, 6-В жана 6-Г

7- класстар арасында 7-В, 7-А, 7-Б, 7-Г, 7-Д.

Тесттен төмөн деген категорияны көрсөткөн балдардын класс жетекчилерге кеңеш берилген.

 

Бирдин айы.

Жашоодогу байкоо боюнча бала 14-16ты жашта депрессияга түшө баштайт. Дегеле ар кандай ойлор болот “мени багып алышкан жок беле”, “улуулар менен мамиле түзүү”, “сатып кетүү”, “сүйүү”. 8чи класс окуучуларынан депрессия денгээлин аныктоо учун тест Бека өткөрүлгөн. Баардык класстардан жалпы 11 бала депрессия абалы күч алып турган кези болуп чыкты. Бул балдырдын ата-энеси менен бала менен өз алдынчы сүйлөшүүлөр болду. 5 окуучу менен түзөтүү иши окуу жылдын аягына чейин өткөрүлдү.

 

 

 

Жалган куран айы.

Жалган куран айында кесипке багыт берүү боюнча 9-11 класстын окуучулары үчүн анкета жүргүзүлдү. Анкетанын жыйынтыгы боюнча 9чу-класстын окуучуларынын 60%  мектепте калып окуусун улантат. Ал эми 11-класстардын окуучуларынын 78% жогорку окуу жайларына тапшыраары маалым болду.

Багыты боюнча “П”-жаратылыш, “Т” – техника, “Ч”- адам, “З” – белги, “Х” – сүрөтчү. Эгер окуучу техника багытында көбүрөөк балл алса, анда бул окуучу техникага байланган кесип тандаса болот.

 

Чын куран айы.

240 саатта окуп жаткан окуучулар үчүн мектепке даярдыгын текшерүү үчүн тест жүргүзүлдү. 40% окуучулардык ой-жүгүртүүсү (ата-энеси кайда иштегени, түстөрдү ж.б.) начар чыкты. Тестин жыйынтыгы боюнча 4% балдар мектепке даяр эместигин көрсөттү—тамгаларды билбей,жазууга колу кондой.

 

Чын куран айында 4-класстын окуучуларынан ортонку звеного өтүүсүндө тынсыздануусу канчалык деңгээлде окуучуларга психологиялык жактан таасир берип атканын алдын – ала билүү үчүн тест жүргүзүлдү. Тест жыйынтыгы боюнча 4-Б класстан – 4 окуучу, 4-В класстан – 3 окуучу, 4-Г класстан – 3 окуучу, 4-Д класстан – 2 окуучу тынчсыздануусу жогорку пайызда экенин байкалды. Мындай окуучулардын ар бирине дептер ачылып, жекече иш жүргүзүлдү.

 

Бугу айы

Бугу айында 19-23 – майда “Экзаменге кандай маанай менен кирүү керек” деген темада лекция окулду жана тренинг өткөрүлдү,коркуп жаткан окуучулар менен жеке консультация жүргүзүлдү.

 

2018 — 2019-окуу жылында өнүгүү иш.

Ар бир жашка физиология жана эмоциялык жагын алып план түзүү.

Башталгыч класстардан дүйнөнү таанып билүү процесстерин денгээлин билуу:

Өйдөнкү звенодон дисскуссия, дебат түрүндө өткөрүү:

6-кл өзүн баалоо, ички сезимин менен таанышуу.

Интелектуалдык денгээлин билүү, жана “билим эменеге жардам берет?” экенин билдирүү.